Tìm kiếm : khi Thấy 9049 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 397 398 399 400 401 ... 453 Show 7961 - 7980 of 9049

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
7961 2019-03-26 142.22 KB Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 4
7962 2019-03-26 109.08 KB Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN MỘT : KHÁI QUÁT CHUNG 04
7963 2019-03-26 78.66 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
(tailieu_phim_4share)
Phần thứ nhất: Lý luận chung về kế toán CPSX và tính giá thành GTSX trong các DNXL 2
7964 2019-03-26 83.63 KB TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: 
7965 2019-03-26 80.83 KB Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1 3
7966 2019-03-26 150.96 KB Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
7967 2019-03-26 141.25 KB Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
(tailieu_phim_4share)
Chương I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
7968 2019-03-26 94.39 KB Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Đặc điểm và vai trò của đấu thầu xây dựng trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Phân tích tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng 319 Chương III: Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả công
7969 2019-03-26 208.95 KB Giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại...
(tailieu_phim_4share)
Quỹ Hỗ trợ phát triển là một tổ chức Tài chính của Nhà nước trực thuộc Chính phủ, có chức năng huy động vốn trung hạn, dài hạn và ngắn hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện chính sách hỗ
7970 2019-03-26 309.63 KB Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Nội dung chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 thành phần chính sau: Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Chương II: Thực tế công tác kế toán
7971 2019-03-26 1.84 MB Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng tại Ngân Hàng Nông...
(tailieu_phim_4share)
7972 2019-03-26 564.10 KB Giải Pháp Phòng Ngừa Và Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng...
(tailieu_phim_4share)
7973 2019-03-26 663.50 KB Phân Tích Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Đầu tư...
(tailieu_phim_4share)
Mục tiêu cụ thể.- Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng.- Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng,
7974 2019-03-26 612.50 KB Công Tác Tập Hợp Chi Phí Và Tính Toán Giá Thành Sản...
(tailieu_phim_4share)
7975 2019-03-26 193.02 KB Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ...
(tailieu_phim_4share)
Sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
7976 2019-03-26 373.21 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh...
(tailieu_phim_4share)
Trong quá trình nghiên cứu, bám sát vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông những năm qua tôi thấy mặc dù công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, có được
7977 2019-03-26 624.50 KB Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại...
(tailieu_phim_4share)
Từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế kinh tế, nước ta đã có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề mới theo xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Bây giờ nước ta trở thành thành viện của WT nên có rất nhiều
7978 2019-03-26 128.93 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển...
(tailieu_phim_4share)
Xu hướng một nền kinh tế toàn cầu hoá đ• tạo động lực phát triển cho Việt nam chuyển đổi nền kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Trong tiến trình này, ngành ngân hàng luôn có vai trò như “huyết mạch” nói các thành phần kinh tế với nhau
7979 2019-03-26 282.32 KB Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng...
(tailieu_phim_4share)
Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nền kinh tế thị trường khi vận hành cũng phải theo những quy luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau, phải không ngừng tiến bộ để đạt được ưu thế tương
7980 2019-03-26 35.00 KB Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng...
(tailieu_phim_4share)
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)  Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công

... 397 398 399 400 401 ... 453 Show 7961 - 7980 of 9049