Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'atmos': 1827 (1827) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2018-04-30 15.20 GB Legend.of.the.Demon.Cat.2017.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 CHD.mkv
152 2018-05-04 32.73 GB Legend of the Demon Cat 2017 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
153 2018-05-17 1.76 MB Legend of the Demon Cat 2017 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
154 2018-05-17 14.28 GB Annihilation.2018.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HDC.mkv
155 2018-05-18 17.41 GB Annihilation.2018.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HDC.mkv
156 2018-05-19 14.28 GB Annihilation.2018.1080p.BluRay.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
157 2018-05-22 20.73 GB The Monkey King 3 Kingdom of Women 2018 1080p Blu ray Remux AVC...
158 2018-05-23 1.76 MB The Monkey King 3 Kingdom of Women 2018 1080p Blu ray Remux AVC...
159 2018-06-01 15.42 GB Tomb.Raider.2018.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1 HDChina.mkv
160 2018-06-01 31.98 GB The.Hurricane.Heist.2018.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
161 2018-06-03 13.92 GB Tomb.Raider.2018.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.2Audio.x264 CHD.mkv
162 2018-06-06 24.52 GB Tomb Raider 2018 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
163 2018-06-06 26.57 GB Annihilation 2018 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
164 2018-06-08 15.49 GB Pacific.Rim.Uprising.2018.1080p.BluRay.x264.Atmos.TrueHD.7.1 HDChina.mkv
165 2018-06-08 18.96 GB Pacific.Rim.Uprising.2018.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HDChina.mkv
166 2018-06-10 35.26 GB Pacific Rim Uprising 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
167 2018-06-11 30.77 GB Pacific Rim Uprising 2018 BluRay REMUX 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
168 2018-06-11 1.76 MB Pacific Rim Uprising 2018 BluRay REMUX 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.rar
169 2018-06-13 55.83 GB Fury.2014.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
170 2018-06-18 52.50 GB Tomb.Raider.2018.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
171 2018-06-23 27.62 GB The Hurricane Heist 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
172 2018-07-01 22.85 GB A Quiet Place 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
173 2018-07-02 12.99 GB Rampage.2018.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
174 2018-07-05 13.46 GB A.Quiet.Place.2018.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 TayTO.mkv
175 2018-07-06 18.27 GB Ready.Player.One.2018.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HDVN.mkv
176 2018-07-06 20.57 GB Rampage 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
177 2018-07-06 2.40 MB Rampage 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
178 2018-07-06 30.17 GB Ready.Player.One.2018.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 EPSiLON.mkv
179 2018-07-06 26.45 GB Rampage 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
180 2018-07-07 19.82 GB Ready.Player.One.2018.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 NCmt.mkv
181 2018-07-09 70.65 GB Ready Player One 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
182 2018-07-10 15.97 GB Rampage.2018.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 TayTO.mkv
183 2018-07-18 1.76 MB Annihilation 2018 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
184 2018-07-19 1.76 MB The Hurricane Heist 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
185 2018-07-25 1.77 MB Tiger Zinda Hai 2017 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
186 2018-07-31 1.75 MB John Wick Chapter 2 2017 BluRay REMUX 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.rar
187 2018-08-05 27.35 GB The Man from U.N.C.L.E 2015 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD 7.1 Atmos Linkneverdie.com.m2ts
188 2018-08-08 55.21 GB Avengers.Infinity.War.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR (1).mkv
/Phim 4K (2160P)
189 2018-08-08 90.25 MB [PBM] DVDFab Player Ultra 5.0.1.8.zip
/Phần Mềm Văn Phòng/DVDFab Player Ultra 5.0.1.8.zip / DVDFab Player 5.0.1.8 – Chơi Mọi Định Dạng Video, Nhạc, 4K |

Công cụ phát lại DVDFab Player 5 có tính năng phát lại hoàn toàn mới giúp cải thiện đáng kể tính ổn định, khả năng tương thích

190 2018-08-09 58.72 GB Avengers Infinity War 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
191 2018-08-17 1.77 MB The Man from U.N.C.L.E 2015 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD 7.1 Atmos Linkneverdie.com.rar
192 2018-08-17 20.46 GB Taxi 5 2018 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
193 2018-08-17 28.48 GB Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows 2016 BluRay REMUX...
194 2018-08-17 30.90 GB La La Land 2016 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
195 2018-08-20 54.82 GB Deadpool 2 2018 Super Duper Cut 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
196 2018-08-22 24.64 GB Sherlock The Abominable Bride 2016 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
197 2018-08-23 1.77 MB Sherlock The Abominable Bride 2016 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
198 2018-08-28 23.79 GB Justice League 2017 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
199 2018-08-28 29.50 GB Suicide Squad 2016 Extended 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
200 2018-08-28 27.66 GB Wonder Woman 2017 BluRay REMUX REMUX 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 37 | Next | Last