Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'server': 633 (633) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2019-03-26 3.38 MB Bai giảng HQT SQL Server DH Hang Hai.pdf
102 2019-03-26 411.65 KB Cấu hình và sử dụng print server.pdf
Cấu hình và sử dụng print server Máy in là công cụ đắc lực trong văn phòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thiết lập máy in sao cho tốn ít chi phí và đạt hiệu quả cao nhất cho công việc. Đơn cử là người dùng thường kết nối máy in vào một máy tính,
103 2019-03-26 3.11 MB tao va quan ly may ao voi hyper v tren windows server 2008 4864.pdf
104 2019-03-26 11.10 MB Windows Server 2008 R2 ebook.pdf
105 2019-03-26 2.05 MB Windows Server 2008 Seminar.ppt
106 2019-03-26 195.58 KB Web Font User Guide.pdf
This Web FontFont User Guide contains information aimed at web developers, system administrators and website visitors. Section B is for web developers, showing how to get started using Web FontFonts for display on your website. Section C contains
107 2019-03-26 984.50 KB Truy nhập cơ sở dữ liệu trên mạng trong môi trường mạng Internet và Intranet.doc
Trong bài luận văn gồm bốn chương và một phụ lục có cấu trúc như sau: - Chương mở đầu: Giới thiệu chung. - Chương I: Khái niệm cơ sở dữ liệu trong môi trường Client/Server. - Chương II: Thiết kế bài toán thực tế. - Chương III: Mạng máy tính và ứng dụng
108 2019-03-26 1.09 MB Tìm hiểu khai thác SQL Server và sử dụng nó để giải...
Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những vấn đề cốt lõi của tin học. Xét cho cùng khi ứng dụng tin học để giải quyết các bài toán thì người ta phải giải quyết vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng thuật toán xử lý chúng. Khi cơ sở
109 2019-03-26 390.36 KB An toàn và bảo mật thông tin trên mạng máy tính văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.pdf
Trong thời gian gần đây, số vụ xâm nhập trái phép vào các hệ thống thông tin qua mạng Internet và Intranet ngày càng tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các mạng bị tấn công nhiều hơn, trong số những nguyên chính có thể kể đến xu hướng chuyển sang
110 2019-03-26 10.45 MB microsoft press inside microsoft sql server 2005 t sql querying apr 2006.pdf
111 2019-03-26 17.79 MB apress pro sql server 2005 reporting services oct 2005.pdf
112 2019-03-26 9.18 MB how to cheat at securing sql server 2005.pdf
113 2019-03-26 398.50 KB Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh...
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà em
114 2019-03-26 927.50 KB Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện KH.doc
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà em
115 2019-03-26 4.37 MB Tìm hiểu công nghệ JSP (.a Server Pages) – Thiết...
Công ty SEEN (Union for Science of Electronic - Engineering) là m?t trong nh?ng don v? hàng d?u trong linh v?c di?n t? - t? d?ng hóa t?i Vi?t Nam. V?i d?i ngu k? su, chuyên gia chuyên sâu trong các linh v?c trên, công ty dã t? nghiên c?u thi?t k? s?n
116 2019-03-26 977.50 KB Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông.ppt
Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống theo mô hình Client/Server trên mạng LAN bao gồm hệ thống quản lý thiết bị tổng đài cho tổ tự động, …
117 2019-03-26 1.67 MB Tìm hiểu một số công nghệ Web và xây dựng chương trình Newsletter.doc
Web server là một phần mềm server đằng sau WWW. Nó lắng nghe những yêu cầu từ phía client, chẳng hạn như một trình duyệt như Netscape hoặc Microsoft Internet Explorer. Khi nhận được một yêu cầu từ phía client, nó sẽ xử lý những yêu cầu đó và trả về một
118 2019-03-26 2.04 MB Quản lý công việc trên Web.doc
JavaServer Pages (JSP) là một kỹ thuật server-side do đó chúng ta không thể thực hiện bất kỳ hành động nào ở client. JSP cho phép chúng ta tách thành phần động của trang ra khỏi thành phần tĩnh HTML. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần viết một tài liệu HTML
119 2019-03-26 564.50 KB Giáo trình SQL Server 2000.doc
Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS
120 2019-03-26 23.19 MB Manning SQL Server 2005 Reporting Services in Action Nov 2006.pdf
Sử dụng dịch vụ SQL Reporting của SQL Server 2005 bằng các bài hướng dẫn từng bước một
121 2019-03-26 101.50 KB Tăng cường bảo mật cho IP.doc
* ipaddress Tăng cường bảo mật cho IP * Tăng cường bảo mật cho mạng IP * Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng * Điều khiển truy cập tới Cisco Routers * Truy cập Console * Password
122 2019-03-26 854.53 KB Scheduler Auto Backup MS SQL Server Database – Tự động...
Scheduler Auto Backup MS SQL Server Database – Tự động sao lưu CSDL MS SQL Sever định kỳ
123 2019-03-26 1.42 MB Mastering jQuery Smashing Ebook.pdf
In This Smashing eBook: Mastering jQuery, you will learn how to combine JavaScript and jQuery with PHP and, specially, PHP’s GD library to create an image manipulation tool to upload an image, then crop it and finally save the revised version to the server.
124 2019-03-26 2.36 MB Zend Framework Web Services (2011).pdf
Introduction:In this first chapter we will try to get up and runningasfast as possible by showing how to set up and configure your web server, and how a basic Zend Framework application is constructed, whichwillstand usingoodsteadfor the following chapters.
125 2019-03-26 1.06 MB huong dan su dung sql server source phan 2 7419.pdf
126 2019-03-26 5.60 MB Microsoft Project Server 2010 Administrators Guide.pdf
127 2019-03-26 410.87 KB Zimbra OS Multi Server Install 7 2.pdf
128 2019-03-26 7.17 MB Nginx HTTP server.pdf
129 2019-03-26 291.53 KB Windows NT Server là gì HDKHOA.pdf
130 2019-03-26 253.34 KB Cấu hình Máy chủ Mail nâng cao (Windows 2003 Server) Không rõ.pdf
131 2019-03-26 226.49 KB Dùng Telnet truy cập Mail server POP3 Vũ Huy Bằng.pdf
132 2019-03-26 240.94 KB Cài đặt Qmail Server HVA.pdf
133 2019-03-26 1.97 MB O'Reilly Designing Active Server Pages.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
134 2019-03-26 5.78 MB Beginning AJAX with PHP From Novice to Professional.pdf
Tác giả: Lee Babin - Nhà xuất bản: Apress Working with technology is a funny thing in that every time you think you have it cornered . . . blam! Something pops out of nowhere that leaves you at once both bewildered
135 2019-03-26 258.06 KB Ajax On Demand.pdf
Mission-critical business applications need immediate and guaranteed data delivery. Attempts have been made (like Comet) to adapt AJAX techniques to support such applications These attempts have been based on using unreliable push
136 2019-03-26 7.97 MB Ajax For Dummies.pdf
Making Web applications look and feel like desktop applications is whatthis book is all about - that's what Ajax does. Although Webdevelopment is getting more and more popular, users still experiencethe nasty part of having to click a button, wait until
137 2019-03-26 521.00 KB Bài tập win server.doc
bài tập lớn
138 2019-03-26 11.92 MB ASP.NET AJAX Programmer’s Reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5.pdf
Tác giả:Dr. Shahram Khosravi Chuyên ngành: Kỹ thuật - Công nghệ / Công nghệ thông tin / Hệ thống thông tin / Công nghệ phần mềm Chapter 1: AJAX Technologies Chapter 2: JavaScript Base Type Extensions.
139 2019-03-26 138.51 KB Quảng bá và duy trì Website.pdf
Sau khi thiết kế Website và đưa nó hiện diện trên Internet, công việc tiếp theo của bạn là E-marketing tức là quảng bá Website, phát triển, duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên Internet, mở rộng danh sách khách hàng. Và thực hiện chiến lược online hiệu
140 2019-03-26 88.38 KB Thủ tục thường trú (Stored Procedure).docx
SQL Server 2000 ra đời đã mở rộng từ việc thực thi, sự thuận tiện đến chất lượng từ SQL Server 7.0. Microsoft SQL Server 2000 bao gồm những tính năng mới, làm nền tảng cho những chuyển tác trực tuyến (OLTP), kho dữ liệu và những ứng dụng thương mại.
141 2019-03-26 2.52 MB Chia SITE trên Windows Server 2008.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam
142 2019-03-26 644.83 KB ĐÔI ĐIỀU VỀ CHỨC NĂNG CACHE TRÊN ISA SERVER.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam
143 2019-03-26 1.44 MB Bai 15 Monitor Server Performance.ppt
144 2019-03-26 1.45 MB Bai 14 Security on Windows Server 2003.ppt
145 2019-03-26 588.50 KB Bai 19 Application Server.ppt
146 2019-03-26 1.68 MB Bai 20 Maintaining Software by Using Windows Server Update Services.ppt
147 2019-03-26 1.18 MB Tìm Hiểu Hệ Thống Web Server và Hệ Thống Mailinh List.doc
148 2019-03-26 4.12 MB Bai 7 Install AD on Windows 2003 Server.ppt
149 2019-03-26 8.90 MB Xây Dựng Hệ Thống Tường Lửa Cho Doanh Nghiệp Với Microsoft ISA Server.pdf
150 2019-03-26 1.18 MB Hướng Dẫn Upgrade Hệ Thống Đang Sử Dụng Window Server 2003 lên Window Server 2008.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 | Next | Last