Tìm kiếm : giai Thấy 10000 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

... 20 21 22 23 24 ... 500 Show 421 - 440 of 10000

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
421 2019-03-26 85.44 KB Thực trạng và một số giải pháp cần được đẩy...
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng kinh tế Nhà nước vững mạnh, đủ sức giữ vai trò
422 2019-03-26 36.21 KB Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và...
Đất nước ta, trong điều kiện hiện nay đang ra sức tập trung thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước từng bước đưa đất nước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại rất quan trọng và có
423 2019-03-26 302.44 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng...
Trong xây dựng có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm, song để tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay, việc thắng thầu là rất quan trọng đối với các công ty. Hiện nay, Công ty Công trình giao thông 208 đ• nhận thức được vai trò to lớn của đấu thầu.
424 2019-03-26 262.07 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả Sử dụng vốn tại Sở...
Sau nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển kinh tế, Việt Nam đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế đang dần dần khởi sắc: Tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, lạm phát được kiềm chế, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện
425 2019-03-26 382.98 KB Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại công...
Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ cơ bản của các công ty chứng khoán. Khởi thuỷ của các công ty chứng khoán là các nhà tài chính trung gian giúp khác hàng mua bán các giấy tờ có giá và các nhà tài chính này hoạt động độc lập không thuộc một tổ chức
426 2019-03-26 137.03 KB Thẩm định dự án đầu tư tại phòng giao dịch VPBANK...
Trong những năm vừa qua, hòa chung với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. GDP trong những năm gần đây luôn đạt mức cao khoảng 8 - 9%. Cơ cấu ngành đã có sự thay đổi theo hướng gia tăng tỷ
427 2019-03-26 64.50 KB Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu...
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị... Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”
428 2019-03-26 67.00 KB Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu...
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị... Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”
429 2020-01-29 3.71 MB Activate AIO Tools Pass giai nen la 2018.7z
430 2020-02-09 600.75 MB Dam Vinh Hung (Vol.9) Giai Thoat (2006).rar
431 2020-02-10 623.49 MB Tran Thu Ha Bai Tinh Cho Giai Nhan.rar
432 2019-03-26 14.77 MB HINH GIAI PHAU DAU MAT CO (TIENG VIET).pdf
433 2019-03-26 153.12 KB giai bai tap kt vi mo 5935 2884.pdf
434 2019-03-26 155.92 KB bai giai xac suat thong ke chuong 2.pdf
435 2019-03-26 146.50 KB bai giai xac suat thong ke chuong 1.pdf
436 2019-03-26 215.26 KB bai giai xac suat thong ke chuong 4.pdf
437 2019-03-26 201.50 KB 16 tinh huong quan tri co loi giai.doc
438 2019-03-26 1.47 MB Toan chuyen nghanh dien c1 Ham giai tich.pdf
439 2019-03-26 997.50 KB Thuc trang cau truc von va giai phap.doc
440 2019-03-26 642.14 KB GIAI CHI TIETNHIEU CACH DH hoa KA 2011.pdf

... 20 21 22 23 24 ... 500 Show 421 - 440 of 10000