Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'nhan': 20167 (20167) , thời gian tìm:

First | Prev | 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 ... 404 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1001 2019-03-26 40.00 KB Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước...
Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.Để đăng kí thường trú tại Việt Nam bao gồm  Giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
1002 2019-03-26 40.00 KB tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất .doc
tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất  tờ trình nêu nguyên nhân cần bổ sung nhân sự và bổ sung nhân sự ấy vào vị trí nào
1003 2019-03-26 40.00 KB Bí quyết nhãn hiệu 10C.doc
Ttrong việc xây dựng và nuôi dưỡng một nhãn hiệu mạnh, bạn sẽ có nhiều thứ phải làm hơn là bí quyết 10C này, tuy nhiên không một nhãn hiệu nào thực tế trở thành một nhãn hiệu mạnh nếu nó không vượt qua Cuộc sát hạch 10C. Vì vậy, cho dù bạn đang quản lý
1004 2019-03-26 40.00 KB Kế sách giữ chân nhân viên.doc
Không phải là tất cả những người xuất sắc đều sẵn sàng làm việc cho bạn, họ rất muốn tìm chỗ lương cao hơn. Cũng không phải tất cả những nhân viên bình thường đều không dám đi tìm
1005 2019-03-26 40.00 KB bài tập kinh tế lượng số 1.doc
  Cho mô hình mối quan hệ giữa số phát minh sáng kiến theo chi phí dành cho việc phát minh (theo dữ liệu trong file DATA3-3 thuộc bộ dữ liệu của Ramanathan). Trong đó: Patents      
1006 2019-03-26 40.00 KB Khánh Hòa qua ca dao.doc
Khánh Hòa có nhiều cảnh đẹp. Đây là bãi biển Nha Trang: "Bãi biển Nha Trang mịn màng, trắng trẻo Nước trong leo lẻo, gió mát trăng thanh Đêm đêm thơ thẩn một mình Đố
1007 2019-03-26 40.01 KB Nghiệp vụ cho vay Bài tập chương 2.pdf
Tài liệu bài tập nghiệp vụ cho vay _ Chương 2 trong ngân hàng, dành cho các bạn đang tìm hiểu về các nghiệp vụ trong ngân hàng, cũng như các nhân viên đang trong quá trình học việc.
1008 2019-03-26 40.02 KB Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định...
Hiện nay, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta là tổ chức vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, tích luỹ trong nước đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu nhập
1009 2019-03-26 40.05 KB Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị...
Sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (KTTT) theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế các nước phát triển trên thế giới đã đạt tới đỉnh cao và xu hướng vận
1010 2019-03-26 40.07 KB Vai trò quan trọng của công nghệ trong phát triển xã hội nước ta.docx
Ý nghĩa và vai trò quan trọng của công nghệ trong phát triển-xã hội ngày nay ở nước ta và trên thế giới đãđược thừa nhận và khẳng định. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của nước ta xác định công nghệ làđộng lực công nghiệp hoá, hiên đại hoáđất nước.
1011 2019-03-26 40.10 KB So sánh sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp của...
Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động đều có đóng góp nhất định và luôn tự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện.
1012 2019-03-26 40.23 KB NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI NƯỚC TA TIẾN HÀNH CNH HĐH.docx
Từ Đại hội Đảng lần thứ III đến nay, Đảng ta luôn luôn xác định CNH là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó, những năm qua, nhất là những năm đổi mới, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho phép
1013 2019-03-26 40.24 KB Các giải pháp cơ bản để tiến hành CNH HĐH ở nước ta hiện nay.docx
Từ Đại hội Đảng lần thứ III đến nay, Đảng ta luôn luôn xác định CNH là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó, những năm qua, nhất là những năm đổi mới, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho phép
1014 2015-12-04 40.33 KB Tom and Jerry chuong tin nhan Nhat Linh.mp3
1015 2019-03-26 40.36 KB Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân...
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 5
1016 2019-03-26 40.36 KB Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội.docx
Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực < chính trị - kinh tế - văn hoá - nghệ thuật - tôn giáo...> dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô nhất, cũng như ẩn chứa len lỏi dưới mọi tầng nấc vi mô nhất. Đây là nỗi bản khoản, bức xúc
1017 2019-03-26 40.39 KB Quan điểm của chủ nghĩa Mác Leenin về quan hệ...
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một thể thống nhất thế giới quan, phương pháp luật và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và quần chúng lao đọng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong hệ
1018 2019-03-26 40.40 KB Tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh so với các tiền bối.docx
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sấu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tốc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và
1019 2019-03-26 40.41 KB Đổi mới cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát...
Việt Nam trong công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâng cao vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế. Nhân tố quan trọng nhất
1020 2019-03-26 40.50 KB Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)...
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã  Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã.
1021 2019-03-26 40.50 KB Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính...
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại... Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu
1022 2019-03-26 40.50 KB Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)...
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu
1023 2019-03-26 40.50 KB Trả lời điện thoại Bí quyết tạo dựng ấn tượng với khách hàng.doc
Đối với nhiều doanh nghiệp, kỹ năng trả lời điện thoại của nhân viên đóng vai trò rất quan trọng. Điện thoại hiện vẫn là đầu mối liên hệ chính của hầu hết các doanh nghiệp với khách hàng.
1024 2019-03-26 40.50 KB Một số bước nghiên cứu và phân tích thị trường.doc
Nắm bắt thị trường là một yêu cầu nghiệp vụ vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Người Việt Nam có câu “sai một ly, đi một dăm”. Nếu bạn dựa trên những cơ sở không đáng tin cậy mà
1025 2019-03-26 40.50 KB Chân dung nhân viên quan hệ công chúng.doc
Họ là những nhân viên năng động với lịch làm việc dày đặc. Họ gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giới truyền thông, cơ quan chính quyền, công
1026 2019-03-26 40.50 KB Bí quyết sử dụng thư quảng cáo qua e mail.doc
Sử dụng thư quảng cáo điện tử sẽ giúp bạn có một cơ hội lớn trong việc đưa ra những thông điệp đều đặn với giá cả thấp đến những người quan tâm tới sản phẩm của bạn. Thách thức lớn phát sinh ở đây
1027 2019-03-26 40.50 KB 7 thói quen có thể “gây hại” cho một nhân viên bán hàng.doc
Bạn đã học hỏi được những gì từ các chuyên gia bán hàng danh tiếng? Có rất nhiều thứ để bạn có thể đúc rút được cho bản thân mình trong một lĩnh vực đầy tính cạnh
1028 2019-03-26 40.50 KB Cấp hộ chiếu (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh.doc
Cấp hộ chiếu (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh  Trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu  Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ
1029 2019-03-26 40.50 KB bài tập kinh tế lượng 26.doc
  Bảng dữ liệu 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan cho dữ liệu về số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (sub) ở bang California. Biến phụ thuộc là sub số đăng ký thuê
1030 2019-03-26 40.50 KB Mẫu tự đánh giá bản thân của nhân viên .doc
Mẫu tự đánh giá bản thân của nhân viên, sử dụng để nhân viên tự đánh giá quá trình công việc của bản thân 
1031 2019-03-26 40.50 KB Nghệ thuật khích lệ nhân viên.doc
1032 2019-03-26 40.50 KB Giải tỏa Stress.doc
Trong điều kiện bình thường, stress là một đáp ứng thích nghi về mặt tâm lý, sinh học và tập tính, tạo cho cơ thể một cân bằng mới sau khi chịu những tác động của môi trường xung quanh. Khi đáp ứng của cá nhân đối với yếu tố stress không đầy đủ, không
1033 2019-03-26 40.56 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật.docx
Theo đường lối của Đảng, Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đang khích lệ, quan hệ quốc tế được mở rộng với hơn 110 nước trên thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện…. Nền kinh tế đang đi dần
1034 2016-08-11 40.58 KB Hell.on.Wheels.S04E03.720p.BluRay.X264 GHOULS.srt
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Bánh Xe Địa Ngục - Hell on Wheels S04/Hell.on.Wheels.S04E03.720p.BluRay.X264-GHOULS.srt / Bánh Xe Địa Ngục (Phần 4) (2011–2016) | Vào những năm 1860 tập trung vào cựu binh sĩ liên minh Cullen Bohannan, có nhiệm vụ trả thù đã khiến
1035 2019-03-26 40.78 KB Bản chất và vai trò của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.docx
Một trong những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản ngày nay là sự hình thành và phát triển của các công ty xuyên quốc gia. Các công ty xuyên quốc gia chủ yếu phát triển lên từ những công ty độc quyền lớn của các nước phát triển. Hoạt động của các công
1036 2019-03-26 40.78 KB ĐẶC ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC CÔNG...
Với thời gian gần 30 năm, Công ty Cơ khí và Xây lắp đã tồn tại và phát triển không ngừng. Trải qua những thăng trầm của nền kinh tế, Công ty đã đứng vững và phát triển như hiện nay. Tuy nhiên Công ty gặp không ít những khó khăn trong những năm đầu thành
1037 2019-03-26 40.79 KB Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX.docx
Biện chứng quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho chúng ta có được nhận thức về sản xuất xã hội và kĩ thuật. Thấy được ý nghĩa đó, tôi xin bày tỏ một vài ý kiến bản thân về vấn đề: "Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan
1038 2019-03-26 40.86 KB Tránh nếp nhăn nơi khoé miệng.pdf
1039 2019-03-26 40.87 KB Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân...
Phần A: Sự cần thiết khách quan của vai trò kinh tế của 2 Nhà nước nói chung
1040 2019-03-26 40.89 KB Một số giải pháp giáo dục nhân cách cho sinh viên...
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành, mục tiêu là xây dựng một xã hội phồn vinh và hạnh phúc "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
1041 2019-03-26 40.91 KB Nghiên cứu quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng...
Chương 1: Phân tích thị trường và đánh giá hành vi mua của khách hàng mua bảo hiểm
1042 2019-03-26 40.96 KB Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong...
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của Đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.Việt Nam là nước đang phát triển , chúng ta tham gia vào quá trình hội
1043 2019-03-26 41.00 KB Vẻ đẹp thơ Xuân Diệu Hành trình “thức nhọn”.doc
Không phải ngẫu nhiên Xuân Diệu được nhà nghiên cứu Hoài Thanh đánh giá là “ Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới” và không phải ngẫu nhiên
1044 2019-03-26 41.00 KB Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính.doc
Tờ khai thuế TNDN tạm tính_Mẫu 01A/TNDN dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh.
1045 2019-03-26 41.00 KB Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Biểu mẫu - Văn bản - Thủ tục hành chính
1046 2019-03-26 41.00 KB Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản.doc
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở
1047 2019-03-26 41.00 KB Cố vấn nghề nghiệp.doc
Cố vấn nghề nghiệp (Mentoring) là một kỹ năng thiết yếu của người lãnh đạo. Bên cạnh việc quản lý và động viên tinh thần làm việc, người lãnh đạo – cố vấn (mentor) còn có nhiệm vụ giúp đỡ người được cố vấn (mentee) học hỏi, phát triển kỹ năng và làm việc
1048 2019-03-26 41.00 KB Phương pháp đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.doc
Với một người làm công tác nhân sự hay bạn đang đứng đầu một đội, một phòng ban trong tổ chức, việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên có không ít nhà quản lý đã làm không tốt công tác này vì không biết rằng
1049 2019-03-26 41.00 KB Mẫu đơn đề nghị xác nhận sinh con tại ....doc
Mẫu đơn đề nghị xác nhận sinh con tại  nhà ... CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SINH CON TẠI ........ Kính gửi: Ủy ban nhân dân (1)
1050 2019-03-26 41.09 KB Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về kinh tế thị...
Sau hơn 10 năm đổi mới toàn diện, Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách gay go. Mặc dù có rất nhiều những khó khăn, trở ngại trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp nhưng Đảng và nhân dân Việt Nam không những đã đứng vững được mà còn vươn lên đạt được những

First | Prev | 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 ... 404 | Next | Last