Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2011-02-02 2.34 MB AW Programming Wireless Devices with the J2ME 2nd.zip
102 2019-03-26 2.34 MB Hướng dẫn cài đặt WDS (Wireless Distribution System).pdf
103 2011-02-02 2.33 MB Artech House Production Testing of Rf and System On A Chip Devices for Wireless Communications.zip
104 2019-03-26 2.27 MB Network Security.pdf
  OSI, TCP/IP model o IP, TCP packet architecture o Protocols: HTTP, DNS.. Network devices: router, switch, firewall, ... Wireless network: AP, wave,... Overview of network security o Definitions o
105 2019-03-26 2.19 MB McGraw Hill Wireless A To Z eBook LiB.pdf
106 2019-03-26 2.18 MB Fundamentals of Wireless Communications & CDMA.pdf
107 2011-02-02 2.14 MB O'Reilly Learning Wireless .a.zip
108 2019-03-26 2.12 MB 33 Wireless A to Z.pdf
109 2019-03-26 1.87 MB Tìm hiểu kỹ thuật và các công cụ tấn công mạng Wireless.doc
110 2019-03-26 1.83 MB 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.pdf
111 2011-02-02 1.73 MB Sams Wireless LANs 2nd.zip
112 2019-03-26 1.72 MB Wireless Local Area Network mạng LAN không dây.pdf
Mạng LAN không dây viết tắt là WLAN (Wireless Local Area Network), là một mạng dùng để kết nối hai hay nhiều máy tính với nhau mà không sử dụng dây dẫn. WLAN dùng công nghệ trải phổ, sử dụng sóng vô tuyến cho phép truyền thong giữa các thiết bị trong
113 2019-03-26 1.63 MB Bảo mật Wireless LAN.ppt
 Bảo mật Wireless LAN
114 2019-03-26 1.60 MB Location Management and Routing in Mobile Wireless Networks.pdf
115 2019-03-26 1.49 MB DoCoMo JAPAN’S WIRELESS TSUNAMI.pdf
We have a confession to make: This isn’t the book we thought we were going to write. And if you’re looking for a safe, detailed history of an exceptional company, this isn’t it. Let us explain. NTT DoCoMo is a truly exceptional company. 
116 2019-03-26 1.48 MB RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications.pdf
117 2019-03-26 1.40 MB O'Reilly Learning Wireless .a.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
118 2011-02-02 1.40 MB AW Wireless Security and Privacy.zip
119 2019-03-26 1.36 MB Anten và truyền sóng.pdf
Mục đích: Tìm hiểu các đặc điểm, tính chất cũng như ảnh hưởng của môi trường vô tuyến đối với các mạng không dây (wireless), bản chất và các thông số cơ bản của anten. Nội dung: Truyền sóng: các khái niệm, công thức cơ bản trong truyền sóng, đặc điểm
120 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được
121 2011-02-02 1.15 MB Cisco Press Wireless Networks first step.zip
122 2019-03-26 1.15 MB Kĩ thuật lập trình di động.pdf
Công nghệ Java cho công nghiệp di động (Java Technology Wireless Industry - JTWI) ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, TinCNTT mở chuyên mục J2ME Tutorial cố gắng đề cập đầy đủ nhiều khía cạnh của công
123 2019-03-26 1.06 MB Adaptive Antennas For CDMA WIRELESS Networks.pdf
124 2019-03-26 1.06 MB Introduction to Wireless Local Loop.pdf
125 2019-03-26 1.01 MB Mạng không dây Wireless LAN.pdf
126 2019-03-26 1.01 MB O'Reilly Building Wireless Community Networks.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
127 2011-02-02 1,018.99 KB Artech House 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.zip
128 2019-03-26 857.51 KB Dùng Wireless Card trên máy tính làm Access Point.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam
129 2019-03-26 659.33 KB M.I.M.O Channel Model for High Capacity Wireless Networks and Simulator for Performance Analysis.pdf
130 2019-03-26 642.65 KB Trends in Antennas for Wireless Communications (Microwave Jo.pdf
131 2019-03-26 542.83 KB Wireless LAN Security.pdf
132 2019-03-26 464.06 KB Recent and Emerging Topics in Wireless Industrial Communications A Selection.pdf
133 2019-03-26 241.64 KB The Future Of Wireless Banking.pdf
Today’s banking and trading institutions realize they must move and move quickly to capitalize on new business opportunities in wireless banking and trading. Resistance to the implementation of wireless banking can lead to major losses at the business
134 2019-03-26 46.00 KB Wi Fi là thuật ngữ không có nghĩa.doc
Nhiều người vẫn cho rằng Wi-Fi là từ viết tắt của "Wireless Fidelity", một kiểu chơi chữ giống như Hi-Fi. Tuy nhiên, Phil Belanger, một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), đã

First | Prev | 1 2 [3] | Next | Last