Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2790 (2790) , thời gian tìm:

First | Prev | 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 ... 56 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1001 2021-11-06 43.03 GB Reminiscence 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
1002 2014-06-22 33.44 GB Reindeer.Games.2000.Directors.Cut.Blu ray.Remux.1080p.AVC.DTS HDMA5.1.mkv
1003 2021-04-22 18.41 GB Reijo niku dorei aka Young Flesh Slave 1985 1080p JPN Blu ray AVC TrueHD 2.0 d1k.iso
1004 2021-04-22 16.42 GB Reijo niku dorei AKA Young Flesh Slave 1985 1080p JPN Blu ray Remux AVC TrueHD 2.0 HDT.mkv
1005 2018-09-06 1.76 MB Reign of Assassins 2010 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.rar
1006 2018-09-07 27.62 GB Reign of Assassins 2010 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1007 2018-07-17 1.77 MB Red Sparrow 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
1008 2018-05-18 25.77 GB Red Sparrow 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1009 2018-07-06 30.17 GB Ready.Player.One.2018.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 EPSiLON.mkv
1010 2018-07-09 70.65 GB Ready Player One 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1011 2019-02-18 1.78 MB Ready Player One 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
1012 2019-02-17 25.26 GB Ready Player One 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1013 2019-12-03 1.76 MB Ready or Not 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
1014 2019-12-02 23.69 GB Ready or Not 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
1015 2019-11-26 23.70 GB Ready or Not 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
1016 2021-05-17 57.33 GB Raya.and.the.Last.Dragon.2021.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
1017 2021-05-17 54.01 GB Raya and the Last Dragon 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC...
1018 2021-05-11 26.86 GB Raya and the Last Dragon 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD...
1019 2021-10-02 19.34 GB Raw Force 1982 Remux 1080p Blu ray AVC DTS HD MA1.m2ts
1020 2019-02-27 1.76 MB Rampant 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
1021 2018-07-12 53.40 GB Rampage 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD 7.1 HDT.mkv
1022 2018-07-06 26.45 GB Rampage 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1023 2018-07-06 2.40 MB Rampage 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
1024 2018-07-06 20.57 GB Rampage 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1025 2019-12-10 39.23 GB Rambo Last Blood 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1026 2019-12-10 39.23 GB Rambo Last Blood 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
1027 2019-12-12 28.06 GB Rambo Last Blood 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1028 2019-12-10 56.09 GB Rambo Last Blood 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
/Phim 4K (2160P)
1029 2019-12-11 56.09 GB Rambo Last Blood 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
1030 2020-02-05 23.34 GB Rambo Last Blood 2019 1080p Extended Cut Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
1031 2018-09-06 1.76 MB Railroad Tigers 2016 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
1032 2018-01-10 34.54 GB Railroad Tigers 2016 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
1033 2021-11-22 32.97 GB Raging.Fire.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.7.1 MBH (Thuyet Minh Sub VIet).mkv
1034 2021-11-22 37.00 GB Raging.Fire.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
1035 2021-11-21 28.61 GB Raging.Fire.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.7.1 MBH (Sub VIet).mkv
1036 2021-11-22 32.72 GB Raging.Fire.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
1037 2021-11-22 41.53 GB Raging.Fire.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.7.1 MTeam.iso
1038 2021-11-21 37.62 GB Raging Fire 2021 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 7.1.m2ts
1039 2020-07-31 22.28 GB Radius 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh.mkv
1040 2017-09-04 1.77 MB Racing Extinction 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
1041 2017-05-15 26.90 GB Racing Extinction 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
1042 2013-05-04 5.26 GB Race 2 2013 Blu Ray 720p x264 DTS .mkv
1043 2017-08-09 1.76 MB R.I.P.D. 2013 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
1044 2017-08-09 25.26 GB R.I.P.D. 2013 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
1045 2021-12-01 19.76 GB Quo.vadis,.Aida.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH.mkv
1046 2021-10-06 5.32 GB Queen.of.Underworld.1991.720p.Blu ray.x264.FLAC.2.0 PbK.mkv
1047 2021-10-05 20.00 GB Queen of Underworld 1991 Remux HKG Blu ray 1080P AVC LPCM 2.0.m2ts
1048 2019-08-02 43.32 GB Prospect.2018.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.m2ts
1049 2019-07-30 20.30 GB Prospect 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
1050 2021-03-20 29.66 GB Promising.Young.Woman.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv

First | Prev | 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 ... 56 | Next | Last