Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 4525 (4525) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 91 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2020-07-24 144.32 KB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.srt
152 2020-07-24 29.23 GB The Rhythm Section 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
153 2020-07-23 201.61 KB Edge Of Darkness 2010 Blu ray Vietnamese Styled Chinh phong Chu Dep va Mau.rar
154 2020-07-23 113.08 KB Last Moment of Clarity 2020 1080p Blu ray REMUX AVC True HD5.1 AYA.srt
155 2020-07-23 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
156 2020-07-22 91.91 KB Fist.of.Fury.1972.2160p.UHD.Blu ray.REMUX.HEVC.DTS HD.MA.7.1.srt
157 2020-07-22 45.43 GB Fist.of.Fury.1972.2160p.UHD.Blu ray.REMUX.HEVC.DTS HD.MA.7.1.mkv
158 2020-07-20 27.48 GB Gundala.2019.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HYBRID.mkv
159 2020-07-20 31.31 GB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
160 2020-07-20 63.12 MB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese Chinh Mau Va Phong Chu Dep.rar
161 2020-07-20 30.90 GB Resistance 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
162 2020-07-19 90.48 GB Gladiator 2000 2N1 UHD TW Blu ray 2160p HEVC DTS X 7.1 TTG(1).iso
163 2020-07-19 23.09 GB The Other Lamb 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
164 2020-07-18 18.69 GB The Other Lamb 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
165 2020-07-18 16.34 GB Edge Of Darkness 2010 1080p Blu ray Remux VC1 DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
166 2020-07-18 53.29 GB The Smurfs 2 2013 2160p UltraHD Blu ray HEVC Atmos 7.1 THRONE.iso
167 2020-07-18 33.23 GB The Smurfs 2 2013 1080p Blu ray 3D ViE AVC DTS HD MA 5.1 MRC.VAV.iso
168 2020-07-18 26.39 GB The Smurfs 1 2011 1080p 3D Blu ray VIE Remux MVC DTS HD MA 5.1 UHDBits.iso
169 2020-07-17 29.49 GB D Day.Normandy.1944.2014.2160p.USA.UHD.Blu ray.HEVC.DTS HD.MA.5.1 AdBlue.iso
170 2020-07-17 41.64 GB Pacific Rim 2013 3D Disc 1080p TW Blu ray AVC DTS HDMA 7.1 TTG.iso
171 2020-07-15 27.98 GB Inheritance 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh.mkv
172 2020-07-15 74.62 GB Hell or High Water 2016 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 5.1 WhiteRhino.iso
173 2020-07-15 54.07 GB Mad Max Fury Road 2015 TW ULTRAHD Blu ray 2160p HEVC Atmos TrueHD 7.1 TTG.iso
174 2020-07-15 29.93 GB Conan the Barbarian 2011 Repack2 1080p Blu ray Remux AVC Atmos KRaLiMaRKo.mkv
175 2020-07-14 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
176 2020-07-14 20.13 GB Monos 2019 1080p Blu ray Remux AVC 2Audio DTS HD MA 5.1 DD5.1 KRaLiMaRKo Sub Viet Mux San.mkv
177 2020-07-14 47.93 GB Darkest.Hour.2017.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
178 2020-07-14 24.85 GB Inheritance 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
179 2020-07-13 22.62 GB The Taste Of Money 2012 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 BHD.iso
180 2020-07-13 58.99 GB Mission Impossible III 2006 HK UHD Blu ray 2160p HEVC TrueHD 5.1 TTG.iso
181 2020-07-13 20.13 GB The Taste of Money 2012 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
182 2020-07-13 14.80 MB Monos 2019 720p 1080p Remux Vietnamese Synced Cho USA Blu ray Time 1h 43m 31s hungdaita.rar
183 2020-07-13 24.35 GB Survive the Night 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
184 2020-07-12 45.62 GB Marriage Story 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.iso
185 2020-07-12 30.78 GB Marriage Story 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
186 2020-07-12 28.23 GB Wasp Network 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
187 2020-07-12 150.48 KB Wasp Network 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese Styled.rar
188 2020-07-12 232.24 KB Marriage Story 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese Styled.rar
189 2020-07-12 26.96 GB Journey to China The Mystery of Iron Mask 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
190 2020-07-10 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
191 2020-07-10 22.61 GB Trolls 2016 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
192 2020-07-10 58.77 GB Star Trek 2009 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 COASTER.iso
193 2020-07-10 39.65 GB Star Trek Into Darkness 2013 3D 1080p VIE Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 LTDUC.iso
194 2020-07-10 60.77 GB Star Trek Into Darkness 2013 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 NIMA4K.iso
195 2020-07-10 46.61 GB Avatar.Extended.Collectors.Edition.3D.2009.Blu ray.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDChina.iso
196 2020-07-10 37.26 GB 3 D . and Zen Extreme Ecstasy 2011 3D 1080p Blu ray AVC LPCM DTS HD MA HDChina.iso
197 2020-07-10 58.40 GB Your Name 2016 HK UHD Blu ray 2160p HEVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
198 2020-07-09 29.17 GB Swordsmen 2011 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
199 2020-07-08 22.42 GB Kamen Rider Reiwa The First Generation 2019 HK Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
200 2020-07-08 41.15 GB Europe 2016 2160p UltraHD Blu ray SDR HEVC DTS HD MA 5.1 SharpHD.iso

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 91 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X