Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1815 (1815) , thời gian tìm:

First | Prev | 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1601 2016-10-17 3.22 GB WIN 10 X86 NS LEHA IT.GHO
1602 2017-05-31 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1603 2017-09-02 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1604 2017-10-19 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1605 2017-10-19 2.97 GB Win 18 Pro x86 Lehait.GHO
1606 2018-08-07 706.22 MB Win 7 Lite x86 Rebuild Lehait1.iso
1607 2014-08-06 3.28 GB Win 7 Luxury Full Soft x86 Leha IT.GHO
1608 2016-08-03 2.39 GB Win 7 Pro SP1 (x86).iso
1609 2018-04-12 2.39 GB Win 7 Pro SP1 (x86).iso
1610 2013-04-10 255.00 MB Win 7 Underground Edition 2012 SP1 x86 CD4pro.info.part01.rar
1611 2016-01-13 770.19 MB Win 7 x86 Autumn Lite Leha IT.GHO
1612 2017-09-02 770.19 MB Win 7 x86 Autumn Lite Leha IT.GHO
1613 2016-01-13 770.19 MB Win 7 x86 Autumn Lite.GHO
1614 2015-02-02 2.95 GB Win 7 x86 OF10 Final.GHO
1615 2017-03-06 2.95 GB Win 7 x86 OF10 Final.GHO
1616 2016-03-26 770.19 MB Win 7 x86 on dinh khong loi.GHO
1617 2018-06-12 2.51 GB WIN 7 X86.GHO
1618 2016-01-11 3.64 GB Win 8 x86 FS LEHA IT.GHO
1619 2017-08-10 1.92 GB WIN 8.1 X86 Lite FS Lehait.GHO
1620 2019-07-25 1.92 GB WIN.10.Lite.Edition.v9.2019.Multilanguage.x86.iso
1621 2015-06-01 2.45 GB WIN.7.X86.GHO
1622 2015-09-27 2.45 GB WIN.7.X86.GHO
1623 2017-03-31 2.45 GB WIN.7.X86.THANHAN.GHO
1624 2018-09-11 1.09 GB Win10.Vn EasyDrv7 Win10.x86 7.17.1023.1 EN.rar
1625 2018-09-11 1.90 GB Win10.Vn EasyDrv7 Win7.x86 7.17.1023.1 EN.rar
1626 2018-10-03 3.25 GB Win10 1809 EnglishInternational x32.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/Win10_1809_EnglishInternational_x32.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi tiết bao gồm:

1627 2018-10-03 4.47 GB Win10 1809 EnglishInternational x64.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/Win10_1809_EnglishInternational_x64.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi tiết bao gồm:

1628 2018-08-24 4.26 GB Win10x64FullSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn Full Soft/Win10x64FullSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
1629 2018-08-24 3.32 GB Win10x64NoSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/Win10x64NoSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
1630 2018-08-24 3.16 GB Win10x86FullSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn Full Soft/Win10x86FullSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
1631 2018-08-24 2.24 GB Win10x86NoSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/Win10x86NoSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
1632 2016-09-19 4.83 GB Win7.x86.Ultimate.AllDriver.Soft.GHO
1633 2014-07-25 3.94 GB Win7.X86.X64.ESD.en US.Apr2014.iso
1634 2014-08-26 2.39 GB Win7 Professional x86 SP1.iso
1635 2018-07-21 3.89 GB WIN7 SP1 X86 OMT V3.GHO
1636 2011-08-16 3.89 GB WIN7 SP1 X86 SCD V3.GHO
1637 2020-04-16 633.06 MB Win7 x86.rar
1638 2012-11-19 2.38 GB Win8.PRO.VL.x86.Setup.GHO
1639 2014-07-09 3.14 GB Win81AIO Update 24in1 x86 en US v2 Jun2014.iso
1640 2016-01-25 4.13 GB Win 7 48in1 EN X86 X64.iso
1641 2012-10-02 4.13 GB Win 7 OEM EN X86 X64 48in1.iso
1642 2016-08-05 4.30 GB Windows 10 AIO 10in1 RS1 Build 14393 X86 & X64 July 2016 Freeware Sys.iso
1643 2018-02-27 2.48 GB Windows 10 NUMIX (x86) TEAMOS (aXeSwY & tomeCar).iso
1644 2013-11-12 1.20 GB Windows 7 Blue Edition 2013 x86 2013+Software.iso
1645 2013-01-29 100.00 MB Windows 7 Home Pre x86 By NhutLinh.GHO.009
1646 2015-03-27 2.39 GB Windows 7 Home Premium x86 SP1 X17 58996.iso
1647 2015-05-26 2.39 GB Windows 7 Home Premium x86 SP1 X17 58996.iso
1648 2013-09-10 1.16 GB Windows 7 Life Luxury x86.GHO
1649 2017-07-04 3.62 MB Windows 7 Loader v2.1 (x86 x64) Daz.rar
1650 2020-04-09 4.70 GB Windows 7 Pro x86 update 4 2020 + software (Ghost ISO).rar

First | Prev | 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X