Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'code': 333 (333) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2019-03-26 9.79 MB ASP.NET 3.5 for Dummies.pdf
Did you volunteer to create a Web site for the softball team? Is it time to take your small business to the next level and let your customers shop online? Well, you can relax! ASP.NET 3.5 makes creating a dynamic site faster and cleaner than ever before,
152 2019-03-26 9.55 MB Learning Android.pdf
Want to build apps for Android devices? This book is the perfect way to master the fundamentals. Written by an expert who's taught this mobile platform to hundreds of developers in large organizations, this gentle introduction shows experienced object-oriented
153 2019-03-26 7.40 MB Away3D 3.6 Essentials.pdf
Away3D is an impressive technology, and this book is focused on showing you how to create practical and fun 3D Flash applications with plenty of step-by-step examples, tips to help you avoid common mistakes, plain English explanations of the concepts
154 2019-03-26 25.15 MB Silverlight 4 Unleashed.pdf
Printed entirely in color, with helpful figures and syntax coloring to make code samples appear as they do in Visual Studio and Expression Blend! Using Silverlight 4, you can build richer and more powerful applications than ever before,
155 2019-03-26 35.55 MB ASP.NET 4 Unleashed.pdf
The most comprehensive book on Microsoft's new ASP.NET 4, ASP.NET 4 Unleashed covers all facets of ASP.NET development. Led by Microsoft ASP.NET program manager Stephen Walther, an expert author team thoroughly covers the entire platform.
156 2019-03-26 10.86 MB Microsoft SQL Server 2005 for Dummies.pdf
SQL Server 2005 improves an already great database management system. This book shows you how to put it to work in a hurry. You'll find out how to use the SQL Server Management Studio and the SQLCMD utility to write T-SQL code, retrieve data from single
157 2019-03-26 7.13 MB Oracle PL SQL For Dummies.pdf
The Oracle has spoken -- you need to get up to speed on PL/SQL programming, right? We predict it'll be a breeze with this book! You'll find out about code structures, best practices, and code naming standards, how to use conditions and loops, where to
158 2019-03-26 8.87 MB Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition) for Dummies.pdf
• Delivers the know-how that novice database developers, enthusiasts, and independent software vendors need in order to use the SSE database • Written in the typical nonintimidating For Dummies style, the book's emphasis is on installing SSE
159 2019-03-26 10.90 MB Building Research Tools with Google for Dummies.pdf
Google - a funny name for a fabulous tool. You've already used it to look up all sorts of information on the Web almost instantly. Now what if you could use its amazing abilities to turbo-charge your research on a grand scale?Building Research Tools With
160 2019-03-26 11.83 MB WordPress Theme Designs(Hướng dẫn tự thiết kế theme cho wordpress).pdf
Cuốn sách này sẽ hướng dẫn các bạn tự thiết kế một theme wordpress theo ý muốn của mình.Từ bước thiết kế layout bằng phoshop,đến thiết kế html,css và sau cùng là lập trình để theme vào code wordpress.Với các viết ngắn gọn dễ hiểu và có hình ảnh minh
161 2019-03-26 292.64 KB Môn tin học đại cương Phần 3.pdf
Mỗi ứng dụng thường xử lý nhiều dữ liệu, ta dùng khái niệm "biến" để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính, mỗi biến lưu trữ 1 dữ liệu của chương trình. Mặc dù VB không đòi hỏi, nhưng ta nên định nghĩa rõ ràng từng biến trước khi truy xuất nó để code
162 2019-03-26 23.87 MB Addison Wesley Algorithms 4th Edition Feb 2011.pdf
Book Description Essential Information about Algorithms and Data Structures A Classic Reference The latest version of Sedgewick's best-selling series, reflecting an indispensable body of knowledge developed over the
163 2019-03-26 10.00 MB Apress Pro Expression Blend 4 Feb 2011.pdf
Book Description Pro Expression Blend 4 is for .NET developers wanting to learn how to use Expression Blend when creating their WPF and Silverlight applications. The book focuses on the Blend IDE and is comprised of two parts.The first part of
164 2019-03-26 2.28 MB Algebraic Number Theory and Code Design for Rayleigh Fading Channels.pdf
165 2019-03-26 11.26 MB Manning LINQ in Action.pdf
Tìm hiểu về LINQ thông qua các đoạn code
166 2019-03-26 422.81 KB TỔNG HỢP MÃ SỐ BÍ MẬT CỦA ĐIỆN THOẠI.pdf
Xem IMEI *#06# hoặc *#92702689# Xem phiên bản phần mềm *#0000# Reset máy đời thấp *3370# Nếu gặp máy Nokia đời cao bị treo máy, hoặc vào các chương trình ứng dụng không được ta có thể dùng lệnh sau “*#7370# hoặc *#7780#, nhập mã code 12345 ok”, mã số
167 2019-03-26 9.25 MB Visual Csharp 2010 Recipes A Problem Solution Approach.pdf
Giáo trình hướng dẫn lập trình và giải quyết các vấn đề với Visual Csharp 2010. Chứa các câu trả lời và các đoạn code mẫu có thể sử dụng ngay trong quá trình phát triển chương trình dựa trên C#
168 2019-03-26 408.83 KB Giáo Trình Công Nghệ CNC Chương 5.pdf
Trong quá trình lập chương trình gia công chi tiết, người ta thường chỉ quan tâm đến các yếu tố hình học (biên dạng của chi tiết gia công) và các thông số công nghệ như: Gia công thô, bán tinh hoặc tinh; tính chất vật liệu của chi tiết gia công; chế độ
169 2019-03-26 7.10 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 9.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng
170 2019-03-26 6.66 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 8.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
171 2019-03-26 6.33 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 7.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng
172 2019-03-26 6.12 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 6.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
173 2019-03-26 6.59 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 5.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
174 2019-03-26 6.10 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 4.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
175 2019-03-26 5.10 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 10.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
176 2019-03-26 6.50 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 3.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
177 2019-03-26 6.27 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 2.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
178 2019-03-26 5.56 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 1.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
179 2019-03-26 114.50 KB Chương Tám Tự tạo Object.doc
Từ trước đến giờ, ta lập trình VB6 bằng cách thiết kế các Forms rồi viết codes để xử lý các Events của những controls trên Form khi Users click một Button hay Listbox, .v.v.. Nói chung, cách ấy cũng
180 2019-03-26 16.51 KB gan trojan virus vao web forum.doc
  Gắn trojan ,keylog ,virus vào website, forum Posted on May 6, 2008 by roseandgun Cách 1 : Cách đính kèm trojan vào website Một số cách phổ biến đính kèm trojon vào website như
181 2019-03-26 2.83 MB Giới thiệu về bảo mật máy tính.pdf
  Table of Contents I. INTRODUCTION AND OVERVIEW Chapter 1 INTRODUCTION 1.1 Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Intended Audience . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 2019-03-26 599.31 KB Tornado Python.pdf
Python là ngôn ngữ lập trình chuyên dành cho code Server. Xây dựng Server Tornado ngày được sử dụng rộng rãi vì nó xử lí đồng bộ xác dữ liệu cùng một lúc. Hi
183 2019-03-26 47.36 MB Beginning android games.pdf
Thêm một cuốn sách của Apress cho những bạn mới lập trình Android games. Beginning android games gồm 14 chương, viết đầy đủ chi tiết các bước xây dựng android games, cũng như source code để cách bạn làm
184 2019-03-26 6.17 MB Android Development.pdf
Android Development nằm trong kho sách của CommonsWare. Mỗi chương trong cuốn sách đều có một ví dụ cụ thể đầy đủ source code(các bạn download trên mạng hoặc liên hệ với mình) để các bạn
185 2019-03-26 10.94 MB CommonsWare Android Programming.pdf
Tương tự như The Busy Coder's Guide to Android Development CommonsWare.Android.Programming cũng nằm trong kho sách của CommonsWare. Mỗi chương trong cuốn sách đều có một ví dụ cụ thể đầy đủ source code(các
186 2019-03-26 21.71 MB Beginning Android Application Development.pdf
Beginning Android Application Development được đánh giá là cuốn sách tốt nhất dành cho trình độ Beginning Android cũng như các coder chuyên code Application chuyên nghiệp. Tất cả các
187 2019-03-26 4.40 MB 2007 ASME Boiler & Pressure Vessel Code.pdf
    ASME does not have any position regarding the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned in this document, and failing to ensure that anyone who responsibility for the infringement any applicable letters
188 2019-03-26 32.50 KB Chứng nhận chất lượng trong thương mại quốc tế.doc
Chứng nhận chất lượng trong thương mại quốc tế Những tổ chức phi chính phủ ở trên thế giới từ lâu đã hình thành, được nhiều nước công nhận trong việc cấp giấy chứng nhận về HACCP, về ISM Code, hay giấy chứng
189 2019-03-26 423.25 KB labour code 2002 35 2002 qh10 7166.doc.doc
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Lao động trình độ cao về năng suất, chất lượng và hiệu quả là yếu tố quyết định trong toàn
190 2019-03-26 95.88 KB Dress For Success.pdf
Believe it or not, you are examined from head to toe in all interviews. Not only is your experience and personality sized up...but also your appearance. The dress code for men and women differ substantially so this article is broken up into seperate sections
191 2019-03-26 2.36 MB PRINEVILLE AIRPORT AIRPORT LAYOUT PLAN REPORT.pdf
  PRINEVILLE AIRPORT AIRPORT LAYOUT PLAN REPORT The preparation of this document may have been supported, in part, through the Airport Improvement Program financial assistance from the Federal Aviation Administration as provided under Title 49, United
192 2019-03-26 65.41 MB CleanMyMac X 4.3.0.dmg
/Mac Software/CleanMyMac X 4.3.0.dmg / Tải về CleanMyMac 3.9.9 + Cleanmymac X 4.3.0 Final |

CleanMyMac là chương trình đơn giản, gọn nhẹ, đầy đủ chức năng, chỉ với vài thao tác, bạn đã có thể loại bỏ hoàn toàn các tập tin không cần thiết, gây ra sự

193 2019-03-14 1.79 MB Code Geass Lelouch of the Rebellion Episode 2 2018 Bluray REMUX...
194 2019-03-14 1.79 MB Code Geass Lelouch of the Rebellion Episode 1 2017 Bluray REMUX...
195 2019-03-13 2.70 GB AutoCAD 2018.rar
/Data/AutoCAD_2018.rar / Tải Về AutoCAD 2018 Full Bản Quyền |

AutoCAD 2018 mang đến các tính năng mới cho phép bạn luôn đi đầu trong thế giới thiết kế. Tạo và chia sẻ các bản vẽ chính xác với các công cụ cộng tác và năng suất sáng tạo và tiết kiệm

196 2019-03-13 1.89 MB Key AutoCAD 2018.zip
/Phần Mềm Thuvienaz/Key AutoCAD 2018.zip / Tải Về AutoCAD 2018 Full Bản Quyền |

AutoCAD 2018 mang đến các tính năng mới cho phép bạn luôn đi đầu trong thế giới thiết kế. Tạo và chia sẻ các bản vẽ chính xác với các công cụ cộng tác và năng suất sáng

197 2019-03-10 36.24 GB Code Geass Lelouch of the Rebellion Episode 1 2017 Bluray REMUX...
198 2019-03-09 35.69 GB Code Geass Lelouch of the Rebellion Episode 2 2018 Bluray REMUX...
199 2019-03-04 46.82 KB BerwickSaga code.txt
200 2019-03-02 1.24 GB Code of Princess POSTMORTEM Linkneverdie.com.iso

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X