Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 4611 (4611) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 93 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2021-09-14 16.51 GB Hoteru Hime 1983 1080i JPN Blu ray AVC TrueHD 2.0 d1k 00000.m2ts
152 2021-09-13 18.89 GB Massacre.in.Dinosaur.Valley.1985.1080p.BluRay.REMUX.AVC.FLAC.2.0 TRiToN.mkv
153 2021-09-13 37.44 GB 12 Years A Slave 2013 ViE 1080p Blu ray AVC DTS HD MA5.1 BDViet.iso
154 2021-09-12 22.31 GB Meander 2020 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Sub Viet).mkv
155 2021-09-12 33.66 GB Rush.2013.Remux.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1 00000.m2ts
156 2021-09-11 17.72 GB On the Occasion of Remembering the Turning Gate 2002 1080p Bluray...
157 2021-09-11 18.38 GB Awaken.2018.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 FGT.mkv
158 2021-09-10 45.11 GB Die Hard 3 With A Vengeance 1995 ViE 1080p BluRay AVC DTS HD MA 5.1 MRC.VAV.iso
159 2021-09-10 32.93 GB Black.Widow.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
160 2021-09-10 21.36 GB Till Death 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
161 2021-09-10 30.67 GB Zola.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 MTeam.iso
162 2021-09-10 24.84 GB Zola.2020.Remux.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1.m2ts
163 2021-09-10 20.79 GB Twelve Nights 2000 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1.m2ts
164 2021-09-09 9.65 GB Winter Sonata 2002 Ep 20 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
165 2021-09-09 9.32 GB Winter Sonata 2002 Ep 19 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
166 2021-09-09 9.98 GB Winter Sonata 2002 Ep 18 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
167 2021-09-09 9.15 GB Winter Sonata 2002 Ep 16 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
168 2021-09-09 8.99 GB Winter Sonata 2002 Ep 17 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
169 2021-09-09 9.34 GB Winter Sonata 2002 Ep 15 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
170 2021-09-09 9.80 GB Winter Sonata 2002 Ep 13 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
171 2021-09-09 8.71 GB Winter Sonata 2002 Ep 11 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
172 2021-09-09 8.68 GB Winter Sonata 2002 Ep 12 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
173 2021-09-09 8.65 GB Winter Sonata 2002 Ep 14 ViE 1080i BD remux AVC DD 2.0.mkv
174 2021-09-09 8.80 GB Winter Sonata 2002 Ep 09 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
175 2021-09-09 9.50 GB Winter Sonata 2002 Ep 10 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
176 2021-09-09 9.96 GB Winter Sonata 2002 Ep 08 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
177 2021-09-09 8.79 GB Winter Sonata 2002 Ep 07 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
178 2021-09-09 8.77 GB Winter Sonata 2002 Ep 05 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
179 2021-09-09 8.57 GB Winter Sonata 2002 Ep 06 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
180 2021-09-09 9.29 GB Winter Sonata 2002 Ep 01 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
181 2021-09-09 9.07 GB Winter Sonata 2002 Ep 04 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
182 2021-09-09 9.53 GB Winter Sonata 2002 Ep 03 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
183 2021-09-09 9.71 GB Winter Sonata 2002 Ep 02 ViE 1080i BD Remux AVC DD 2.0.mkv
184 2021-09-09 41.97 GB Black Widow 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 BHD.iso
185 2021-09-08 22.98 GB Flashback 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
186 2021-09-08 20.45 GB Dont Breathe 2016 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
187 2021-09-08 30.50 GB F9.2021.ViE.Directors.Cut.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
188 2021-09-07 39.89 GB Trolls 2016 1080p ViE Blu ray AVC DTS HD MA7.1.iso
189 2021-09-07 22.15 GB City War 1988 BluRay 1080p Remux Blu ray AVC LPCM 2.0 .m2ts
190 2021-09-07 22.77 GB City War 1988 BluRay 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0 CHDBits.iso
191 2021-09-07 868.83 MB Etsuraku kosaten 2015 HDTVRip 988x556 AVC AAC.mkv
192 2021-09-07 23.09 GB Shiver.of.the.Vampires.1971.1080p.Bluray.AVC.Remux.m2ts
193 2021-09-07 33.57 GB Black.Widow.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
194 2021-09-06 38.82 GB Black.Widow.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
195 2021-09-06 36.30 GB Beasts.of.No.Nation.2015.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 00274.m2ts
196 2021-09-06 21.57 GB Scanners.III.The.Takeover.1991.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.2.0 DON.iso
197 2021-09-06 33.62 GB Promising Young Woman 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
198 2021-09-05 38.30 GB Black Widow 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
199 2021-09-05 22.73 GB Bullets Over Summer 1999 Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
200 2021-09-05 21.85 GB Bullets Over Summer 1999 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.m2ts

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 93 | Next | Last