Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2020-03-07 9.38 MB ralink 80211n wireless lan card 2008 05 19.ZIP
102 2019-03-26 464.06 KB Recent and Emerging Topics in Wireless Industrial Communications A Selection.pdf
103 2019-03-26 1.48 MB RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications.pdf
104 2011-02-02 5.10 MB Sams Teach Yourself Wireless .a with J2ME in 21 Days.zip
105 2011-02-02 3.07 MB Sams Wireless .a Programming with .a 2 Micro Edition.zip
106 2011-02-02 1.73 MB Sams Wireless LANs 2nd.zip
107 2019-03-26 9.76 MB Skype for Dummies.pdf
See how to use Skype for secure chats and connect SkypeOut and SkypeIN. Here's the fun and easy way (r) to understand all the hype about Skype and make this cool alternative communication system work for you! You'll get great advice about hardware, directions
108 2011-02-02 10.12 MB Springer Wireless On Demand Network Systems.zip
109 2011-02-02 28.65 MB Sybex .Net Wireless Programming.zip
110 2011-02-02 6.77 MB Syngress Building a Cisco Wireless LAN.zip
111 2011-02-02 4.04 MB Syngress Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans.zip
112 2019-03-26 16.98 MB The Everyday Internet (All In One) for Dummies.pdf
The Internet made its way into everyday life as a tool people used occasionally to keep in touch with friends and gather information for personal or business needs. Now, thanks to high-speed connections, wireless access, and safe and powerful Web sites,
113 2019-03-26 241.64 KB The Future Of Wireless Banking.pdf
Today’s banking and trading institutions realize they must move and move quickly to capitalize on new business opportunities in wireless banking and trading. Resistance to the implementation of wireless banking can lead to major losses at the business
114 2019-03-26 7.72 MB Theory and Applications of OFDM and CDMA Wideband Wireless Communications.pdf
115 2019-03-26 642.65 KB Trends in Antennas for Wireless Communications (Microwave Jo.pdf
116 2019-03-26 1.87 MB Tìm hiểu kỹ thuật và các công cụ tấn công mạng Wireless.doc
117 2019-03-26 46.00 KB Wi Fi là thuật ngữ không có nghĩa.doc
Nhiều người vẫn cho rằng Wi-Fi là từ viết tắt của "Wireless Fidelity", một kiểu chơi chữ giống như Hi-Fi. Tuy nhiên, Phil Belanger, một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), đã
118 2019-03-26 6.08 MB Wiley IEEE Press Mobile Wireless and Sensor Networks Technology...
119 2019-03-26 12.04 MB WiMax Operators Manual Building 802 16 Wireless Networks 2nd Edition.pdf
120 2019-03-26 13.70 MB WiMAX Taking Wireless to the MAX.pdf
121 2019-03-26 9.25 MB Wireless Broadband Handbook 0071371613.pdf
122 2019-03-26 9.75 MB Wireless CDMA RF Performance Optimization.pdf
123 2019-03-26 5.82 MB Wireless Communications over MIMO Channels.pdf
124 2019-03-26 21.51 MB Wireless Communications The Future .pdf
125 2019-03-26 6.31 MB Wireless Internet telecommunications.pdf
126 2019-03-26 2.55 MB Wireless J2ME Platform Programming.pdf
127 2019-03-26 542.83 KB Wireless LAN Security.pdf
128 2019-03-23 9.89 MB Wireless LB Link.rar
129 2019-03-26 1.72 MB Wireless Local Area Network mạng LAN không dây.pdf
Mạng LAN không dây viết tắt là WLAN (Wireless Local Area Network), là một mạng dùng để kết nối hai hay nhiều máy tính với nhau mà không sử dụng dây dẫn. WLAN dùng công nghệ trải phổ, sử dụng sóng vô tuyến cho phép truyền thong giữa các thiết bị trong
130 2019-03-26 15.28 MB Wireless OFDM Systems How to Make Them Work.pdf
131 2013-10-21 7.81 MB wireless translation hoàn chinh.pdf
132 2019-03-26 14.17 MB Wireless Communications 2Ed Theodore Rappaport Solutions Manual.pdf
133 2016-09-09 38.37 MB Xbox 360 Wireless receiver.rar
134 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được

First | Prev | 1 2 [3] | Next | Last