Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 3022 (3022) , thời gian tìm:

First | Prev | 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 ... 61 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1151 2019-08-02 43.32 GB Prospect.2018.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.m2ts
1152 2019-07-30 20.30 GB Prospect 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
1153 2019-07-27 43.35 GB Long Shot 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
1154 2019-07-27 25.80 GB Long Shot 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1155 2019-07-25 59.41 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 AAAUHD.iso
1156 2019-07-25 41.18 GB Pokémon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 DiSRUBTION.iso
1157 2019-07-25 44.89 GB Alita Battle Angel 2019 1080p CEE Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 iFT.iso
1158 2019-07-25 84.65 KB Pokémon Detective Pikachu 2019 Subs Vietnamese All 1080p Blu ray and 2160p Blu ray.rar
1159 2019-07-24 32.42 GB The Intruder 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 DiSRUPTION.iso
1160 2019-07-24 19.73 GB The Intruder 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
1161 2019-07-24 1.77 MB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
1162 2019-07-24 23.08 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1163 2019-07-24 19.06 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1164 2019-07-24 18.90 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1165 2019-07-24 6.01 MB Alita Battle Angel 2019 1080p CEE Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 iFT...
1166 2019-07-24 9.47 GB Hidden Desire.1991.1080p.Blu ray.x264.2Audio.AC3 Jiujie.mkv
/Phim tong hop
1167 2019-07-23 27.63 GB Hellboy 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1168 2019-07-22 33.99 GB Hellboy 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1169 2019-07-19 54.70 GB Captain Marvel 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam(1).iso
/Phim 4K (2160P)
1170 2019-07-19 84.69 GB Hellboy 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
1171 2019-07-19 65.81 GB Hellboy 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1172 2019-07-19 15.61 GB Hellboy 2019 2160p UHD Blu ray HEVC Atmos x265 SumVision.mkv
1173 2019-07-16 59.18 GB Alita Battle Angel 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam.iso
1174 2019-07-16 44.79 GB Alita Battle Angel 2019 1080p 3D Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 BHD.iso
1175 2019-07-16 20.26 GB Sky Hunter 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
1176 2019-07-16 1.77 MB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
1177 2019-07-16 24.22 GB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1178 2019-07-15 7.81 GB Daughter of Darkness 2.1994 Blu ray 1080p x265 LPCM 2.0.mkv
/Phim tình cảm abcxyz
1179 2019-07-15 44.96 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1180 2019-07-15 41.53 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDChina.iso
1181 2019-07-15 24.97 GB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1182 2019-07-14 28.92 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
1183 2019-07-13 14.58 GB Hai Phuong 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1184 2019-07-11 21.74 GB Hai Phuong 2019 1080p USA Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 VinO.iso
1185 2019-07-11 14.59 GB Hai Phuong 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
1186 2019-07-09 21.52 GB P Storm 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1187 2019-07-07 1.75 MB Pet Sematary 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
1188 2019-07-07 1.76 MB Dumbo 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.rar
1189 2019-07-07 21.65 GB Pet Sematary 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
1190 2019-07-07 18.07 GB Escape Plan The Extractors 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
1191 2019-07-05 83.85 GB Shazam 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 TERMiNAL.iso
1192 2019-07-05 82.60 GB Shazam 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1193 2019-07-04 20.95 GB Escape Plan The Extractors 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
1194 2019-07-03 17.44 GB P Storm 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1195 2019-07-03 25.64 GB Pet Sematary 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1196 2019-07-01 48.21 GB Pet Sematary 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1197 2019-06-30 60.44 GB Pet.Sematary.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
1198 2019-06-30 1.78 MB Shazam 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.rar
1199 2019-06-30 27.19 GB Shazam 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.m2ts
1200 2019-06-30 26.91 GB Dumbo 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.m2ts

First | Prev | 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 ... 61 | Next | Last