Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khi': 20247 (20247) , thời gian tìm:

First | Prev | 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 ... 405 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
19851 2019-03-26 280.60 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI CAO ĐẲNG NĂM 2011 MÔN TOÁN ; KHỐI A.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối: A. Đáp án
19852 2019-03-26 280.57 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI CAO ĐẲNG NĂM 2011 MÔN TOÁN ; KHỐI B.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối: B. Đáp án
19853 2019-03-26 261.35 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 MÔN VĂN KHỐI D.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH  CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn:VĂN ; Khối: D. Đáp án đề
19854 2019-03-26 261.35 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011MÔN VĂN KHỐI C.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn:VĂN ; Khối: C. Đáp án đề thi gồm 4 trang
19855 2019-03-26 144.90 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TIẾNG NHẬT KHỐI D.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TIẾNG NHẬT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TIẾNG NHẬT  ; Khối:D . Đáp án
19856 2019-03-26 150.91 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TIẾNG TRUNG KHỐI D.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  TIẾNG TRUNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TIẾNG TRUNG ; Khối: D. Đáp án
19857 2019-03-26 208.24 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VĂN KHỐI C.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:VĂN ; Khối:C . Đáp án đề thi gồm 4 trang
19858 2019-03-26 212.37 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VĂN KHỐI D.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VĂN; Khối:D . Đáp án đề thi gồm
19859 2019-03-26 132.43 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SINH KHỐI B.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: SINH ; Khối: B. Đáp án đề thi gồm 4
19860 2019-03-26 291.64 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SỬ ; KHỐI C.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:SỬ ; Khối:C . Đáp án đề thi gồm 4 trang
19861 2019-03-26 279.52 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN ; KHỐI A.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối:A . Đáp án
19862 2019-03-26 280.63 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN ; KHỐI D ..pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối:D . Đáp án
19863 2019-03-26 270.58 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI B.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối: B. Đáp án
19864 2019-03-26 983.50 KB Đà Nẵng.doc
Tọa độ: 16°01′55″B 108°13′14″Đ Đà Nẵng là một thành phố thuộc vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo
19865 2019-03-26 319.54 KB Đài quan sát lơ lửng giữa trời.pdf
Chắc chắn du khách không tránh khỏi cảm giác rùng mình khi đứng trên đài quan sát lơ lửng giữa trời nhìn xuống chân núi cách đó 1.000m.
19866 2019-03-26 126.00 KB Đàm phán kinh doanh tại Hàn Quốc.doc
  Khi đàm phán kinh doanh tại Hàn Quốc, một số đối tác, đặt biệt là những người đứng tuổi thường quan niệm bạn phải tuân theo văn hóa truyền thống
19867 2019-03-26 26.00 KB Đàn Chapy.doc
Đàn Cha Py của đồng bào Raglai độc đáo ở chỗ khi nghệ nhân đàn lên ta nghe như có suối chảy róc rách, như có tiếng đàn Tơ Rưng, nghe kỹ như là đàn đá, nhắm
19868 2019-03-26 111.10 KB Đánh giá công tác quản lý của doanh nghiệp.docx
Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động tạo ra môi trường kinh doanh vô cùng mạnh mẽ, ngày càng gay gắt và
19869 2019-03-26 179.62 KB Đánh giá công tác đầu tư đổi mới phương tiện...
Bước vào cơ chế mới, các doanh nghiệp nhà nước quen được bao cấp gặp rất nhiều khó khăn. Càng khó khăn hơn đối với các công ty vừa chập chững bước vào cơ chế thị trường, lại chuyển sang cổ phần hoá. Công ty cổ phần Thương Mại và Vận tải Petrolimex
19870 2019-03-26 309.50 KB Đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của khí NH3...
MỤC LỤCGIỚI THIỆU CHUNG 4Chương 1 : GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 51.1. Sơ lược về khí amoniac 51.1.1. Khái niệm 51.1.2. Nguồn gốc 51.1.3. Tính chất vật lí 51.1.4. Tính chất hóa học 51.1.5. Điều chế 71.1.6. Ứng dụng: 71.1.7. Độc tính 71.2. Khái quát
19871 2019-03-26 55.26 KB Đánh giá hiệu quả hoạt động về công tác quản...
Cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế trong cơ chế thị trường của nớc ta hiện nay, các doanh nghiệp đang ngày càng thừa nhận giá trị của lực lượng lao động có kỹ năng, có kiến thức và tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc. Họ biết rằng điều này
19872 2019-03-26 7.04 MB Đánh giá hiệu quả cơ chế phát triển sạch (CDM)...
CHƯƠNG 1. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO VÀ CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH CDM: 13
19873 2019-03-26 84.95 KB Đánh giá hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trường...
Hiện nay việc áp dụng Nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ ở nước ta là hợp lý , phù hợp với sự phát triển kinh tế khi xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Vì thị trường mở bước đầu mới đi vào hoạt động
19874 2019-03-26 181.14 KB Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của...
Trong mấy năm gần đây, kinh tế Việt Nam luôn có sự tăng trưởng cao và đi kèm với nó là nền kinh tế nước ta luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Chính vì thế việc đảm bảo nguồn năng lượng cho nền kinh tế đang là một vấn đề nan giải đối với
19875 2019-03-26 228.12 KB Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ...
Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các nướcdoanh nghiệp sản xuất giầy xuất khẩu cần thấy được điểm mạnh điểm yếu, đánh giá khă năng cạnh tranh cũng như vị thế của mình khi Việt Nam tham gia AFTA từ đó để đề ra các giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh
19876 2019-03-26 94.83 KB Đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường nội...
Ngành sản phẩm sữa Việt Nam đ• hình thành và phát triển từ những năm 1960, cũng đ• trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử phát triển kinh tế nước nhà. Trong quá trình này ngành sản phẩm sữa đ• có những đóng góp nhất định cho sự phát triển ngành
19877 2019-03-26 40.59 KB Đánh giá một số tình hình chung ở công ty Vật liệu...
I. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ khí 2
19878 2019-03-26 56.20 KB Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của bản quyết định hiện hành.docx
Hà nội- một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Ở đây thường xuyên diễn ra những họat động phức tạp. Chính vì vậy, việc quản lý đô thị Hà Nội là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Hơn thế nữa, bộ máy quản lý nhà nước ở
19879 2019-03-26 121.51 KB Đánh giá quá trình sử dụng và điều hành chính...
1. Tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu: Lãi suất là giá cả sử dụng vốn, gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời gắn liền với mọi hoạt động kinh tế có liên quan, mà trực tiếp là người gửi tiền và người vay vốn. Lãi
19880 2019-03-26 216.87 KB Đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại Chi nhánh...
Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế năng động mang tính chất toàn cầu. Trong nền kinh tế ấy xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang là xu hướng chung của các quốc gia. Năm 2004 là năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong kế hoạch
19881 2019-03-26 175.70 KB Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự...
Việt Nam gia nhập WTO tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng qui mô đầu tư đòi hỏi phải có
19882 2019-03-26 393.67 KB Đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt ở Hà Nội năm 2008.docx
Từ trước đến nay, nếu lũ lụt ở nông thôn vốn không xa lạ gì với người Việt Nam, thì ngập lụt ở đô thị lại là hiện tượng mới, xuất hiện cùng với sự phình to nhanh chóng của các đô thị trong hai chục năm qua. Giới nghiên cứu sẽ còn mổ xẻ những sai lầm và
19883 2019-03-26 264.57 KB Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS SV tại cơ...
Một xã hội phát triển trước hết phải có những con người khoẻ mạnh. Có sức khoẻ con người mới có thể thực hiện các hoạt động sống phục vụ cho chính bản thân mình và cho cộng đồng. Nhưng không phải lúc nào con người cũng khoẻ mạnh và không phải ai cũng
19884 2019-03-26 38.91 KB Đánh giá tình hình kế toán kết quả kinh doanh và...
Kể từ khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường đã xuất hiện thêm rất nhiều hình thức tổ chức kinh doanh mới: cá thể, tập thể, nhà nước. Càng nhiều thành phần kinh tế công tác quản lý càng trở nên phức tạp, hoạt động sản xuất
19885 2019-03-26 23.16 KB Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2001...
Ngày nay, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hoá đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Để hoàn thành tốt trọng trách lớn lao này Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến sự hoạt
19886 2019-03-26 1.09 MB Đánh giá viện trợ.pdf
Trong viện trợ nước ngoài kiến thức cũng không kém phần quan trọng so với tiền bạc. Giúp các nước và các cộng đồng hình thành kiến thức cần thiết cho phát triển là vai trò cơ bản của viện trợ. Và viện trợ cũng là một lĩnh vực cần học hỏi liên tục khi
19887 2019-03-26 134.98 KB Đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô.docx
Năm 1986, nước Việt Nam ta đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung ,bao cấp sang một nền kinh tế mới,nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.Sau
19888 2019-03-26 289.83 KB Đánh giá và xếp loại một số loài cây trồng thường...
Cùng với sự phát triển khoa học - kỹ thuật và kinh tế xã hội là quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Từ đây đã nảy sinh ra những vấn đề cấp thiết đối với đô thị như sự gia tăng dân số, gia tăng quy mô của các công trình xây dựng, sự tăng nhanh của
19889 2019-03-26 144.88 KB Đánh giá ý tưởng thương mại điện tử của bạn.pdf
Làm thế nào để biết liệu ý tưởng về sản phẩm mới tuyệt vời của bạn có thực sự đáng để đánh cuộc vào hay không Câu hỏi: Tôi có một ý tưởng rất hay cho một sản phẩm trên
19890 2019-03-26 2.42 MB Đáp án 101 chuyên đề luyện thi Đại Học của Trần Anh Tuấn .pdf
Tài liệu 101 chuyên đề luyện thi môn Toán năm 2012 của tác giả Trần Anh Tuấn, Đại học Thương Mại Hà Nội (dày 283 trang) đã thu hút được sự quan tâm và download của nhiều thầy cô và bạn đọc trên cả nước.Hạn chế của nó là chưa có đáp án ít ra là các đáp
19891 2019-03-26 164.51 KB Đâu là chỗ thiếu của thị trường.pdf
Làm ra sản phẩm rồi đem ra thị trường, đấu với hàng ngàn sản phẩm khác, đó là cuộc chiến cân não. Bán thứ không ai cần, chiến lược bán hàng sẽ hỏng ngay từ đầu. Bán
19892 2019-03-26 154.96 KB Đâu là kẻ thù lớn nhất của marketing.pdf
Hoạt động marketing cũng có tính chất cam go và khốc liệt như những trận đánh trên chiến trường. Mỗi “chiến binh” phải nhận biết được đâu là kẻ thù của mình để tiêu diệt triệt
19893 2019-03-26 171.18 KB Đã có quy định cho giao dịch thương mại điện tử Nguồn.pdf
Đây là nghị định đầu tiên trong 5 nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử... Theo quy định tại nghị định này, chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như văn bản nếu thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập được để sử dụng khi cần thiết. Chứng
19894 2019-03-26 171.18 KB Đã có quy định cho giao dịch thương mại điện tử.pdf
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử. Đây là nghị định đầu tiên trong 5 nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử... Theo quy định tại nghị định này, chứng từ điện tử có
19895 2019-03-26 2.26 MB Đèn pha ô tô.pdf
    Khái quát Chương này môt tả những quy trình tháo và lắp các chi tiết bên ngoài và nội thất bên trong xe. Dùng đồng hồ đo điện và EWD, tiến hành
19896 2019-03-26 368.00 KB Đèo Hải Vân.doc
Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hayđèo Mây (vì đỉnh đèo thường có mây
19897 2019-03-26 878.62 KB Đón xuân với rèm cửa đẹp.pdf
Ngày tết, rèm cửa có gam màu nhạt và tươi như vàng, cam, trắng, màu kem…được chọn treo để tạo không khí mát dịu, trẻ trung của mùa xuân .
19898 2019-03-26 112.67 KB Đóng BHXH được trên 30 năm.pdf
(Dân trí) - Tôi đang làm việc cho một Công ty tại TPHCM. Hiện nay Công ty tôi chuẩn bị chuyển địa điểm đến tỉnh Bình Dương, một số lao động nữ còn khoảng 2 đến 4 năm nữa là về hưu, chúng tôi đã đóng BHXH trên 30 năm. Xin được hỏi, nếu chúng tôi nộp đơn
19899 2019-03-26 674.50 KB Đóng dấu bản quyền file văn bản trên Word 2003 và 2007.doc
    Để bảo vệ quyền sở hữu hay đơn giản để trang trí, làm cho tài liệu của mình ấn tượng hơn, bạn có thể đóng dấu bản quyền lên trang văn bản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách
19900 2019-03-26 125.50 KB Đóng gói tập tin Excel.doc
Nhiều bạn đọc có yêu cầu “bảo mật” đối với những tập tin Excel giải quyết những bài toán của riêng mình để có thể “phân phối” chuyên nghiệp. Bài viết sẽ trình

First | Prev | 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 ... 405 | Next | Last