Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1124 (1124) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2020-01-20 57.23 GB The Jungle Book 2016 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
152 2020-01-18 48.39 GB Terminator Dark Fate 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
153 2020-01-18 48.39 GB Terminator Dark Fate 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
154 2020-01-18 15.08 GB The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
155 2020-01-17 18.90 GB Countdown 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
156 2020-01-16 88.03 KB The Courier 2019 1080p ViE BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 HDT.srt
157 2020-01-15 22.50 GB Trespassers 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
158 2020-01-14 23.75 GB Black and Blue 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
159 2020-01-14 21.15 GB The Courier 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
160 2020-01-13 20.48 GB Black and Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
161 2020-01-13 22.50 GB Trespassers 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
162 2020-01-13 20.48 GB Black and Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
163 2020-01-09 14.88 GB Acceleration 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
164 2020-01-09 17.74 GB Line of Duty 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
165 2020-01-08 36.40 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
166 2020-01-08 53.66 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
167 2020-01-08 31.05 GB Parasite 2019 1080p Blu ray Remux AVC Atmos TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
168 2020-01-08 29.38 GB The Lighthouse 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
169 2020-01-07 29.38 GB The Lighthouse 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
170 2020-01-07 21.20 GB The Marine 6 Close Quarters 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
171 2020-01-07 21.58 GB The Equalizer 2 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
172 2020-01-07 27.29 GB The Darkest Minds 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
173 2020-01-07 74.98 GB Gemini Man 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HFR HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
174 2020-01-05 27.19 GB Depraved 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
175 2020-01-04 48.74 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
176 2020-01-04 29.84 GB The Informer 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
177 2020-01-03 31.48 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
178 2020-01-03 30.94 GB Gemini Man 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 HDT.mkv
179 2020-01-03 51.46 GB Joker 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
180 2020-01-03 68.49 KB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 Blu ray Vietnamese HDT.srt
/Phim tong hop
181 2020-01-03 21.43 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
182 2020-01-03 4.44 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE mHD BluRay DDP5.1 x264 HDT.mkv
/Phim cho điện thoại tablet
183 2020-01-02 16.85 GB Spider in the Web 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
184 2020-01-02 16.85 GB Spider in the Web 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
185 2020-01-01 21.43 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
186 2020-01-01 3.60 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 mHD BluRay DD EX 5.1 x264 HDT.mkv
187 2020-01-01 4.44 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE mHD BluRay DDP5.1 x264 HDT.mkv
188 2019-12-31 17.85 GB Ida 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
189 2019-12-30 21.00 GB Code 8 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
190 2019-12-29 21.00 GB Code 8 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
191 2019-12-25 23.08 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
192 2019-12-25 53.72 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
193 2019-12-23 3.63 GB Joker 2019 ViE mHD BluRay DD EX 5.1 x264 HDT.mkv
194 2019-12-23 3.08 GB Joker 2019 mHD BluRay DD EX 5.1 x264 HDT.mkv
195 2019-12-23 25.58 GB Joker 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
196 2019-12-21 51.46 GB Joker 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
197 2019-12-12 28.06 GB Rambo Last Blood 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
198 2019-12-10 37.23 GB Ad Astra 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
199 2019-12-10 51.52 GB Ad Astra 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
200 2019-12-10 25.56 GB Murder on the Orient Express 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X