Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
151 2019-03-26 26.92 KB Xuất khẩu giầy dép Việt Nam – thực trạng và giải pháp.docx
I. KHÁI NIỆM , PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN.
152 2019-09-24 26.92 KB The A List S01E09 Who You Used to Be ViE LT NF WEBRip 1080p DDP 5.1 H264 SUV [vie].srt
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The A List (2018) - Danh Sách A (2018)/Subs/The A List S01E09 Who You Used to Be ViE-LT NF WEBRip 1080p DDP 5.1 H264-SUV-[vie].srt / Danh Sách A (2018) | Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, giật gân dành cho teen – The A List (Danh Sách
153 2019-03-26 27.00 KB Thủ tục Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên.doc
Thủ tục Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên Thủ tục Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên,
154 2019-03-26 27.00 KB BM.GTVT.27 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận...
BM.GTVT.27 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa... Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành
155 2019-03-26 27.00 KB BM.KHCN.10 Phiếu khai báo người Phụ trách an toàn bức xạ.doc
BM.KHCN.10 - Phiếu khai báo người Phụ trách an toàn bức xạ PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ I. CƠ SỞ BỨC XẠ Tên cơ sở bức xạ:………………………………………………………………..
156 2019-03-26 27.00 KB BM.GTVT.24 Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện...
BM.GTVT.24 - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện thay... Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn,
157 2018-04-10 27.15 KB PL 02 QUY TAC KHAI BAO RELATION THAM SO CHO TAN F5 PHAT THU NGHIEM up.docx
158 2019-03-26 27.17 KB Khái niệm phủ định biện chứng trong triết học...
PhầnI: Nội dung lý luận 3
159 2019-03-26 27.22 KB Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty bia Việt Hà.docx
MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY:
160 2019-03-26 27.50 KB Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.doc
Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá
161 2019-03-26 27.50 KB Khai phá Việt Nam từ… phía sau .doc
Jean - François Hénin dứt khoát chọn một hướng: Không tập trung vào mặt tiền mà khai thác Việt Nam ngay từ phía sau. Cách đầu tư của Hénin mang tính khai phá và
162 2019-03-26 27.50 KB Thủ tục Khai thuế thu nhập cá nhân.doc
Thủ tục Khai thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương, thủ tục hành chính, thủ tục
163 2019-03-26 27.50 KB Khái niệm và phân loại tài nguyên.doc
164 2019-03-26 27.50 KB Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT.doc
Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu
165 2019-03-26 27.73 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng công thương Khu vực Ba Đình.docx
I. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH.
166 2019-03-26 28.00 KB BM.CT.04 Thông báo thực hiện khuyến mại.doc
BM.CT.04 - Thông báo thực hiện khuyến mại Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính này sẽ được
167 2019-03-26 28.00 KB BM.CT.25 Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.doc
BM.CT.25 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính  BM.CT.25 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
168 2019-03-26 28.00 KB Khái quát chung về công ty thực tập.doc
169 2019-03-26 28.00 KB Mẫu đơn đăng ký khai tử.doc
Mẫu đơn đăng ký khai tử CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: ĐƠN ĐĂNG KÝ KHAI TỬ (Trường hợp chết ngoài cơ sở y tê) Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường
170 2019-03-26 28.45 KB Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập...
Tên tiểu luận: Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. Liên hệ với tình hình ở Việt Nam.
171 2012-09-21 28.50 KB Le dieu hanh khai giang(2).doc
172 2012-09-21 28.50 KB Le dieu hanh khai giang.doc
173 2019-03-26 28.50 KB Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế.doc
Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người
174 2019-03-26 28.50 KB BM.GTVT.03 Tờ khai (về việc báo mất giấy phép lái xe).doc
BM.GTVT.03 - Tờ khai (về việc báo mất giấy phép lái xe) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Về việc báo mất Giấy phép lái xe) TỜ KHAI Kính gửi: Sở Giao
175 2019-03-26 28.50 KB Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức.doc
Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng
176 2019-03-26 28.50 KB Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt.doc
Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông
177 2019-03-26 28.50 KB Thủ tục Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.doc
Thủ tục  Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Thủ tục Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, thủ tục hành chính,
178 2019-03-26 28.50 KB BM.XD.03 Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.doc
BM.XD.03 - Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính này sẽ
179 2019-03-26 28.50 KB BM.TG.17 Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.doc
BM.TG.17 - Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính này
180 2019-03-26 28.54 KB Thực trạng triển khai hệ thống CRM tại Việt Nam hiện nay.docx
LỜI MỞ ĐẦU 1
181 2019-03-26 28.54 KB NHỮNG THẾ MẠNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI 3
182 2019-03-26 28.59 KB Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong các...
Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin gắn liền với hoạt động thực tiễn của Người là sự khái quát kinh nghiệm điều tiết cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nhằm xúc tiến cách mạng xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thời kỳ quá độ ở Liên Xô. Chỉ trong một thời
183 2019-03-26 29.00 KB BM.NNNT.02 Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình.doc
BM.NNNT.02 - Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành
184 2019-03-26 29.00 KB Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức.doc
Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân
185 2019-03-26 29.00 KB BM.GTVT.20 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy...
BM.GTVT.20 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng kí lần đầu . tài liệu tham khảo về đơn đề nghị đăng kí phương tiện thủy nooij địa chưa khai thác
186 2019-03-26 29.43 KB Công nghiệp hóa Hiện đại hóa và vai trò của nó...
Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới
187 2019-03-26 29.45 KB Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các...
Như chúng ta vẫn biết, vốn là tiền để cho sự tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô và hiệu quả của vốn đầu tư. Nếu không kể việc đầu tư từ ngân sách hoặc đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp thì việc khai thác và chuyển dịch các
188 2019-03-26 29.46 KB KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU.docx
Sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ chính của các doanh nghiệp sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
189 2019-03-26 29.50 KB BM.XD.11 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề...
BM.XD.11 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên
190 2019-03-26 29.50 KB BM.XD.10 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề...
BM.XD.10 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành
191 2019-03-26 29.50 KB BM.YT.01. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân.doc
BM.YT.01. - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân  Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính
192 2019-03-26 29.50 KB BM.GTVT.28 Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận...
BM.GTVT.28 - Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành
193 2019-03-26 29.50 KB KINH DOANH TIẾP THỊ BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP.doc
Theo kết quả nghiên cứu của VietRees về tình hình bất động sản hiện nay, chỉ trừ một số ít doanh nghiệp hay đơn vị có kế hoạch tiếp thị kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và có cách thức
194 2019-03-26 29.82 KB Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
195 2019-03-26 29.94 KB TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI.docx
KHÁI NIỆM VỀ XÃ HỘI HỌC
196 2019-09-24 29.96 KB The A List S01E08 All Thats Left of Us ViE LT NF WEBRip 1080p DDP 5.1 H264 SUV [vie].srt
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The A List (2018) - Danh Sách A (2018)/Subs/The A List S01E08 All Thats Left of Us ViE-LT NF WEBRip 1080p DDP 5.1 H264-SUV-[vie].srt / Danh Sách A (2018) | Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, giật gân dành cho teen – The A List (Danh
197 2019-03-26 30.00 KB Thủ tục Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài.doc
Thủ tục Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài Thủ tục Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện
198 2019-03-26 30.00 KB BM.CT.22 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ...
BM.CT.22 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai
199 2019-03-26 30.00 KB BM.KHCN.12 Phiếu khai báo máy phát tia X.doc
BM.KHCN.12 - Phiếu khai báo máy phát tia X,  Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính
200 2019-03-26 30.00 KB BM.KHCN.09 Phiếu khai báo Cơ sở bức xạ.doc
BM.KHCN.09 - Phiếu khai báo Cơ sở bức xạ PHIẾU KHAI BÁO CƠ SỞ BỨC XẠ I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO 1. Tên tổ chức, cá nhân khai báo:………………………………………………

First | Prev | 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ... 85 | Next | Last