Trang chủ / Tìm kiếm : khi Thấy 7204 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 361 Show 41 - 60 of 7204

STT Ngày Kích thước Tên file
41 2017-04-30 790.88 MB Khi Vắng Bà.ts
/phim chien tranh Viet Nam - Phim truyện nhựa/Khi Vắng Bà.ts / Phim Về Chiến Tranh Việt Nam – Phim Truyện Nhựa (2016) | Phim về Chiến tranh Việt Nam là một danh sách các bộ phim tryện và phim tài liệu đề cập đến Chiến tranh Việt Nam trong nội dung
42 2020-02-10 590.99 MB QD Khi [FLAC].rar
43 2019-03-26 116.90 KB Khi là CEO.pdf
Khi là CEO, lãnh đạo không chỉ đơn giản là bạn biết gì hay có thể làm gì. Lãnh đạo là việc bạn là ai và bạn quan tâm như thế nào đến công ty và nhân viên của mình. Quan điểm do Paul Walsh và Kevin Cashman - 2 CEO của các tổ chức tư vấn lãnh đạo - đưa
44 2019-03-26 1.09 MB Có khi nào.ppt
45 2019-03-26 88.50 KB Mo khi quan.doc
46 2019-03-26 36.00 KB Có đôi khi.doc
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng Rủ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông Vượt ngọn sóng dâng tràn Ta là gió
47 2015-12-08 3.93 MB Ba Khi FullL.prc
48 2012-11-16 295.45 MB Sach co khi.rar
49 2019-03-26 82.90 KB Ke toan chi phi dua tren hoat dong.pdf
50 2019-03-26 465.50 KB Quyet dinh 957 2009 Dinh muc chi phi.doc
51 2019-03-26 271.00 KB Giải chi tiết hóa học khối A 2010.doc
Tài liệu tham khảo về gợi ý giải đề đi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 môn hoá khối A mã đề 596.
52 2019-03-26 1.70 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 1.pdf
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ ---------------oOo--------------- BÀI GIẢNG PGS. TS. LÊ PHƯỚC HẢO TP. HCM, Tháng 11/2006
53 2019-03-26 2.84 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 8.pdf
    Các biện pháp khử lắng động paraffin Nhiệt: dùng dầu nóng, khí hoặc hơi mang nhiệt để phá vỡ các lớp parafin kết tủa. Cơ học: sử dụng các thoi nạo định kỳ phóng vào đường
54 2019-03-26 3.16 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 3.pdf
    hái niệm Giếng đa nhánh (multilateral well) gồm một thân giếng chính với nhiều nhánh phát triển và kéo dài từ thân giếng chính Thân giếng chính (thẳng
55 2019-03-26 3.12 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 7.pdf
    Đất đá rắn chắc và lưu lượng giếng khai thác thấp Giếng chưa gọi được dòng Giếng có lưu lượng giảm nhanh do các khe nứt bị tắt nghẽn hoặc các nguyên nhân khác Giải phóng
56 2019-03-26 1.75 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 2.pdf
    CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA LÖU CHAÁT + B0 : heä soá theå tích thaønh heä daàu (bbl/STB) + 350 : khoái löôïng rieâng
57 2019-03-26 3.77 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 9.pdf
    Phöông phaùp khai thaùc baèng bôm caàn huùt Công nghệ khai thác dầu khí 775 PGS. TS. Lê Phước Hảo Phöông phaùp khai thaùc baèng
58 2019-03-26 2.07 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 6.pdf
    CÁC HÓA CHẤT SỬ DỤNG Clo Chất tạo keo tụ (ferric sulphate) Chất tạo mạng hấp dẫn điện (polyelectrolyte) Chất chống tạo bọt (antifoam) Chất khử oxy (oxygen scavenger) Chất chống ăn mòn (corrosion inhibitor) Chất chống
59 2019-03-26 3.54 MB Công nghệ khai thác dầu khí part 4.pdf
    MỨC CHÊNH ÁP Möùc cheânh aùp caàn thieát ñeå tạo doøng saûn phaåm töø væa vaøo ñaùy gieáng được tính
60 2019-03-26 2.01 MB Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô.pdf
    Hệ thống điều hoà kiểu khô là hệ thống điều hoà mà thiết bị xử lý nhiệt ẩm là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt. Trong thiết bị điều hoà kiểu khô, không khí chuyển

1 2 3 4 5 ... 361 Show 41 - 60 of 7204