Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1051 2019-03-26 624.15 KB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 7.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1052 2019-03-26 601.30 KB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 6.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1053 2019-03-26 571.98 KB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 5.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1054 2019-03-26 569.58 KB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 4.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1055 2019-03-26 476.95 KB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 3.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1056 2019-03-26 604.74 KB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 2.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1057 2019-03-26 1.30 MB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 10.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1058 2019-03-26 6.09 MB Tôi viết ca khúc tiếng Việt part 1.pdf
“Tôi viết ca khúc tiếng Việt” hướng dẫn các bạn trong công việc sáng tác ca khúc nói chung và đặc biệt là ca khúc tiếng Việt. Tài liệu này mang tính
1059 2019-03-26 33.00 KB Tính tất yếu khách quan vai trò quản lí kinh tế vĩ...
Xây dựng và phát triển nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước là chủ trương chiến lược, lâu dài, đúng đắn của đảng ta và bước đầu đã thu được những thành công hết sức đáng khích lệ. Sự thành công này là do công
1060 2019-03-26 236.34 KB Tính toán động học và mô phỏng 3D robot Gryphon.pdf
  Bài báo đề cập đến bài toán điều khiển động học của robot và áp dụng vào Robot Gryphon. Nội dụng của bài báo nhàm giải quyết bài toán thuận, bài toán
1061 2019-03-26 327.15 KB Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí P2.pdf
    Cho đến nay đã có nhiều công trình giải bài toán phân phối truyền theo những chỉ tiêu khác nhau và đề xuất các công thức thực nghiệm    
1062 2019-03-26 2.64 MB Tính toán hố đào sâu trong xây dựng .pdf
Tính toán hố đào sâu trong xây dựng thi công công trình là một vấn đề khá nan giải. Vấn đề đất đai, cũng như vấn đề tính toán cho việc đào sâu, xây tầng
1063 2019-03-26 151.23 KB Tính toán giá trị hiện tại ròng.pdf
Giải thích: phương pháp giá trị hiện tại ròng dựa trên ý niệm rằng tiền thu được hôm nay có giá trị lớn hơn giá trị của cùng khoản tiền đó nhưng thu được trong tương lai.
1064 2019-03-26 176.35 KB Tính quy luật sự hình thành và phát triển nền kinh...
Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đó là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả
1065 2019-03-26 37.62 KB Tính nhân văn trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh.docx
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một hệ thống các quan điểm lý luận được rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển nền kinh tếở Việt Nam từ ngay trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sau khi giành độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ
1066 2019-03-26 48.00 KB Tính nhiều nghĩa hay đa nghĩa của tục ngữ.doc
  Có thể khảo sát nghĩa của tục ngữ từ góc độ văn bản hoặc góc độ ứng dụng. Ở nước ta, việc nghiên cứu nghĩa của tục ngữ trong quá trình sử dụng không phải là một vấn đề mới mẻ, nhưng so
1067 2019-03-26 63.79 KB Tính kế thừa trong quy luật phủ định biện chứng...
Tính kế thừa trong quy luật phủđịnh biện chứng và vai tròđặc biệt quan trọng của nóđối với việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam .Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới . Các doanh nghiệp cần phải có chủđộng sáng tạo trong
1068 2019-03-26 54.16 KB Tính chất chung của khóa luận.docx
Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng nêu rõ: Một trong những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng ta trong chặng đường 10 năm đổi mới đất nước,
1069 2019-03-26 149.66 KB Tín dụng đầu tư phát triển nhà nước thực trạng và mốt số giải giáp.docx
Xu thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng như hiện nay đã đặt nền kinh tế nước ta trước nhiều cơ hội và không ít thử thách. Yêu cầu đặt ra là cần phải đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Để thực hiện được nhiệm vụ đó
1070 2019-03-26 253.33 KB Tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển...
Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tiền tệ cho phát triển kinh tế - xã hội là một trong những giải pháp quan trọng nhất và đ­ược quan tâm hàng đầu trong chiến l­ược và chính sách kinh tế của thời kỳ đẩy mạnh công
1071 2019-03-26 1,017.80 KB Tích phân dành cho học sinh lớp 12.pdf
Tích phân là một phần trong phân môn Giải tích lớp 12 và nó cũng thường có trong các đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng. Tích phân không phải đơn giản và nó thường gây lúng túng cho các bạn học sinh. Để góp phần giúp cho các bạn học sinh giảm bớt sự
1072 2019-03-26 36.00 KB Tình quê.doc
“Tình quê”, bài thơ khá hấp dẫn lần đầu in trong “Gái quê”- tập thơ đầu tay của Hàn Mặc Tử. Nếu “Đây thôn Vĩ Dạ” và “Mùa Xuân chín”,
1073 2019-03-26 16.22 KB Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.docx
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới của Việt Nam là 9 - 10% năm và phấn đấu đến năm 2020, mức GDP bình quân đầu người tăng lên gấp 8 - 10 lần so với
1074 2019-03-26 16.14 KB Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.docx
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới của Việt Nam là 9 - 10% năm và phấn đấu đến năm 2020, mức GDP bình quân đầu người tăng lên gấp 8 - 10 lần so với
1075 2019-03-26 54.84 KB Tình hình đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt nam Thực...
Phần I. Lí luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
1076 2019-03-26 97.55 KB Tình hình đầu tư phát triển ở công ty Cao su Sao Vàng.docx
Vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam bứơc đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết quản lý của nhà nước, mở ra thời kỳ mới cho các doanh nghiệp với những thuận lợi về cơ chế chính sách, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn
1077 2019-03-26 73.19 KB Tình hình đầu tư phát triển tại Tổng công ty hàng...
1078 2019-03-26 97.01 KB Tình hình đầu tư phát triển tại Tổng công ty hàng...
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là một tập đoàn lớn mạnh của nước ta, với nhiều hoạt động mà nổi bật là hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác cảng biển, và dịch vụ hàng hải. Để có được sự phát triển không ngừng về mọi mặt, Tổng công ty đã không ngừng
1079 2019-03-26 93.31 KB Tình hình đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Liên...
Việt Nam đang mở cửa hội nhập, các công ty nước ngoài liên tục đầu tư vào trong nước, cũng như các doanh nghiệp khác, Liên Chính không tránh khỏi phải đối mặt với những khó khăn của thị trường. Để tồn tại và phát triển bền vững thì đầu tư là một hoạt
1080 2019-03-26 168.24 KB Tình hình đầu tư phát triển kinh tế trang trại miền núi phía Bắc.docx
Trong vài năm gần đây, kinh tế Việt Nam đều có mức tăng trưởng khá vàổn định khoảng trên 7%/năm. Từđóđời sống của nhân dân trong cả nước đãđược cải thiện rất nhiều. Đặc biệt làở những vùng sâu vùng xa ,những vùng cóđiều kiện kinh tếđặc biệt khó khăn ,thu
1081 2019-03-26 49.67 KB Tình hình đầu tư bằng nguồn vốn ODA tại Việt...
1082 2019-03-26 79.07 KB Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị...
Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam đãđược khẳng định tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX. Trong định hướng phát triển xuất nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2010 mục tiêu hoạt động xuất nhập khẩu có nội dung cơ
1083 2019-03-26 31.24 KB Tình hình xuất khẩu dược phẩm của Việt Nam và...
CHƯƠNG I: Một số lý luận chung về hoạt động xuất khẩu 3
1084 2019-03-26 46.19 KB Tình hình xuất khẩu cà phê.docx
Cùng với xu hướng vận động mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới màđặc biệt là sự tác động ngày càng sâu sắc của xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá của nền kinh tế quốc gia và nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất khẩu đã trở thành một chiến lược phục vụ cho
1085 2019-03-26 25.44 KB Tình Hình Xuất Khẩu Cà Phê Của Việt Nam Những...
Với chính sách đa phương hoá các hoạt động kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc. Đến nay sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đã có mặt
1086 2019-03-26 47.91 KB Tình hình và hướng giải quyết lao động dư thừa...
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần mà con người mong muốn. Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước.
1087 2019-03-26 47.95 KB Tình hình và hướng giải quyết lao động dư thừa...
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần mà con người mong muốn. Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước.
1088 2019-03-26 51.91 KB Tình hình tổ chức và tài chính hiện nay của tổng Công ty Cà phê Việt Nam.docx
Xã hội ngày càng phát triển ,đòi hỏi mỗi quốc gia phảI có một thị trường kinh tế vững mạnh và phát triển nhằm đáp ứng được nhu cầu hội nhập của thế giới.Thị trường với các qui luật khắt khe của nó chi phối mạnh mẽđến mọi hoạt động của đời sống xã hội,đến
1089 2019-03-26 39.54 KB Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính ở công ty Hải Âu.docx
Nền kinh tế ngày càng phát triển thì những nhu cầu về cuộc sống ngày càng đa dạng, hoàn thiện chất lượng cuộc sống, sự chuyên môn hoá sâu sắc lao động trong xã hội cùng với thu nhập và trình độ nhận thức ngày càng tăng lên đã tạo ra nhu cầu to lớn về
1090 2019-03-26 45.11 KB Tình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ...
Trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý điều hành tỉ giá là một nội dung quan trọng mà ngân hàng nhà nước phải quan tâm để nhằm mục đích ổn định tỉ giá và để đạt được mục tiêu cuối cùng là giữ vững giá trị đồng tiền quốc gia.
1091 2019-03-26 91.47 KB Tình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ...
Trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý điều hành tỉ giá là một nội dung quan trọng mà ngân hàng nhà nước phải quan tâm để nhằm mục đích ổn định tỉ giá và để đạt được mục tiêu cuối cùng là giữ vững giá trị đồng tiền quốc gia.
1092 2019-03-26 35.53 KB Tình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ...
Trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý điều hành tỉ giá là một nội dung quan trọng mà ngân hàng nhà nước phải quan tâm để nhằm mục đích ổn định tỉ giá và để đạt được mục tiêu cuối cùng là giữ vững giá trị đồng tiền quốc gia.
1093 2019-03-26 33.35 KB Tình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ...
CHƯƠNG I-TỈ GIÁ 02
1094 2019-03-26 269.23 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm vật...
Có thể nói sự ra đời của nghị định 100CP là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chấm dứt của cơ chế độc quyền nhà nước,tạo ra môi trường pháp lý cho việc phát triển một thị trường bảo hiểm mang tính cạnh tranh. Bên cạnh đó với sự phát triển ổn định của
1095 2019-03-26 191.70 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa...
Cấu trúc bài viết được chia làm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Chương II: Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở
1096 2019-03-26 235.00 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá...
Nội dung của chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo được chia làm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Chương II: Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo
1097 2019-03-26 39.32 KB Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và...
Cùng với sự phát triển của kinh tế , khoa học và kỹ thuật thì các nhu cầu của con người được đáp ứng nhiều hơn đầy đủ hơn . cuộc sống của con người do đó cũng tốt hơn . tuy nhiên mặt trái của sự phát triển kinh tế , khoa học kỹ thuật lại làm cho cuộc
1098 2019-03-26 146.19 KB Tình hình thực hiện đầu tư KCHT kỹ thuật và một...
1099 2019-03-26 137.47 KB Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc ...
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Bộ Kế hoạch đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài 4
1100 2019-03-26 194.63 KB Tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả...
Hơn bao giớ hết, bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vấn dề thường xuyên được đặt ra đối với mỗi công ty thương mại, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà nền kinh tế nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới: xoá bổ cơ chế tập trung bao cấp

First | Prev | 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 ... 219 | Next | Last