Tìm kiếm : mang Thấy 6116 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 302 303 304 305 306 Show 6101 - 6116 of 6116

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
6101 2019-03-26 27.04 KB Tính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI NỀN KINH TẾ TỪ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỤ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN 2
6102 2019-03-26 70.84 KB Quản lý tài sản lao động và một số giải pháp...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Những vấn đề chung về tài sản lưu động và quản lý tài sản lưu động. 3
6103 2019-03-26 161.71 KB Tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3
6104 2019-03-26 141.66 KB Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu...
(tailieu_phim_4share)
- Hệ thống hoá lí luận kinh doanh xuất khẩu cơ bản để tạo lập lí luận cho nghiên cứu các giải pháp kinh doanh xuất khẩu. - Tập vận dụng lí luận kinh doanh xuất khẩu vào xem xét đánh giá phân tích quá trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh
6105 2019-03-26 55.91 KB Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu...
(tailieu_phim_4share)
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta xây dựng và phát triển thị trường trong nước, hoà nhập thị trường thế giới để khai thác nguồn lực thị trường toàn diện cả trong và ngoài nước. Đặc biệt nước ta hiện là một nước trong vùng có khí hậu nhiệt đới
6106 2019-03-26 56.47 KB Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Cơ sở khoa học về marketing kinh doanh xuất khẩu nông sản của các công ty kinh doanh xuất khẩu 2
6107 2019-03-26 86.39 KB Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I : THỊ TRƯỜNG ASEAN VÀ KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN. 3
6108 2019-03-26 95.21 KB Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.
6109 2019-03-26 95.95 KB Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu...
(tailieu_phim_4share)
Với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước hướng về xuất khẩu, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có đồng thời từng bước tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực, kinh tế thế giới thì việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước
6110 2019-03-26 424.00 KB Báo cáo đề tài NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH...
(tailieu_phim_4share)
6111 2019-03-26 106.50 KB o l ng m c trung thanh c a khach hang i v i d ch v thong ti...
(tailieu_phim_4share)
Bài viết “Nghiên cứu mô hình sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực thông tin di động tại Việt Nam”, Tạp chí BCVT&CNTT Kỳ 1 tháng 2/2007 đã phân tích
6112 2019-03-26 57.78 KB Một số cơ hội thách thức mà ngành dệt may gặp...
(tailieu_phim_4share)
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình tất yếu đối với các nước lạc hậu muốn trở thành các nước có nền sản xuất lớn. Sự cất cánh của bốn con rồng Châu áđều có quá trình tích lũy thông qua ngành dệt may và xuất khẩu dệt may. Đối với Việt Nam, ngành
6113 2019-03-26 51.44 KB Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình chuyên...
(tailieu_phim_4share)
Mục đích nghiên cứu. Thông qua quá trình nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm thúcđẩy quá trình chuyển đổi từ gia công xuất khẩu sang xuất khẩu trực tiếp tại chi nhánh.
6114 2019-03-26 35.53 KB Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu quy luật giá trị...
(tailieu_phim_4share)
A. Lý luận về quy luật giá trị thặng dư 2
6115 2019-03-26 58.02 KB Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp...
(tailieu_phim_4share)
Trong thời kỳ đổi mới,các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức và hoạt động sản xuất kinh doanh.Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã góp phần
6116 2019-03-26 127.48 KB Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp...
(tailieu_phim_4share)
Trong thời kỳ đổi mới,các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức và hoạt động sản xuất kinh doanh.Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã góp phần

... 302 303 304 305 306 Show 6101 - 6116 of 6116