Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giao': 7972 (7972) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 160 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2019-03-26 1.14 MB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 27.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
152 2019-03-26 203.19 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 26.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
153 2019-03-26 119.43 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 25.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
154 2019-03-26 382.03 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 24.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
155 2019-03-26 206.00 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 23.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
156 2019-03-26 137.13 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 22.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
157 2019-03-26 3.09 MB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 21.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
158 2019-03-26 175.36 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 20.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
159 2019-03-26 238.60 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 2.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
160 2019-03-26 14.71 MB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 19.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
161 2019-03-26 222.47 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 18.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
162 2019-03-26 219.47 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 17.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
163 2019-03-26 237.89 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 16.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
164 2019-03-26 4.84 MB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 15.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
165 2019-03-26 210.39 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 14.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
166 2019-03-26 194.02 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 13.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
167 2019-03-26 232.13 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 12.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
168 2019-03-26 211.32 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 11.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
169 2019-03-26 216.35 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 10.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
170 2019-03-26 186.09 KB ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 1.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm toán nhanh.
171 2019-03-26 81.00 KB ĐỀ THI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2012.doc
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM Đánh dấu X vào câu trả lời đúng:   Câu 1: Thời gian làm việc của người lái xe ô tô được quy định như thế nào? Không được lái xe quá 6
172 2019-03-26 42.50 KB ĐỀ LUYỆN THI SỐ 28 Môn NGỮ VĂN.doc
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn ngữ văn.
173 2019-03-26 50.00 KB ĐỀ LUYỆN THI SỐ 21 Môn NGỮ VĂN.doc
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn ngữ văn.
174 2019-03-26 60.50 KB ĐỀ LUYỆN THI SỐ 19 Môn NGỮ VĂN.doc
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn ngữ văn.
175 2019-03-26 69.50 KB ĐỀ LUYỆN THI SỐ 18 Môn NGỮ VĂN.doc
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn ngữ văn.
176 2019-03-26 58.00 KB ĐỀ LUYỆN THI SỐ 16 Môn NGỮ VĂN.doc
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn ngữ văn.
177 2019-03-26 1.07 MB ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC .doc
  1. Sự nảy sinh và phát triển của giáo dục là nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội loài người - Trong quá trình sống, con người đã không ngừng đấu tranh trong
178 2019-03-26 49.50 KB ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN .doc
  A. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC NGÔN NGỮ HỌC          I. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học            
179 2019-03-26 214.49 KB ĐỀ CHÍNH THỨCTHI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2008 MÃ ĐỀ 253.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
180 2019-03-26 277.41 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 827.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
181 2019-03-26 278.02 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 754.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
182 2019-03-26 277.86 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 513.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
183 2019-03-26 277.68 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 378.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
184 2019-03-26 214.54 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2008 MÃ ĐỀ 461.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
185 2019-03-26 214.26 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2008 MÃ ĐỀ 379.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
186 2019-03-26 232.67 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 918.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
187 2019-03-26 232.33 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 493.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
188 2019-03-26 232.35 KB ĐỀ CHÍNH THỨC THI CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC 2009 MÃ ĐỀ 138.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
189 2019-03-26 278.57 KB Đế tài Thiết kế mạch báo thức đồng hồ số P1.pdf
Các hệ thống điện tử ngày nay đã và đang thay thế các công việc hàng ngày của con người từ những công việc từ đơn giản đến phức tạp như điều khiển tín hiệu đèn giao thông, đo tốc độ động cơ hay tạo chuông báo giờ. Các hệ thống này có thể thiết kế theo
190 2019-03-26 206.97 KB Đế tài Mạch đo và khống chế nhiệt độ P1.pdf
IC vi điều khiển 8051/8031 thuộc họ MCS51 có các đặt điểm sau : 4kbyte ROM (được lập trình bởi nhà sản xuất chỉ có ở 8051) 128 bit RAM 4port I10 8bit Hai bộ định thời 16bit Giao tiếp nối tiếp 64KB không gian bộ nhớ chương trình mở rộng 64 KB không gian
191 2019-03-26 134.64 KB Đặt tên cho ảnh.pdf
  Đặt tên cho ảnh tựa như làm khai sinh cho đứa con tinh thần trước khi vào  đời giao tiếp với xã hội. Nếu không có ngoại lệ cái tên ấy sẽ vĩnh viễn gắn  với ảnh theo quy trình
192 2019-03-26 41.33 KB Đặc điểm tổ chức quản lý và sản suất kinh doanh...
Kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự hưng vong của đât nước. Kinh tế của mỗi nước trong thế giới giao lưu và hoà nhập này đang phát triển theo xu thế toàn cầu.Trong chúng ta chắc ai cũng đã rõ song song với việc phát triển "xa lộ
193 2019-03-26 219.15 KB Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1.
Công ty Dịch vụ - Thương mại số 1 tên giao dịch là Trade and Service Company No1 (viết tắt là Trasco). Trụ sở chính của công ty đặt tại Số 2 Mai Động Công ty được thành lập ngày 26/9/1995 theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị
194 2019-03-26 153.90 KB Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của bất động sản mục tiêu.pdf
Tổng dịên tích khuôn viên 3.000 m2 (30m x 100m), giả sử đất xây dựng được tính từ mặt tiền trở vào, được canh đều hai bên. Trên đất có công trình xây dựng, tổng diện tích
195 2019-03-26 65.93 KB Đặc điểm của các yêú tố cấu thành hệ thống...
Xét về hình thức chính thể thì các nhà nước phong kiến nói chung đều có một hình thức chính thể là Quân chủ phong kiến. Chính thể quân chủ ở các nhà nước phong kiến Việt Nam trải qua hai giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn đầu từ thế kỉ X
196 2019-03-26 115.39 KB ĐẶT TÊN CHO ẢNH .pdf
  Đặt tên cho ảnh tựa như làm khai sinh cho đứa con tinh thần trước khi vào đời  giao tiếp với xã hội.   Nếu không có ngoại lệ cái tên ấy sẽ vĩnh viễn gắn với ảnh theo quy trình
197 2019-03-26 159.61 KB ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT TRẺ EM (Kỳ 1).pdf
Đặc điểm giải phẫu - mô - phôi học: 1.1. Giải phẫu: - Hạ đồi là phần trước nhất của gian não, ở mặt dưới đại não, chiếm một vùng từ ngay sau thể vú cho đến cực trước giao thị. Các tế bào thần kinh nội tiết được sắp xếp thành những nhóm gọi là nhân xám,
198 2019-03-26 501.38 KB Đắc nhân tâm trong giao tiếp khách hàng.pdf
Khách hàng trước hết cũng là con người, và mỗi một khách hàng của bạn, cũng như bao người khác, luôn muốn cảm thấy mình được coi trọng. Có thể bạn không chú ý lắm, nhưng tất cả chúng ta đều hy vọng có được cảm giác đó và, một cách vô thức, sẽ hướng đến
199 2019-03-26 414.00 KB Đắc nhân tâm trong giao tiếp khách hàng.doc
Khách hàng trước hết cũng là con người, và mỗi một khách hàng của bạn, cũng như bao người khác, luôn muốn cảm thấy mình được coi trọng. Có thể bạn không chú ý lắm,
200 2019-03-26 1,012.76 KB Đắc Nhân Tâm Cuốn Sách Hay Nhất Của Mọi Thời...
Đắc nhân tâm, tên tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People là một quyển sách tự giúp bản thân bán chạy nhất từ trước đến nay. Quyển sách này do Dale Carnegie viết và đã được xuất bản lần đầu vào năm 1936, nó đã được bán 50 triệu bản trên khắp

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 160 | Next | Last