Tìm kiếm : mang Thấy 6134 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

... 303 304 305 306 307 Show 6101 - 6120 of 6134

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
6101 2019-03-26 257.69 KB Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và...
Đề tài gồm các phần chính sau: Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần
6102 2019-03-26 121.21 KB Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và...
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
6103 2019-03-26 454.58 KB Tìm hiểu về tấn công trên mạng dùng kỹ thuật...
6104 2019-03-26 3.33 MB Báo cáo Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS...
6105 2019-03-26 96.64 KB Một số giải pháp tăng cường xuất khẩu các mặt...
6106 2019-03-26 186.66 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng...
Phần 1 : Lý luận chung về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực. Phần 2 : Quá trình phát triển công ty và thực trạng quản lý mạng lưới nhân viên bán hàng hiện nay tại công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam chi nhánh miền bắc. Phần 3 : Một số
6107 2019-03-26 21.84 KB Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân...
Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : tự nhiên , xã hội, và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung _ cầu , tích luỹ và tiêu dùng ... Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện
6108 2019-03-26 97.29 KB Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết...
Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng
6109 2019-03-26 115.68 KB Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành...
Trong nền kinh tế hiện nay, với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp Nhà nước cũng như doanh nghiệp Tư nhân, muốn tồn tại và phát triển được các doanh nghiệp cần phải trải qua quá trình sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận từ chính sản phẩm đó .
6110 2019-03-26 122.58 KB Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và...
CHƯƠNG I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM Ở VIỆT NAM
6111 2019-03-26 115.39 KB Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và...
6112 2019-03-26 354.00 KB Cạnh tranh thông qua 3 nguyên tắc giá trị căn bản...
6113 2019-03-26 122.61 KB Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và...
CHƯƠNG I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM Ở VIỆT NAM 5
6114 2019-03-26 95.41 KB Những giải pháp để chuyển đổi phương thức kinh...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC KINH DOANH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN TỪ PHƯƠNG THỨC GIA CÔNG XUẤT KHẨU SANG XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU MAY MẶC 8
6115 2019-03-26 286.94 KB Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt...
Trong nền kinh tế thị trường, doanh ngiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng đổi mới,phát triển phù hợp với quy luật và phải thắng được trong cạnh tranh.Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ-tín dụng cũng không nằm ngoài quy luật đó, hiện nay
6116 2019-03-26 27.04 KB Tính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch...
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI NỀN KINH TẾ TỪ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỤ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN 2
6117 2019-03-26 26.90 KB Tính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch...
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI NỀN KINH TẾ TỪ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỤ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN 2
6118 2019-03-26 70.84 KB Quản lý tài sản lao động và một số giải pháp...
Chương I: Những vấn đề chung về tài sản lưu động và quản lý tài sản lưu động. 3
6119 2019-03-26 84.83 KB Quản trị công tác tiêu thụ sản phẩm và một số...
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
6120 2019-03-26 70.80 KB Quản lý Tài sản lao động và một số giải pháp...
Chương I: Những vấn đề chung về tài sản lưu động và quản lý tài sản lưu động. 3

... 303 304 305 306 307 Show 6101 - 6120 of 6134