Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được
102 2019-03-26 1.01 MB O'Reilly Building Wireless Community Networks.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
103 2019-03-26 1.40 MB O'Reilly Learning Wireless .a.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
104 2019-03-26 1.87 MB Tìm hiểu kỹ thuật và các công cụ tấn công mạng Wireless.doc
105 2019-03-26 3.71 MB CEH v5 Module 15 Hacking Wireless Networks.pdf
106 2019-03-26 3.58 MB Athena De tai Wireless Network Security publish.pdf
107 2019-03-26 464.06 KB Recent and Emerging Topics in Wireless Industrial Communications A Selection.pdf
108 2019-03-26 2.55 MB Wireless J2ME Platform Programming.pdf
109 2019-03-26 3.44 MB Empowering Communities Worldwide Through 3G.pdf
Sáng kiến Wireless Reach của QUALCOMM đã tạo ra những nề tảng dành cho truyền thông chất lượng từ phát minh công nghệ đã là tâm điểm của Qualcom từ khi chúng tôi thành lập vào năm 1985. Là nhà khởi xướng của công nghệ vô tuyến kỹ thuật số CDMA và là một
110 2019-03-26 241.64 KB The Future Of Wireless Banking.pdf
Today’s banking and trading institutions realize they must move and move quickly to capitalize on new business opportunities in wireless banking and trading. Resistance to the implementation of wireless banking can lead to major losses at the business
111 2019-03-26 7.86 MB 1 Microwave and Wireless Circuits (2003).pdf
112 2019-03-26 3.45 MB 3G Wireless Networks.pdf
113 2019-03-26 4.15 MB 9 IEEE 802 11b Wireless LAN White Paper.pdf
114 2019-03-26 6.31 MB Wireless Internet telecommunications.pdf
115 2019-03-26 4.41 MB Mobile Wireless và hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng trên Web.docx
M-commerce là một khái niệm mới, để xây dựng được các ứng dụng M-commerce đòi hỏi các nhà phát triển vượt qua những rào cản về mặt kỹ thuật. Với mong muốn tìm hiểu những kỹ thuật và công nghệ để xây dựng các ứng dụng M-commerce, em đã chọn và thực hiện
116 2019-03-26 542.83 KB Wireless LAN Security.pdf
117 2019-03-26 14.17 MB Wireless Communications 2Ed Theodore Rappaport Solutions Manual.pdf
118 2019-03-26 15.28 MB Wireless OFDM Systems How to Make Them Work.pdf
119 2019-03-26 21.51 MB Wireless Communications The Future .pdf
120 2019-03-26 9.75 MB Wireless CDMA RF Performance Optimization.pdf
121 2019-03-26 9.25 MB Wireless Broadband Handbook 0071371613.pdf
122 2019-03-26 13.70 MB WiMAX Taking Wireless to the MAX.pdf
123 2019-03-26 12.04 MB WiMax Operators Manual Building 802 16 Wireless Networks 2nd Edition.pdf
124 2019-03-26 6.08 MB Wiley IEEE Press Mobile Wireless and Sensor Networks Technology...
125 2019-03-26 7.21 MB Broadband Wireless Mobile.pdf
126 2019-03-26 5.82 MB Wireless Communications over MIMO Channels.pdf
127 2019-03-26 659.33 KB M.I.M.O Channel Model for High Capacity Wireless Networks and Simulator for Performance Analysis.pdf
128 2019-03-26 642.65 KB Trends in Antennas for Wireless Communications (Microwave Jo.pdf
129 2019-03-26 1.06 MB Adaptive Antennas For CDMA WIRELESS Networks.pdf
130 2019-03-26 2.34 MB Hướng dẫn cài đặt WDS (Wireless Distribution System).pdf
131 2019-03-26 6.60 MB hack proofing your wireless network.pdf
132 2020-03-07 9.38 MB ralink 80211n wireless lan card 2008 05 19.ZIP
133 2020-09-30 287.67 MB 9900jAllLang PBr7.1.0 rel2807 PL5.1.0.692 A7.1.0.1033 Rogers Wireless Inc.exe
134 2020-09-30 287.67 MB 9900jAllLang PBr7.1.0 rel2807 PL5.1.0.692 A7.1.0.1033 Rogers Wireless Inc.exe

First | Prev | 1 2 [3] | Next | Last