Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1218 (1218) , thời gian tìm:

First | Prev | 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1101 2020-05-31 3.06 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.10.2004.ISO x86.NS.Lehait.rar
1102 2021-08-18 3.09 GB TienIchMayTinh.Net Win.10.LTSB x86.FINAL.MTCT.rar
1103 2017-11-01 3.11 GB SW DVD5 Win Pro Ent Edu N 10 1709 32BIT English MLF X21 50142.ISO
/Phần mềm tổng hợp/SW_DVD5_Win_Pro_Ent_Edu_N_10_1709_32BIT_English_MLF_X21-50142.ISO / Windows 10 Pro – Ent – Edu VL Version 1709 (Updated Sept 17) English (x86-x64) |

Bên trong file cài đặt này bao gồm các phiên bản: Windows 10 Education

1104 2020-04-07 3.14 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.New.Summer.Lehait.rar
1105 2018-08-22 3.14 GB iso windows 10 10in1 permantly preactivated x86.iso
/Phần Mềm Văn Phòng/iso-windows-10-10in1-permantly-preactivated-x86.iso / Tải Về Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 AIO (x86-x64) 20 in 2 |

Đây là bản Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 Aio (x86-x64) 20 in 2 – Tự động Active bản

1106 2014-07-09 3.14 GB Win81AIO Update 24in1 x86 en US v2 Jun2014.iso
1107 2021-09-26 3.16 GB TienIchMayTinh.Net Windows.10.1803.Lite.TIMT x86.Final.2021.rar
1108 2020-04-16 3.24 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win7.GHO x86.Full.Soft.Green.Bamboo.rar
1109 2014-08-06 3.28 GB Win 7 Luxury Full Soft x86 Leha IT.GHO
1110 2020-04-12 3.29 GB TienIchMayTinh.Net en.visual.studio express.2013.for.windows...
1111 2020-01-04 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Project.Professional.2019 x64+x86.dvd.5821b437.rar
1112 2020-01-05 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Visio.Professional.2019 x64.x86.dvd.3b951cef.rar
1113 2020-01-11 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Office.Professional.Plus.2019 x86.x64.dvd.7ea28c99.rar
1114 2018-10-06 3.31 GB en office professional plus 2019 x86 x64 dvd 7ea28c99.iso
1115 2019-01-28 3.31 GB Office 365 Business Retail English x64 x86.img
1116 2019-01-28 3.31 GB Office 365 ProPlus Retail English x64 x86.img
1117 2015-09-30 3.31 GB SinhVienIT.Net en visual studio 2008 professional x86 x64wow dvd X14 26326.iso
1118 2020-05-14 3.32 GB en windows 10 business editions version 2004 x86 dvd 52bfcce8.iso
1119 2015-08-22 3.33 GB Ghost Win 7 x86 Summer 2015.GHO
1120 2017-05-09 3.33 GB Ghost Win 7 x86 Summer 2015.GHO
1121 2020-04-02 3.33 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7 x86.Full.Soft.No.Drivers.rar
1122 2019-05-31 3.35 GB W10 1903 English x86.rar
1123 2020-03-27 3.36 GB TienIchMayTinh.Net Win7.Lehait.GHO x86.No.Driver.rar
1124 2019-11-21 3.39 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.Oct.2019.rar
1125 2020-05-14 3.40 GB en windows 10 consumer editions version 2004 x86 dvd fa759348.iso
1126 2020-11-30 3.41 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GiaoDien.Win10.GHO x86.Full.Soft.Lehait.rar
1127 2020-04-09 3.42 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.Version.Final.Lehait.rar
1128 2020-05-16 3.42 GB TienIchMayTinh.Net Microsoft.Office.365 x64.x86.Pro.Plus.Retail.rar
1129 2013-04-16 3.44 GB Ghost Win8 x86 LUXURY KhatMau.GHO
1130 2019-10-09 3.44 GB Visio.2019.Pro.(x86+x64).rar
1131 2020-08-25 3.45 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.2004.Updated.August.2020 x86.Business.Editions.rar
1132 2020-04-13 3.47 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.Mac.OS.X.Lehait.rar
1133 2020-04-10 3.47 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.10.LTSB.2016.TBI x86.MBR.rar
1134 2020-07-13 3.47 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.May.2020.rar
1135 2020-10-02 3.50 GB TienIchMayTinh.Net Microsoft.Office.2016.2019 x86.v2020.09.rar
1136 2017-05-31 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1137 2017-09-02 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1138 2017-10-19 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1139 2020-04-06 3.54 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.March.2020.rar
1140 2020-10-01 3.56 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.July.2020.rar
1141 2020-03-24 3.59 GB TienIchMayTinh.Net Win.7.Lehait x86.GHO.Mar.2020.rar
1142 2020-04-25 3.59 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1909 x86.Business.Editions.Build.18363.778.rar
1143 2020-03-24 3.62 GB TienIchMayTinh.Net Win.7.Lehait x86.ISO.Mar.2020.rar
1144 2014-11-17 3.63 GB GHOST 8.1.1X86 VTC341.GHO
//GHOST_8.1.1X86_VTC341.GHO / Ghost Windows 8.1.1 [32bit][FullSoft] – Nature Vintage |

– Được làm từ bộ cài ISO chuẩn Microsoft (en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_4065105) không lược bỏ thành phần nào – Không cá nhân hoá –

1145 2014-12-26 3.64 GB Windows 7 Sp1 Ultimate en US (x86) Dec2014 Pre Activation =TEAM OS= {HKRG}.iso
1146 2021-06-16 3.65 GB TienIchMayTinh.Net EN.Win.10.1903 x86 Business.Updated.Dec.2020.rar
1147 2020-09-06 3.66 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win8.1 x86.Full.Soft.Version.2.LeHaIT.rar
1148 2020-04-25 3.68 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1909 x86.Consumer.Editions.Build.18363.778.rar
1149 2021-02-25 3.68 GB TienIchMayTinh.Net Microsoft.Office.2016 2019 x86.v2021.01.win10.rar
1150 2021-09-21 3.71 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1809 x86.Business.Nov.2020.rar

First | Prev | 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 | Next | Last