Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '1080p': 21905 (21905) , thời gian tìm:

First | Prev | 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 ... 439 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
20151 2021-12-03 11.48 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO.mkv
20152 2021-12-03 25.67 GB Riddick.2013.Unrated.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
20153 2021-12-03 13.05 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
20154 2021-12-03 2.48 GB Spoiled.Brats.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20155 2021-12-03 6.81 GB The.Whole.Truth.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 playWEB.mkv
20156 2021-12-03 22.75 GB Pitch.Black.2000.Dir.Cut.1080p.BluRay.REMUX.VC 1.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
20157 2021-12-03 17.96 GB Run.2020.ViE.1080p.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 LsD.mkv
20158 2021-12-03 13.71 GB Last.Shoot.Out.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 MTeam.mkv
20159 2021-12-03 25.55 GB Body.Brokers.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 MBH.mkv
20160 2021-12-03 10.73 GB Body.Brokers.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1.X264 EVO.mkv
20161 2021-12-03 11.47 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO (Sub Viet).mkv
20162 2021-12-03 10.73 GB Body.Brokers.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1.X264 EVO.mkv
20163 2021-12-03 13.22 GB The.Card.Counter.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1.X264 EVO.mkv
20164 2021-12-03 11.68 GB Dangerous.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1.X264 EVO.mkv
20165 2021-12-03 11.01 GB American.Sicario.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1.X264 EVO.mkv
20166 2021-12-03 10.25 GB Fatima.2020.1080p.BluRay.DD5.1.x264 BdC (Sub Viet).mkv
20167 2021-12-03 4.42 GB Castle.Falls.2021.1080p.WEB DL.DD5.1.H.264 EVO.mkv
20168 2021-12-03 12.18 GB One.Shot.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO (Sub Viet).mkv
20169 2021-12-03 24.47 GB Jolt.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 MBH (Thuyết Minh Sub Viet).mkv
20170 2021-12-03 19.77 GB The.Emperor's.Sword.2020.Remux.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1.m2ts
20171 2021-12-03 13.22 GB The.Card.Counter.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO.mkv
20172 2021-12-03 15.97 GB The.Djinn.2021.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH.mkv
20173 2021-12-03 4.42 GB Castle.Falls.2021.1080p.WEB DL.DD5.1.H.264 EVO.mkv
20174 2021-12-03 8.94 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.x264.DTS HD.MA.5.1 MT.mkv
20175 2021-12-03 12.05 GB Last.Shoot.Out.2021.BluRay.1080p.DTS.x264 MTeam.mkv
20176 2021-12-03 11.01 GB American.Sicario.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO.mkv
20177 2021-12-03 20.84 GB Jolt.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
20178 2021-12-03 15.93 GB Dune.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO.mkv
20179 2021-12-03 15.93 GB Dune.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO.mkv
20180 2021-12-04 8.94 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 MTeam.mkv
20181 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
20182 2021-12-04 2.05 GB Commitment.2013.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 NM21.mkv
20183 2021-12-04 2.37 GB Miss.and.Mrs.Cops.2019.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20184 2021-12-04 6.74 GB Romance.Doll.2020.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20185 2021-12-04 4.46 GB The.Whole.Truth.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20186 2021-12-04 4.19 GB Spoiled.Brats.0.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20187 2021-12-04 2.92 GB Cold.War.2012.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20188 2021-12-04 5.17 GB The.Bad.Guys.Reign.of.Chaos.2019.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20189 2021-12-04 2.36 GB Always.2011.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20190 2021-12-04 5.69 GB The.Classic.2003.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 NM21.mkv
20191 2021-12-04 7.09 GB The.Servant.2010.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NM21.mkv
20192 2021-12-04 29.10 GB Dune.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.7.1 MBH.mkv
20193 2021-12-04 15.93 GB Dune.2021.1080p.Bluray.TrueHD.7.1.Atmos.x264 EVO (Sub Viet).mkv
20194 2021-12-04 17.31 GB The.Last.Duel.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.7.1.X264 EVO.mkv
20195 2021-12-04 4.98 GB Mixtape.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 EVO (Sub Viet).mkv
20196 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
20197 2021-12-04 21.82 GB Dune.2021.ViE.1080p.Bluray.TrueHD.7.1.Atmos.x264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
20198 2021-12-04 40.63 GB The Last Duel 2021 Remux 1080p EUR BluRay AVC Atmos TrueHD 7.1.m2ts
20199 2021-12-04 11.68 GB Dangerous.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO.mkv
20200 2021-12-04 8.94 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 MTeam.mkv

First | Prev | 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 ... 439 | Next | Last