Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1301 2019-03-26 62.11 KB Kế hoạch huy động vốn đầu tư và giải pháp huy động.docx
Thực tế có nhiều nền kinh tế chuyển biến chậm, có nền kinh tế chuyển biến xấu. Dĩ nhiên không ai chờ đợi kết quả xấu xảy ra với quốc gia mình, ngay kể cả những người đề xướng thị trường phải tự do điều tiết hoàn toàn. Do vậy, người ta phải nghiên cứu
1302 2019-03-26 62.11 KB Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế.docx
Việc chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần chính là để giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời
1303 2019-03-26 62.16 KB GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI...
1304 2019-03-26 62.18 KB Giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Hà Tây.docx
Phần I: Cơ sở lý luận về chăn nuôi bò sữa 3
1305 2019-03-26 62.21 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qua hoạt đông...
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 3
1306 2019-03-26 62.22 KB Phát triển kinh tế tư bản nhà nước ở Việt Nam...
Đại hội Đảng X đã xác định thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc
1307 2019-03-26 62.28 KB Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của...
Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.Trong suốt
1308 2019-03-26 62.35 KB Nội dung của thuế xuất nhập khẩu. Trình bày một...
Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết gữa sản xuất và tiêu thụ, chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh
1309 2019-03-26 62.38 KB Ngành Cơ khí.pdf
  Đào tạo Kỹ sư ngành Cơ khí nắm vững kiến thức và có kỹ năng vững vàng về gia công, chế tạo, chế biến để sản xuất ra sản phẩm cơ khí đạt chất lượng năng suất và hiệu quả kinh tế cao,
1310 2019-03-26 62.46 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở THÀNH PHỐ YÊN...
Chương 1: Thực trạng và nguyên nhân nghèo đói ở thành phố Yên Bái hiện nay 5
1311 2019-03-26 62.49 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.docx
Chương1.TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3
1312 2019-03-26 62.49 KB Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn...
Sau khi mới giành lại độc lập , thống nhất đất nước, với cơ sở vật chất hết sức tồi tàn cộng với một nền kinh tế hầu như kiệt quệ sau chiến tranh , Việt Nam lúc đó là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Nhưng dưới sự lãnh đạo tàI tình của Đảng
1313 2019-03-26 62.49 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở THÀNH PHỐ YÊN BÁI GIAI ĐOẠN (2001 2005).docx
Chương 1: Thực trạng và nguyên nhân nghèo đói ở thành phố Yên Bái hiện nay
1314 2019-03-26 62.50 KB Ngủ trưa bao nhiêu là đủ.doc
Chợp mắt 10 phút hay đánh 1 giấc dài 2 tiếng? Bạn sẽ sớm có câu trả lời sau khi biết những lý giải khoa học sau. Một giấc ngủ trưa không làm bạn già đi, trái lại còn giúp bạn thông minh hơn. Tại sao lại như vậy? Một nghiên cứu của trường ĐH NewYork
1315 2019-03-26 62.53 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở THÀNH PHỐ YÊN BÁI GIAI ĐOẠN (2001 2005).docx
Chương 1: Thực trạng và nguyên nhân nghèo đói ở thành phố Yên Bái hiện nay 5
1316 2019-03-26 62.58 KB Quá trình phát triển của phép biện chứng trong lịch triết học.docx
Biện chứng và siêu hình là 2 phương pháp tư duy đối lập nhau của triết học. Siêu hình là phương pháp xem xét sự vật, hiện tượng trong trạng thái tĩnh tại, không trong mối liên hệ phổ biến, không trong quá trình vận động và phát triển. Dựa vào
1317 2019-03-26 62.60 KB Các phương pháp quản lý tác động lên đối thủ...
Thực tiễn của công cuộc đổi mới trong những năm qua đãđưa nước ta hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới như ra nhập tổ chức ASEAN, Việt - Mỹ... đó là thành công của công cuộc đổi mới. Bên cạnh những thuận lợi đó còn có nhiều những khó khăn với chúng
1318 2019-03-26 62.66 KB Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing...
Chương I. Cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống marketing mix của doanh nghiệp trong kinh doanh 3
1319 2019-03-26 62.69 KB Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới...
Theo sử sách đã ghi, tháng 12 năm 1939 dưới triều đình Minh Mạng, Tổng đốc Hải An (tên gọi của Quảng Ninh lúc đó ) Tôn Thất Bật đã dâng sớ xin triều đình được thuê dân công để khai thác than ở núi Yên Lãng ( xã Yên Thọ - Đông Triều ngày nay). Ngày 12/3/1883
1320 2019-03-26 62.76 KB Phát triển nền kinh tế nông thôn nước ta hiện nay.docx
Phát triển kinh tế nông thôn là cơ sở ổn định để phát triển nền kinh tế quốc dân. Thực tiễn phát triển kinh tế từ tình trạng lạc hậu đến văn minh và tiến bộ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đã cho thấy: Kinh tế nông thôn với nội dung kinh tế chủ yếu
1321 2019-03-26 62.86 KB thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.docx
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng "và không kém phần bức bách" đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh
1322 2019-03-26 62.86 KB Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua...
A. Cơ sở lý luận về vấn đề 2
1323 2019-03-26 62.95 KB Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng...
1324 2019-03-26 63.00 KB Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 9
1325 2019-03-26 63.00 KB Trắc nghiệm Shock.doc
Trắc nghiệm và giải đáp " Shock" cung cấp các câu hỏi và giải đáp về Shock
1326 2019-03-26 63.00 KB Trắc nghiệm Bệnh van tim.doc
Trắc nghiệm và giải đáp " Bệnh van tim" cung cấp các câu hỏi và giải đáp về Bệnh van tim  
1327 2019-03-26 63.02 KB Thực trạng việc huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán ở Việt Nam.docx
Hiện nay với việc phát triển sôi động của thị trường chứng khoán trong nước thì việc huy động vốn thông qua dự án phát hành chứng khoán ra công chúng đang là một kênh huy động vốn đầu tư rất tiềm năng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian
1328 2019-03-26 63.03 KB Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam hiện...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 2
1329 2019-03-26 63.04 KB Quan hệ Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp.docx
Vào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây, việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi
1330 2019-03-26 63.16 KB Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động Du lịch nước ta.docx
Sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người luôn gắn liền với quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Cùng với quá trình lao động sáng tạo ra của cải vật chất phục vụ cho đời sống hàng ngày thì nhu cầu về nghỉ ngơi giải trí cũng là một nhu cầu không
1331 2019-03-26 63.16 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí thu bảo...
Từ khi nhà nước ta chuyển nền kinh tế từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường thì bộ mặt nước ta có nhiều thay đổi từ một nước nhập siêu sang tất cả các lĩnh vực thì nay đã có mặt hàng xuất khẩu. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, sản xuất ngày càng phát
1332 2019-03-26 63.19 KB Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống...
Hoạt động huy động vốn - Mở tài khoản miễn phí cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong nước bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. - Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. - Phát hành kỳ phiếu,
1333 2019-03-26 63.25 KB Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.docx
Phương thức sản xuất là cách thức mà con người tiến hành sản xuất trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Cách thức này một mặt biểu hiện trong việc sử dụng công cụ lao động nhất định (sản xuất bằng cái gì). Mặt khác biểu hiện trong việc tổ chức hoạt động
1334 2019-03-26 63.25 KB Tìm Hiểu và Giải Quyết Than Phiền Từ Khách Hàng.pdf
Những khách hàng im lặng là những người không thích to chuyện khi họ cảm thấy không hài lòng về sản phẩm hay dịch vụ, nhưng khi những khó chịu của họ đến một mức nào đó thì họ lằng lặng chia tay với công ty bạn vì họ nghĩ rằng nếu có than phiền, góp ý
1335 2019-03-26 63.39 KB Một số giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng lao động tại Công ty.docx
1336 2019-03-26 63.42 KB Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu tại trung...
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành các nghề khác như: công nghệ thông tin, dịch vụ, vật liệu mới thì xuất khẩu lao động là một trong những sự phát triển đang được nhà nước chú trọng và quan tâm. Xuất khẩu lao động là thể hiện sự di chuyển
1337 2019-03-26 63.46 KB Lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt...
Với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, vượt qua đói nghèo và vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển, hiện đại hoá và công nghiệp hoá, trong nhiều năm qua Việt Nam đã vàđang đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá nhằm mang lại nhiều
1338 2019-03-26 63.50 KB Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng...
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...  Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn
1339 2019-03-26 63.50 KB Nâng cao chất lượng dich vụ khách hàng.doc
Luôn luôn tự điều chỉnh và tự hoàn thiện mình “ là một trong những phương châm hành động của toàn bộ hệ thống Bảo Việt trong bất kỳ giai đoạn nào.Vì vậy đào tạo cán
1340 2019-03-26 63.50 KB Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).doc
Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình
1341 2019-03-26 63.50 KB Giá trị và giá cả bất động sản.doc
  Trên lý thuyết, người ta có thể đánh giá hay giải thích giá trị theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, giá trị thị trường vẫn luôn là khái niệm được nhiều
1342 2019-03-26 63.50 KB de cuong tra loi cau hoi thi 8483.doc.doc
  Câu 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định quản trị? Tại sao nói quyết định quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật? Quyết định quản trị là sản phẩm sáng tạo của nhà
1343 2019-03-26 63.54 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của...
Bài viết được chia làm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về kinh tế đối ngoại Chương 2: Thực trạng kinh tế đối ngoại ở Việt Nam Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế x• hội của kinh tế đối ngoại của nước ta hiện
1344 2019-03-26 63.69 KB Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của...
Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại, và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, biểu hiện xu hướng tất yếu khách quan của nền kinh tế.
1345 2019-03-26 63.71 KB Thực trạng và giải pháp của nhà nước trong việc...
Là một quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp (với 80% dân số làm trong nông nghiệp), nằm trong nhóm các nước dang pgát triển và thuộc trong số các nước nghèo trên thế giới .Với gần 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông
1346 2019-03-26 63.79 KB Tính kế thừa trong quy luật phủ định biện chứng...
Tính kế thừa trong quy luật phủđịnh biện chứng và vai tròđặc biệt quan trọng của nóđối với việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam .Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới . Các doanh nghiệp cần phải có chủđộng sáng tạo trong
1347 2019-03-26 63.80 KB Giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh của sản...
Con người muốn tồn tại và phát triển phải có nguồn dinh dưỡng và thực phẩm là một nguồn dinh dưỡng. Do đó cho nên an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của mọi người, thực phẩm có tác dụng trực tiếp đến sức khoẻ. Nếu thực phẩm không an toàn nó có gây
1348 2015-05-21 63.87 KB Grimm S04E11.720p.HDTV.x264 DIMENSION.ass
/000 phim/Grimsub/Grimm - S04E11.720p.HDTV.x264-DIMENSION.ass / Săn Lùng Quái Vật (2011) | Thanh tra Nick Burkhardt đã chuẩn bị tinh thần để đối mặtt với thực tế nghiệt ngã khi điều tra các vụ án mạng ở Portland, Oregon. Cho đến một ngày anh ta bắt đầu
1349 2019-03-26 64.00 KB Giải quyết vấn đề ( Problem Solving ).doc
Bộ câu hỏi tuyển dụng mẫu - Câu hỏi phỏng vấn khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên.
1350 2019-03-26 64.00 KB Chia động từ và tính từ trong tiếng Nhật (8).doc
Giới thiệu 9 bài học về cách chia các loại động từ và tính từ trong tiếng Nhật giúp bạn học tiếng Nhật dễ dàng hơn. Các bài học không chỉ trình bày công thức chia

First | Prev | 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 ... 219 | Next | Last