Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'mang': 8527 (8527) , thời gian tìm:

First | Prev | 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 ... 171 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1051 2019-03-26 1.34 MB Tuyển tập truyện cười.pdf
  Truyện cười (còn gọi là truyện tiếu lâm) là một lĩnh vực truyện kể dân gian rộng lớn, đa dạng, phức tạp bao gồm những hình thức được gọi bằng những danh từ khác nhau như truyện tiếu lâm, truyện
1052 2019-03-26 70.00 KB Tuyển tập thơ nôm Hồ Xuân Hương.doc
  §     Kiếp Tu Hành Cái kiếp tu hành nặng đá đeo, Vị gì một chút tẻo tèo teo. Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc, Trái gió cho nên phải lộn lèo.   §    
1053 2019-03-26 7.12 MB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 9.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1054 2019-03-26 342.98 KB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 8.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1055 2019-03-26 7.81 MB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 7.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1056 2019-03-26 341.78 KB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 6.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1057 2019-03-26 336.00 KB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 5.pdf
  " Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu
1058 2019-03-26 8.53 MB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 4.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1059 2019-03-26 313.28 KB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 3.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1060 2019-03-26 321.81 KB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 2.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1061 2019-03-26 4.50 MB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 10.pdf
 Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1062 2019-03-26 12.85 MB Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích part 1.pdf
" Tuyển chọn bài hát Nga yêu thích " bao gồm các bài hát có chủ đề rất tập trung : tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên, tình yêu con
1063 2019-03-26 320.50 KB tu lam dia boot mang.doc
1064 2019-03-26 1.79 MB TTCKOL Cộng đồng dành cho những người Việt Nam yêu chứng khoán trên mạng.pdf
  Thị trường chứng khoán (TTCK) là một kênh thu hút và phân phối tài chính không thể thiếu của một nền kinh tế thị trường. TTCK chính là nơi huy động những luồng vốn lớn  và
1065 2019-03-26 195.13 KB TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI HAY TRỞ THÀNH THỦ LĨNH KDTM.pdf
Bạn muốn trở thành thủ lĩnh trong kinh doanh theo mạng không? Tuy nhiên thủ lĩnh cũng có rất nhiều loại, bạn muốn mình trở thành một thủ lĩnh đẳng cấp và thành công trong kinh doanh theo mạng
1066 2019-03-26 153.50 KB Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ...
  Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1] Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac, Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin; Là
1067 2019-03-26 152.00 KB Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ...
  Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1] Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac, Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin; Là
1068 2019-03-26 126.50 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 9+10.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1069 2019-03-26 145.00 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 7+8.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1070 2019-03-26 160.50 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 4+5+6.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1071 2019-03-26 160.00 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 2+3.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1072 2019-03-26 216.00 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 14+15 Hết.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1073 2019-03-26 125.00 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 11+12+13.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1074 2019-03-26 133.50 KB Trọng Sinh Lý Mạc Sầu Chương 1.doc
“Trong ‘Thần điêu hiệp lữ’ tên của nàng – Lý Mạc Sầu, nghĩa là không u sầu, nhưng cuộc đời nàng đã thay đổi sau khi Lục Triển Nguyên bỏ nàng ra đi, chưa bao giờ
1075 2019-03-26 46.50 KB Trắc nghiệm Tràn khí màng phổi.doc
Trắc nghiệm và giải đáp " Tràn khí màng phổi" cung cấp các câu hỏi và giải đáp về Tràn khí màng phổi  
1076 2019-03-26 42.50 KB Trắc nghiệm Tràn dịch màng phổi.doc
Trắc nghiệm và giải đáp " Tràn dịch màng phổi" cung cấp các câu hỏi và giải đáp về Tràn dịch màng phổi  
1077 2019-03-26 120.50 KB trắc nghiệm triết học.doc
Phần I: Lịch sử Kinh tế quốc dân Nước ngoài 1. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử kinh tế quốc dân là sự phát triển của quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 2- Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân
1078 2019-03-26 34.91 KB Trắc nghiệm 54 câu an toàn mạng final.pdf
Cung cấp 54 câu hỏi và đáp án an toàn mạng
1079 2019-03-26 313.00 KB TRẮC NGHIỆM BỘ MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.doc
Câu 1. Cách gọi nào KHÔNG đúng bản chất thương mại điện tử? a. Online trade (Thương mại trực tuyến) b. Cyber trade (Thương mại điều khiển học) c. Electronic Business (Kinh doanh điện tử) d. Các câu trả lời
1080 2019-03-26 297.84 KB TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG.pdf
Sau khi trở thành người cộng sản,từ năm 1921 trở đi, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trong những phong trào cộng sản,phong trào công nhân thế giới và phong trào cách mạng ở thuộc địa.Người ra sức nghiên cứu lý luận Mác-LêNin,xúc tiến việc truyền bá
1081 2019-03-26 4.36 MB Trăng Non.pdf
Isabella "Bella" Swan (một nhân vật chính của truyện) bị "ép" dự buổi tiệc sinh nhật do Alice và Edward Cullen, Ma cà rồng mà cô yêu, và những người còn lại trong gia đình ma cà rồng tổ chức. Trong khi mở một gói quà, cô đã vô tình bị đứt tay. Anh trai
1082 2019-03-26 178.64 KB Trò chơi Puzzle.docx
Nói đến game thì chắc phần lớn mọi người đều đồng ý đó là một loại hình giải trí có sức thu hút rất lớn,nhất là với giới trẻ hiện nay.Đặc biệt sau sự ra đời của Internet,game online xuất hiện và nhanh chóng gây được sức hấp dẫn to lớn.Chúng ta có thể
1083 2019-03-26 1.31 MB Trí Tuệ Nhân Tạo.pdf
Trí tuệ nhân tạo ( TTNT) là một lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu sự thiết kế các tác nhân thông minh ("Computational intellligence is the study of the design of intellligent agents"). Các áp dụng TTNT rất đa dạng và phong phú,
1084 2019-03-26 66.24 KB Trình bày các yếu tố để hình thành nên ĐCSVN.docx
Giai cấp công nhân và các phong trào yêu nước trên đất nước Việt Nam được ví như là một mảnh đất mầu mỡ. Và con đường cách mạng của Mác-Lênin lại được xem như một hạt mầm. Nguyễn ái Quốc là người đã mang hạt mầm đó reo nên mảnh đất mầu mỡ. Và thành quả
1085 2019-03-26 19.59 MB Trên đỉnh phố Wall..pdf
Cuốn sách trên đỉnh phố Wall mà các bạn đọc nằm trong loạt sách trên kể lại kinh nghiệm và bí quyết của Peter Lynch, nhà quản lý tài chính hàng đầu ở Mỹ. Là
1086 2019-03-26 167.28 KB Tránh rủi ro cho E business.pdf
Thương mại điện tử là một hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao, song một khi gặp rủi ro thì những thiệt hại đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên mạng cũng không nhỏ. Những sơ suất trong kỹ thuật của nhân
1087 2019-03-26 234.38 KB Tránh rủi ro cho E business.pdf
Thương mại điện tử là một hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao, song một khi gặp rủi ro thì những thiệt hại đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên mạng cũng không nhỏ. Những sơ suất trong kỹ thuật của nhân viên như sự nhầm lẫn khi truyền dữ liệu,
1088 2019-03-26 687.50 KB Tránh hiện tượng treo máy cho Windows và trình duyệt web Firefox.doc
Làm thế nào để hệ điều hành cũng như trình duyệt Firefox của bạn không bị treo là điều được người dùng quan tâm. Kể từ phiên bản Windows 95 ra mắt, Microsoft đã thực hiện rất nhiều bước tiến tuyệt vời cho hệ điều hành Windows qua từng phiên bản.
1089 2019-03-26 284.06 KB Tráng . trắng đen cơ bản.pdf
Các bác chuyên chụp máy phim thì chắc chắn có chụp đen trắng rồi. Nếu thích chụp đen trắng xong mà mang đi rọi ảnh thì khi nhận ảnh về thường thì hay thất vọng, ảnh không đẹp như các bác muốn vì nhưng ảnh màu mà gía cả quá rẻ nên những phim đen trắng
1090 2019-03-26 391.64 KB Tràn khí màng phổi.pdf
Tài liệu "Tràn khí màng phổi" hướng dẫn kỹ thuật phân tích chẩn đoán tràn khí màng phổi thông qua hình ảnh chụp.
1091 2019-03-26 427.18 KB Tràn dịch màng phổi.pdf
Tài liệu "Tràn dịch màng phổi" trình bày cách phân tích chẩn đoán bệnh tràn dịch màng phổi thông qua hình ảnh chụp
1092 2019-03-26 130.95 KB Trà Việt.pdf
Chẳng biết từ bao giờ người Việt Nam ta đã coi việc uống trà là một tập tục tao nhã. Từ nhiều thế kỷ trước đây, ông cha ta đã xem uống trà là thú vui thanh đạm, tinh tế. Nó có
1093 2019-03-26 18.56 KB TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CÁCH MẠNG...
1094 2019-03-26 711.58 KB Truyện ngắn hậu hiện đại (Q3).pdf
Tuy nhiên nó cứ ở đó rất lâu, ngồi trên bậc cầu thang nhỏ dẫn tới cửa ra vào, cho tới khi tiếng động của xe tưới đường kéo nó ra khỏi cơn mơ màng. Nước phụt ra từ ống như tiếng xé và tiếng nổ, chảy ướt đẫm dọc theo hẻm phố.
1095 2019-03-26 158.25 KB Truyện ngắn Cao Lương Đỏ.pdf
Cao Lương Đỏ đã được đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu dựng thành phim mang cùng tên do ngôi sao Củng Lợi thủ vai chính. Bộ phim đã được giải thưởng tại liên hoan phim Cannes. °°° Theo lịch cũ, mồng chín tháng tám năm 1939, cha tôi, người mang dòng máu
1096 2019-03-26 170.82 KB Truyện cổ Grim 4.pdf
Bảy con quạ Ngày xưa, có một người sinh được bảy con trai, nhưng không có con gái, cầu mãi cũng chẳng được. Mãi về sau, vợ có mang, bác ta chứa chan hy vọng; quả nhiên đứa con ra đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con gái lại bé quá. Vì
1097 2019-03-26 173.74 KB Truyện cổ Grim 2.pdf
Chim sơn ca Xưa có một người trước khi đi xa từ biệt ba con gái, hỏi các con muốn lấy quà gì. Cô cả muốn lấy ngọc, cô thứ hai xin kim cương, cô út nói: - Thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca vừa nhảy nhót vừa hót véo von. Bố bảo: - Được, nếu
1098 2019-03-26 510.43 KB truyện cười vô va.pdf
  Một trong những phương thuốc xả Stress hiệu quả nhất là những thang thuốc bổ này. Truyện Vôva mình đọc từ hồi còn bé cũng như truyện Mít đặc (hồi đó văn hóa người Nga còn
1099 2019-03-26 117.66 KB Truyện cười Vova .pdf
Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi : - Thầy hỏi những gì ? - Câu 1 : Trình bày về Cách mạng Nga . Tớ trả lời Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động
1100 2019-03-26 303.17 KB Truyện cười Trạng Quỳnh.pdf
Từ thuở bé, ngoài tính nghịch ngợm, hiếu động, Quỳnh còn tỏ ra thông minh xuất chúng khi học rất giỏi và đối đáp hay, nhất là khi ứng khẩu. Trong làng cậu bé Quỳnh có một người hay chữ nhưng tính tình kiêu ngạo, đi đâu cũng khoe khoang,

First | Prev | 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 ... 171 | Next | Last