Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10940 (10940) , thời gian tìm:

First | Prev | 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1501 2015-09-09 408.28 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 12.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 12.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1502 2015-09-09 390.46 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 11.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 11.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1503 2015-09-09 401.92 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 10.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 10.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1504 2015-09-09 408.17 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 09.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 09.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1505 2015-09-09 384.80 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 08.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 08.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1506 2015-09-09 405.28 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 07.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 07.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1507 2015-09-09 406.97 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 06.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 06.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1508 2015-09-09 391.62 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 05.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 05.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1509 2015-09-09 406.39 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 04.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 04.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1510 2015-09-09 410.12 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 03.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 03.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1511 2015-09-09 384.01 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 02.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 02.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1512 2015-09-09 408.07 MB Tiet Nhan Quy Truyen Ky 01.mkv
/000 phim/Tiet Nhan Quy Truyen Ky/Tiet Nhan Quy Truyen Ky 01.mkv / [FFVNLT] Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ () | Vua Đường Thái Tông nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, bỗng có viên tướng mình khoác áo bào trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích xuất hiện kịp thời,
1513 2019-03-26 200.43 KB Thực Đơn Các Loại Thức Uống Giải Rượu.pdf
Sáu loại thức uống đơn giản mà hiệu quả này sẽ giúp các đấng mày râu "phục hồi" khi quá chén. dưới đây là thực đơn các loại thức uống giải rượu, các bà
1514 2019-03-26 86.44 KB thực vật học cách đáp ứng.pdf
THỰC VẬT HỌC CÁCH ĐÁP ỨNG NHƯ THẾ NÀO KHI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI Nhóm nghiên cứu thuộc trung tâm John Innes đứng đầu là giáo sư Nick Harberd đã khám phá xem thực vật đáp ứng thích nghi với sự thay đổi khí hậu và môi trường như thế nào, thực vật
1515 2019-03-26 270.34 KB Thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả...
Trong điều kiện thực tế của nước ta hiện nay, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN tiếp tục được xây dựng đồng bộ và có hiệu quả hơn. Để có thể đổi mới và phát triển kinh
1516 2019-03-26 20.47 KB Thực trạng – giải pháp phát triển kinh tế tư bản...
ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.
1517 2019-03-26 365.69 KB Thực trạng ứng dụng Marketing tại TNT Vietrans Express Worldwide.docx
Nhìn chung hoạt động Marketing đều rất tốt từ chăm sóc khách hàng đến tăng lượng cầu trong những dịp giảm sút doanh thu. TNT cam kết tận tâm với từng khách hàng và bảo đảm về chất lượng dịch vụ từ quá trình nhận hàng tới giao hàng. Chính cam kết này giúp
1518 2019-03-26 90.56 KB Thực trạng định hướng và giải pháp hoạt động TTM ở Việt Nam hiện nay.docx
Sau cuộc suy thoáI kinh tế năm 1920-1921, cục dự trữ liên bang Mĩ-NHTW (viết tắt là FED) thiếu vốn nghiêm trọng, nguồn thu nhập trước đó của FED chủ yếu thu từ nghiệp vụ chiết khấu, nhưng do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm lượng tiền vay
1519 2019-03-26 114.16 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một quốc gia là một trong những vấn đề hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tư. Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam đã có những bước phát triển, đáp ứng phần nào yêu cầu
1520 2019-03-26 47.14 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một quốc gia là một trong những vấn đề hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tư.
1521 2019-03-26 47.17 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
1522 2019-03-26 57.27 KB Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam.docx
Đô la hoá - hiện tượng sử dụng ngoại tệ , thường là đô la Mỹ ngày càng phổ biến trong các giao dịch tài, giao dịch thực thượng khi động nội tệ của quốc gia đó ngày càng mất giá là một hiện tượng xảy ra phổ biến ở các nước đang phát triển trong đó có Việt
1523 2019-03-26 285.69 KB Thực trạng vốn kinh doanh và các giải pháp tạo lập...
Là một doanh nghiệp cổ phần, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Châu Thành có nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh Gạch đất sét nung bằng công nghệ Tuynel phục vụ cho ngành xây dựng và nhu cầu của dân cư và xã hội. Vốn đang là một vấn đề bức xúc trong
1524 2019-03-26 68.58 KB Thực trạng Vốn kinh doanh của Doanh nghiệp TNHH Hoàng Gia.docx
Trong quá trình đổi mới kinh tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể và đang có những bước đột phá mạnh mẽ. Cơ chế kinh tế mới đem lại cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới đồng thời cũng cho các doanh nghiệp sự thử thách trong môi trường
1525 2019-03-26 76.28 KB Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát...
Thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta thời gian qua đã cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức, có một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại
1526 2019-03-26 27.10 KB Thực trạng về trình độ văn hoá của ngồn nhân lực nước ta.docx
Trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra nhanh chóng và xu thế tăng trưởng kinh tế lấy tri thức làm động lực hiện nay, vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Con người với khả năng nắm giữ kiến thức đã trở thành mũi
1527 2019-03-26 135.70 KB Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải...
Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề về dân số, lao động , việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế xã hội. Chính
1528 2019-03-26 110.30 KB Thực trạng về cạnh tranh trên thị trường BIA tại...
Trong những năm gần đây nền kinh tế của nước ta có những chuyển biến tích cực,từ nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.Trong điều kiện thị trường mới,vấn đề quan điểm Marketing trong sản xuất kinh
1529 2019-03-26 38.35 KB Thực trạng vận hành luật thuế GTGT và tổ chức...
Kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với Nhà nước. Đặc biệt là với thuế GTGT, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế. Việc xác định số thuế đầu ra, đầu vào, thuế
1530 2019-03-26 23.30 KB Thực trạng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay.docx
Trước hết, chúng ta hiểu văn hóa là toàn bộ những sản phẩm, những vật thể hay giá trị dưới dạng vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn để phục vụ cuộc sống của con người, để thực hiện sự phát
1531 2019-03-26 27.01 KB Thực trạng và phương hướng phát triển KTTT ở Việt Nam.docx
Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đều là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả
1532 2019-03-26 26.79 KB Thực trạng và phương hướng phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.docx
Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đều là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả
1533 2019-03-26 155.74 KB Thực trạng và những giải pháp nhằm đẩy mạnh...
Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã có không ít doanh nghiệp do không chuyển biến thích ứng với cơ chế thị trường nên đã không thể đứng vững và tồn tại trong cơ chế mới. Điều này đã chứng tỏ mức độ cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng quyết
1534 2019-03-26 193.19 KB Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính...
Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến đến chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm có hàng nghìn phương tiện hoạt động được điều khiển từ con người thu:
1535 2019-03-26 164.93 KB Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính...
Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến đến chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm có hàng nghìn phương tiện hoạt động được điều khiển từ con người thu:
1536 2019-03-26 58.35 KB Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính...
Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến đến chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm có hàng nghìn phương tiện hoạt động được điều khiển từ con người thu:
1537 2019-03-26 58.35 KB Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính...
Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến đến chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm có hàng nghìn phương tiện hoạt động được điều khiển từ con người thu:
1538 2019-03-26 110.09 KB Thực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy...
Ngày nay, khi nước ta đang cố gắng tập trung sức lực để vượt qua những khó khăn của một nền kinh tế nhỏ bé, lạc hậu, vươn lên phát triển tới nền kinh tế công nghiệp hiện đại, hơn lúc nào hết hoạt động kinh tế đối ngoại, giao lưu buôn bán trao đổi với
1539 2019-03-26 83.64 KB Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát...
1540 2019-03-26 30.45 KB Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát...
Nước ta đi lên chủ nghiã xã hội<CNXH>bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa <TBCN>là tất yếu lịch sử .Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển khách quan của lịch sử nhân loại. Nhưng vấn đề là chúng ta lựa chọn mô hình kinh tế nào để
1541 2019-03-26 21.03 KB Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát...
Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).
1542 2019-03-26 83.89 KB Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện...
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 3
1543 2019-03-26 138.38 KB Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy...
Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới đang là xu thế tất yếu khách quan của thời đại. Việc hội nhập mang lại những cơ hội cũng như những thách thức cho sự phát triển của các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt
1544 2019-03-26 91.45 KB Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất.docx
Đô thị hoá với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội của các quốc gia, các đô thị đóng vai trò như những hạt nhân quan trọng. Các hoạt
1545 2019-03-26 34.97 KB Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất.docx
Chương I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HOÁ, ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ
1546 2019-03-26 34.96 KB Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch...
Chương I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HOÁ, ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ
1547 2019-03-26 65.54 KB Thực trạng và nguyên nhân trẻ em nghèo ở xã.docx
Như chúng ta đã biết trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào. Trên thế giới đều cần quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em xã hội càng phát triển thì càng cần có thế hệ tương
1548 2019-03-26 210.56 KB Thực trạng và một số phương hướng giải pháp...
Kinh tế hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ sản xuất I. Kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế quốc dân 1. Vai trò của nông nghiệp nông thôn nước ta. Nông nghiệp nông thôn có vị trí hết sức quan
1549 2019-03-26 116.02 KB Thực trạng và một số kiến nghị về thanh toán...
Nền kinh tế Việt nam đã trải qua 10 năm đổi mới. Giai đoạn này kết thúc bằng những thành tựu khá nổi bật như nghị quyết TW Đảng Cộng sản Việt nam khoá VIII đã đánh giá: GDP tăng trung bình 9,5% Trong đó: Xuất khẩu tăng khoảng 38 %, lạm phát hạ từ mức
1550 2019-03-26 331.00 KB Thực trạng và một số giải phápvề nâng cao chất...
Tín dụng là một khái niệm đã tồn tại từ rất lâu đời trong xã hội loài người. Tín dụng theo nghĩa la tinh là creditim, sự tín nhiệm, tin tưởng tên gọi này xuất phát từ bản chất của quan hệ tín dụng. Trong quan hệ tín dụng người cho vay sẽ cho người cần

First | Prev | 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 ... 219 | Next | Last