Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'anh': 21990 (21990) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 440 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2019-03-26 12.01 KB Bài đọc reading tiếng anh 18.docx
  Bài đọc- reading tiếng anh 18 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Bài đọc- reading tiếng anh 18 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học
152 2019-03-26 12.07 KB Bài đọc reading tiếng anh 30.docx
  Bài đọc- reading tiếng anh 30 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Bài đọc- reading tiếng anh 30 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học
153 2019-03-26 12.11 KB Tiếng anh reading 3.docx
  Tiếng anh reading 3 cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao, tổng hợp và chuyên sâu môn tiếng anh. Tiếng anh reading 3 cũng đồng thời giúp các bạn ôn thi môn
154 2019-03-26 12.12 KB Danh từ dùng làm tính từ.docx
  Tài liệu Danh từ dùng làm tính từ  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Danh từ dùng làm tính từ  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Danh
155 2019-03-26 12.20 KB Bài đọc reading tiếng anh 39.docx
  Bài đọc- reading tiếng anh 39 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Bài đọc- reading tiếng anh 39 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học
156 2019-03-26 12.21 KB Bài đọc reading tiếng anh 45.docx
  Bài đọc- reading tiếng anh 45 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Bài đọc- reading tiếng anh 45 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học
157 2019-03-26 12.37 KB Tiếng anh reading 19.docx
  Tiếng anh reading 19 cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao, tổng hợp và chuyên sâu môn tiếng anh. Tiếng anh reading 19 cũng đồng thời giúp các bạn ôn thi môn
158 2019-03-26 12.55 KB Phrasal verbs 3.docx
  Phrasal verbs 3 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 3 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
159 2019-03-26 12.57 KB Phrasal verbs 12.docx
  Phrasal verbs 12 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 12 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao    
160 2019-03-26 12.60 KB Mệnh đề nhượng bộ.docx
  Tài liệu Mệnh đề nhượng bộ  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Mệnh đề nhượng bộ  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Mệnh đề nhượng bộ  cũng sẽ giúp các
161 2019-03-26 12.69 KB Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó.docx
  Tài liệu Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó  trong
162 2019-03-26 12.71 KB Phrasal verbs 17.docx
  Phrasal verbs 17 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 17 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
163 2019-03-26 12.71 KB Bài đọc reading tiếng anh 25.docx
  Bài đọc- reading tiếng anh 25 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Bài đọc- reading tiếng anh 25 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học
164 2019-03-26 12.80 KB Những câu hội thoại Việt Anh hữu ích.docx
165 2018-02-28 12.80 KB Tham gia khóa học tiếng anh và nhận được nhiều điều.docx
166 2019-03-26 12.83 KB Phrasal verbs 10.docx
  Phrasal verbs 10 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 10 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao  
167 2019-03-26 12.86 KB Khát khao nói tiếng anh.docx
168 2019-03-26 12.89 KB Các động từ đặc biệt khác.docx
  Tài liệu Các động từ đặc biệt khác  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Các động từ đặc biệt khác  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Các
169 2019-03-26 12.90 KB Cấu trúc song song trong tiếng anh.docx
Tài liệu về Cấu trúc song song trong tiếng anh cung cấp cho bạn các kiến thức về cấu trúc song song trong tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng
170 2019-03-26 12.91 KB Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ.docx
  Tài liệu Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ  trong
171 2019-03-26 12.96 KB Thông tin thừa.docx
  Tài liệu Thông tin thừa  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Thông tin thừa  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Thông tin thừa  cũng sẽ giúp
172 2019-03-26 13.04 KB Ảnh hưởng của Phật giáo tới thế hệ trẻ.docx
173 2019-03-26 13.05 KB Câu mệnh lệnh.docx
Tài liệu Câu mệnh lệnh cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về câu mệnh lệnh trong tiếng anh. đồng thời tài liệu Câu mệnh lệnh cũng sẽ giúp các bạn ôn thi tiếng
174 2019-03-26 13.05 KB Luyện Đọc Nhanh Tiếng Anh.docx
175 2019-03-26 13.07 KB Phrasal verbs 22 .docx
  Phrasal verbs 22 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 22 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
176 2019-03-26 13.12 KB Tiếng anh reading 7.docx
  Tiếng anh reading 7 cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao, tổng hợp và chuyên sâu môn tiếng anh. Tiếng anh reading 7 cũng đồng thời giúp các bạn ôn thi môn
177 2019-03-26 13.15 KB Câu trực tiếp và câu gián tiếp .docx
Tài liệu Câu trực tiếp và câu gián tiếp  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Câu trực tiếp và câu gián tiếp  trong tiếng anh. đồng thời,
178 2019-03-26 13.29 KB Cách sử dụng một số cấu trúc phần 2.docx
Cách sử dụng một số cấu trúc phần 2 sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về cách sử dụng một số cấu trúc trong tiếng anh. đồng thời tài liệu Cách sử dụng một số cấu trúc
179 2019-03-26 13.30 KB anh bot san.docx
180 2019-03-26 13.32 KB Lời nói bao hàm.docx
  Tài liệu Lời nói bao hàm  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Lời nói bao hàm  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Lời nói bao hàm
181 2019-03-26 13.37 KB Phrasal verbs 5.docx
  Phrasal verbs 5 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 5 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
182 2019-03-26 13.38 KB Bấm huyệt trị béo.docx
     Mấy năm gần đây do mức sống được nâng lên, bữa ăn được cải thiện, chứng béo phì đã trở thành vấn đề khổ tâm của không ít các bà, các chị, các
183 2019-03-26 13.48 KB đề thi pháp luật cạnh tranh.docx
Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết có sự khác biệt nào giữa việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi hạn chế cạnh trong không? Nếu có
184 2019-03-26 13.48 KB Tiếng anh reading 18.docx
  Tiếng anh reading 18 cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao, tổng hợp và chuyên sâu môn tiếng anh. Tiếng anh reading 18 cũng đồng thời giúp các bạn ôn thi môn
185 2015-08-05 13.48 KB Anh chang dep trai.mid
186 2019-03-26 13.49 KB Kỳ án ánh trăng Mục lục.docx
187 2019-03-26 13.53 KB Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của...
Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững
188 2019-03-26 13.55 KB Sự tác động của môi trường Luật pháp chính trị...
Việt Nam chúng ta là một trong những nước có nền kinh tế đang phát triển, trong những năm gần đây thì Việt Nam được coi là một nước có bước nhảy lớn về phương diện phát triển kinh tế so với các nước Đông Nam Á và Châu Á. Có được sự tăng trưởng mạnh mẽ
189 2019-03-26 13.60 KB Động từ dùng làm tính từ.docx
  Tài liệu Động từ dùng làm tính từ  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Động từ dùng làm tính từ  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Động
190 2019-03-26 13.60 KB PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ EM.docx
191 2019-03-26 13.61 KB Sự phù hợp về thời giữa 2 vế của một câu.docx
  Tài liệu Sự phù hợp về thời giữa 2 vế của một câu  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Sự phù hợp về thời giữa 2 vế của một câu  trong tiếng anh. đồng thời,
192 2018-03-06 13.69 KB Các sở thích bằng tiếng anh khiến nhiều người ưa thích.docx
193 2019-03-26 13.72 KB Các trợ động từ.docx
Tài liệu Các trợ động từ sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về trợ động từ trong tiếng anh. Tài liệu Các trợ động từ đồng thời cũng giúp các bạn ôn thi tiếng
194 2019-03-26 13.81 KB Sử dụng to know.docx
  Tài liệu Sử dụng to know  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Sử dụng to know  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Sử dụng to know  cũng sẽ giúp các
195 2019-03-26 13.92 KB Phrasal verbs 7.docx
  Phrasal verbs 7 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 7 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
196 2019-03-26 13.94 KB 100 từ tiếng Anh dễ nhớ dễ thuộc.docx
197 2019-03-26 13.98 KB Tiếng anh reading 38.docx
  Tiếng anh reading 38 cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao, tổng hợp và chuyên sâu môn tiếng anh. Tiếng anh reading 38 cũng đồng thời giúp các bạn ôn thi môn
198 2017-02-19 14.00 KB GIẤY MƯỢN MÁY ẢNH VÀ ỐNG KÍNH.docx
199 2019-03-26 14.05 KB Lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất.docx
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có
200 2019-03-26 14.06 KB Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể.docx
Tài liêu Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể. Đồng thời tài

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 440 | Next | Last