Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'management': 583 (583) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2019-03-26 142.11 KB Creating the project office 33.pdf
Creating the project office 33. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
102 2019-03-26 142.52 KB Project Management Professional Chapter 6.pdf
Chapter 6: Quality Management. One of the goals of project management is to meet the expectations of the stakeholders of the project. Managing the quality of the project is the function that will allow this to happen. Quality management will include all
103 2019-03-26 142.80 KB Quản trị nhân sự tại công ty cơ khí Hà Nội.docx
Kể từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này , và kể từ khi con người biết hợp quần thành tổ chức thì vân đề quản trị bắt đầu xuất hiện . Xã hội càng phức tạp , đa dạng và đông đảo bao nhiêu thì vai trò của quản trị càng quan trọng bấy nhiêu. Nhưng
104 2019-03-26 142.97 KB Tầm quan trọng của quản trị nhân lực.pdf
Tầm quan trọng của quản trị nhân lực Quản trị nhân lực (Human Resources Management - HRM) là một tên gọi khá mới trong chuỗi khái niệm và thông lệ liên quan đến quản lý con người. Thực
105 2019-03-26 144.03 KB Project Management Professional Chapter 7.pdf
Chapter 7: Contract and Procurement Management. Many times it is the project manager that is on the buying end of the project. Most of the time we think of projects as work that we are doing to produce a set of deliverables that will be delivered to some
106 2019-03-26 144.52 KB Tăng cường bảo mật cho mạng ip.pdf
  Tăng cường bảo mật cho mạng IP Nội dung chính Tăng cường bảo mật cho mạng IP Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng Điều khiển truy cập
107 2019-03-26 146.88 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 2.pdf
Ngoài việc tích hợp dữ liệu ban đầu những thách thức trong đó tập trung vào việc người mua và nhà cung cấp hệ thống để giao tiếp với một khác - một thách thức quan trọng khác Yếu tố
108 2019-03-26 148.78 KB HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.pdf
Bonuses can be a great motivation tool, even for employees of the smallest business. They can also be a waste of money. How they are planned and administered makes the difference.
109 2019-03-26 148.97 KB knowledge management vn pdf 46054.pdf.pdf
  QUẢN TRỊ TRI THỨC – CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP Theo nghĩa rộng thì tri thức trong doanh nghiệp là những hiểu biết và kỹ năng của cá nhân hay tập thể để giúp
110 2019-03-26 149.54 KB Creating the project office 28.pdf
Creating the project office 28. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
111 2019-03-26 149.94 KB Quản trị chuỗi cung ứng Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 1).pdf
Vậy SCM là gì? Thuật ngữ Supply Chain Management (SCM) vẫn còn khá mới mẻ đối với phần lớn các công ty, mặc dù nó đang trở thành “mốt thời thượng” trong các hoạt động kinh
112 2015-04-18 150.61 KB Crisis Management.pdf
113 2019-03-26 151.82 KB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGÂN...
Để cung cấp thêm một góc nhìn về quản lý chất lượng trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi giới thiệu bài viết của ông Rene T. Domingo, Giáo sư Học viện Quản trị Châu Á (Asian Institute of Management), Tổng giám đốc Công ty Business Recovery and Turn-around
114 2019-03-26 153.80 KB Project Management Professional Chapter 8.pdf
Chapter 8: Communications Management. Probably the single most important thing in project management is communications. It is said that if good communications exist in a project, the team will be motivated and the project will succeed in spite of problems
115 2019-03-26 154.77 KB Creating the project office 8.pdf
Creating the project office 8. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of
116 2019-03-26 155.55 KB Creating the project office 16.pdf
Creating the project office 16. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
117 2019-03-26 155.91 KB Creating the project office 6.pdf
Creating the project office 6. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of
118 2019-03-26 156.17 KB Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương XMan HRM 2.0.pdf
XMan-HRM 2.0 (XMan – HuMan Resource Management) phần mềm Quản lý NhânSự – Tiền lương được thiết kế và xây dựng dựa trên các nhu cầu quản lý của các đơn vị Doanh nghiệp, Các công
119 2019-03-26 156.38 KB Creating the project office 14.pdf
Creating the project office 14. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
120 2019-03-26 157.35 KB Creating the project office 11.pdf
Creating the project office 11. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
121 2019-03-26 161.39 KB Session 5 Cost management.pdf
Sự thay đổi nhanh chóng và áp lực mạnh mẽ từ các cuộc cạnh tranh khắc nghiệt đã khiến ngày càng nhiều hoạt động của tổ chức trở thành công việc của dự án. Sự thay đổi
122 2019-03-26 161.56 KB Chapter 6 Project management process improvement.pdf
Chapter 6: Commissioning Improvement Initiatives At this point we have assembled all of the tools we will need to implement a continuous project management process improvement program. Our next task is to put all of this together into a coherent program
123 2019-03-26 162.87 KB ESSENTIALS of Knowledge Management phần 10.pdf
Tất nhiên, một chút may mắn luôn luôn là cần thiết cho sự thành công, nơi may mắn được định nghĩa là giao điểm của cơ hội, chuẩn bị, nền kinh tế mạnh, tiềm năng tăng trưởng kinh doanh đáng kể,
124 2019-03-26 166.53 KB Risk Management Guideline.pdf
Sensitivity analysis or scenario planning for a project or economic appraisal are familiar examples, as are assessing the contingency allowance in a cost estimate or budget, buying insurance, revising contract provisions or undertaking community consultation
125 2019-03-26 166.83 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 1.pdf
TIP Xây dựng một tổ chức khách hàng làm trung tâm đòi hỏi một chiến lược với các thành phần phân tích và hoạt động. Mặc dù cuốn sách này là về phân
126 2019-03-26 168.92 KB Chapter 5 Project management process improvement.pdf
Chapter 5: Tools to Investigate Improvement Opportunities. We have discussed the assessment, plotting, and analysis of both PD and PP maturity level data. We know how to target those knowledge areas that should be further investigated for improvement
127 2019-03-26 168.96 KB article Challenges and Opportunities in Multichannel customer management.pdf
128 2019-03-26 170.65 KB SIX SIGMA FOR EVERYONE PART 3.pdf
C H A P T E R 3 The Tactics of Six Sigma Define, Measure, Analyze, Improve, and Control.in the first months of adopting Six Sigma as a management philosophy, the workforce may not see any differences in their organization.
129 2019-03-26 170.87 KB Project Management Professional Chapter 4.pdf
Chapter 4: Human Resources Management. H uman resources management is required to make the most efficient use of the project human resources. This includes all of the people involved in the project—the stakeholders, sponsors, customers, other departments,
130 2019-03-26 171.17 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 8.pdf
BSC là về chiến lược dịch và chia sẻ. Nếu các động lực quan trọng chiến lược và sáng kiến ​​được xây dựng xung quanh các bộ phận hoặc nhóm chức năng x, sau đó xác định vị trí
131 2019-03-26 173.57 KB Business Management making sense of strategy 7.pdf
Nhằm vào các nhà hoạch định chiến lược, giám đốc điều hành và trung cấp quản lý cao cấp, khối lượng này rõ các câu hỏi cần được hỏi về chiến lược và cung cấp 10 nguyên
132 2019-03-26 174.92 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 3.pdf
Mục đích chính của tiếp thị là liên tục tối ưu hóa các đòn bẩy của phân khúc và sự khác biệt cho các thương hiệu của mình vì mục tiêu di chuyển và-oh,
133 2019-03-26 178.02 KB Chapter 4 Project management process improvement.pdf
Chapter 4: Metrics to Identify Project Improvement Opportunities In the last chapter we discussed Kiviatt Charts and Box & Whisker Plots. These are two tools that can be used to display PD and PP data in our search for process-wide and practice-wide
134 2019-03-26 179.63 KB Business Management making sense of strategy 5.pdf
Nhằm vào các nhà hoạch định chiến lược, giám đốc điều hành và trung cấp quản lý cao cấp, khối lượng này rõ các câu hỏi cần được hỏi về chiến lược và cung cấp 10 nguyên
135 2019-03-26 179.65 KB Creating the project office 25.pdf
Creating the project office 25. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
136 2019-03-26 179.79 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 9.pdf
Quản lý cũng xác định và sau đó chỉ định truy cập và sử dụng đặc quyền để thông tin trong hệ thống KM, thông qua cơ quan có thẩm quyền và là chìa khóa để giúp đỡ
137 2019-03-26 179.81 KB Project Management Professional Chapter 21.pdf
GLOSSARY AC. Actual Cost. See Actual cost. Accountability matrix. A structure that relates the project organization structure to the work breakdown structure to help ensure that each element of the project’s scope of work is assigned to a responsible
138 2019-03-26 182.15 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 6.pdf
thông qua các hoạt động khác nhau, từ báo cáo và tài liệu quy trình công ty, kiến thức kỹ thuật, trong đó bao gồm một phương tiện chính thức của giải nén kiến thức từ một
139 2019-03-26 184.02 KB Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 2).pdf
Cấu trúc của SCM Một dây chuyền cung ứng sản xuất bao gồm tối thiểu ba yếu tố: nhà cung cấp, bản thân đơn vị sản xuất và khách hàng. - Nhà cung cấp: là các công ty bán sản
140 2019-03-26 184.32 KB Chapter 3 Project management professional.pdf
Chapter 3: Cost Management. Cost management is the completion of the project management triple constraint of cost, schedule, and scope. Each of these must be completed in order to complete the project on time and on budget and to meet all of the customer’s
141 2019-03-26 185.70 KB Project Management Professional Chapter 1.pdf
Chapter 1: Scope Management. Without a doubt, the most common reason that projects fail is because of poor scope definition. By that I mean that the expectations of the stakeholders, and especially the client or sponsor, are different than the expectations
142 2019-03-26 185.71 KB Chapter 1 Project management process improvement.pdf
Chapter 1: Introduction to the Process Improvement Life Cycle. Designing, documenting, and implementing a project management methodology is a major undertaking. It is met with several obstacles, including: • Cultural and organizational barriers to
143 2019-03-26 186.12 KB Credit Portfolio Management phần 10.pdf
Mô hình tiên đoán Mở rộng các kỹ thuật chỉ số rủi ro được mô tả trước đây, nhà phân tích sử dụng phân tích biệt và kỹ thuật tương tự để xác định yếu tố "dẫn
144 2019-03-26 188.46 KB Creating the project office 22.pdf
Creating the project office 22. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
145 2019-03-26 189.00 KB Chương Mười Bốn Dùng Control Data.doc
Control Data Từ VB5, Visual Basic cho lập trình viên một control để truy cập cơ sỡ dữ liệu, tên nó chỉ đơn sơ là Data. Như ta biết, có một cơ sỡ dữ liệu Microsoft gói kèm khi ta mua VB6 - đó
146 2019-03-26 189.32 KB Công cụ và phương pháp của Lean Manufacturing (Phần 1).pdf
Đề cập tới chuẩn hóa quy trình (standard work), truyền đạt quy chỉnh chuẩn, quản lý trực quan (visual management), đảm bảo chất lượng, sơ đồ chuỗi giá trị (value stream mapping), phương pháp 5S, bảo trì, quy hoạch
147 2019-03-26 192.73 KB Project Management Professional Chapter 2.pdf
Chapter 2: Time Management. The Guide to the Project Management Body of Knowledge describes project time management as the process used to ensure the timely completion of the project. The guide goes on to say that there are five major processes that are
148 2019-03-26 195.78 KB Session 4 HR management.pdf
Sự thay đổi nhanh chóng và áp lực mạnh mẽ từ các cuộc cạnh tranh khắc nghiệt đã khiến ngày càng nhiều hoạt động của tổ chức trở thành công việc của dự án. Sự thay đổi
149 2019-03-26 198.43 KB Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần cuối).pdf
Việc ứng dụng SCM có thể gặp khó khăn gì? - Có sự tín nhiệm của các nhà cung cấp và đối tác: Việc tự động hoá dây chuyền cung ứng khá phức tạp và khó khăn.
150 2019-03-26 201.12 KB Project Management Professional Chapter 5.pdf
Chapter 5: Risk Management. Risk management is one of the most important areas of project management that must be considered. Companies that want to compete with one another have adopted project management as a method of managing their companies. They

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X