Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'atmos': 2084 (2084) , thời gian tìm:

First | Prev | 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ... 42 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1451 2021-10-13 27.18 GB (Thuyet Minh + Sub Viet) Free Guy 2021 ViE UHD BluRay 2160p TrueHD 7.1 Atmos x265 HDR HDChina.mkv
1452 2021-10-13 12.51 GB Snake.Eyes.2021.1080p.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos MT.mkv
1453 2021-10-13 1.56 GB Locke.and.Key.S01E08.Ray.of.Fxxking.Sunshine.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 Newmoon21.mkv
1454 2021-10-13 1.56 GB Locke.and.Key.S01E10.Crown.of.Shadows.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 Newmoon21.mkv
1455 2021-10-13 1.80 GB Locke.and.Key.S01E09.Echoes.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 Newmoon21.mkv
1456 2021-10-13 3.89 GB Midnight.Mass.S01E06.Book.VI.Acts.of.the.Apostles.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 Newmoon21.mkv
1457 2021-10-13 3.69 GB Midnight.Mass.S01E07.Book.VII.Revelation.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 Newmoon21.mkv
1458 2021-10-13 28.53 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 CHD.mkv
1459 2021-10-14 3.76 GB Fever.Dream.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NPMS (Sub Viet).mkv
1460 2021-10-14 14.26 GB Snake.Eyes.G.I.Joe.Origins.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
1461 2021-10-14 1.72 GB Giri.Haji.S01E01.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1462 2021-10-14 1.92 GB Giri.Haji.S01E05.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1463 2021-10-14 2.09 GB Giri.Haji.S01E02.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1464 2021-10-14 2.18 GB Giri.Haji.S01E04.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1465 2021-10-14 2.27 GB Giri.Haji.S01E03.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1466 2021-10-14 1.87 GB Giri.Haji.S01E06.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1467 2021-10-14 25.52 GB Old.2021.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 ARTEMiS.mkv
1468 2021-10-14 1.87 GB Giri.Haji.S01E07.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1469 2021-10-14 2.19 GB Giri.Haji.S01E08.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 NM21.mkv
1470 2021-10-15 2.76 GB Sounds.Like.Love.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG (Sub Viet).mkv
1471 2021-10-15 23.64 GB The.Green.Knight.2021.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
1472 2021-10-15 50.35 GB Snake.Eyes.G.I.Joe.Origins.2021.ViE.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoV...
1473 2021-10-15 63.83 GB The.Protégé.2021.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 (Sub Viet).mkv
1474 2021-10-15 13.99 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO.mkv
1475 2021-10-16 13.99 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO (Sub Viet).mkv
1476 2021-10-16 19.17 GB The Suicide Squad 2021 ViE 1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
1477 2021-10-16 34.45 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
1478 2021-10-16 17.54 GB The.Suicide.Squad.2021.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
1479 2021-10-16 14.32 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
1480 2021-10-17 4.20 GB In.the.Shadow.of.the.Moon.2019.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 Newmoon21.mkv
1481 2021-10-18 121.90 KB The Protege 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Vietnamese.srt
1482 2021-10-18 17.54 GB The.Suicide.Squad.2021.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
1483 2021-10-18 25.60 GB The Suicide Squad 2021 1080p Blu ray Remux AVC Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
1484 2021-10-18 44.89 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 CYBER.iso
1485 2021-10-18 29.39 GB The Protege 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1486 2021-10-18 45.37 GB The Protege 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
1487 2021-10-18 57.86 GB The Protege 2021 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1488 2021-10-18 59.20 GB The.Green.Knight.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
1489 2021-10-18 23.89 GB Free.Guy.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 SURCODE Sub Viet Thuyet Minh.mkv
1490 2021-10-19 10.85 GB Intrusion.2021.2160p.NF.WEBRip.HDR.x265.DD5.1.Atmos N0TTZ (Sub Viet).mkv
1491 2021-10-19 69.20 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.UHD.BluRay.2160p.Remux.HEVC.TrueH...
1492 2021-10-19 26.26 GB Snake.Eyes.2021.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
1493 2021-10-19 17.13 GB Snake.Eyes.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
1494 2021-10-19 64.60 GB Old.2021.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
1495 2021-10-20 23.54 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
1496 2021-10-20 31.10 GB The Suicide Squad 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
1497 2021-10-20 69.42 GB The Suicide Squad 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DoVi...
1498 2021-10-20 69.39 GB Warrior.2011.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HDR.HEVC.Atmos EPSiLON.mkv
1499 2021-10-20 63.92 GB The Suicide Squad 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DoVi TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
1500 2021-10-20 51.60 GB Free Guy 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv

First | Prev | 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ... 42 | Next | Last