Tìm kiếm : khi Thấy 9051 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 402 403 404 405 406 ... 453 Show 8061 - 8080 of 9051

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8061 2019-03-26 108.45 KB Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án...
(tailieu_phim_4share)
Hoạt động kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thương mại là đòn bẩy cho các hoạt động kinh doanh khác. Tín dụng ngân hàng là một trong những hoạt động chính và tạo ra thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Với vai trò là người dẫn vốn lớn nhất
8062 2019-03-26 85.23 KB Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị...
(tailieu_phim_4share)
Phần I: Những vấn đề lí luận chung về bảo hiểm TBĐT
8063 2019-03-26 70.41 KB Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu...
(tailieu_phim_4share)
Lời nói đầu 1
8064 2019-03-26 108.88 KB Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi...
(tailieu_phim_4share)
Cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có Viện kiểm sát (VKS) là một đòi hỏi có tính cấp bách của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Viện kiểm
8065 2019-03-26 84.78 KB Tiếp tục đổi mới quản lý các doanh nghiệp khai...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: Yêu cầu khách quan tiếp tục đổi mới quản lý doanh nghiệp thủy nông ở nước ta. 5
8066 2019-03-26 47.33 KB Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
8067 2019-03-26 106.67 KB Một số phương hướng góp phần đẩy mạnh thị...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN THỨ NHẤT - LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2
8068 2019-03-26 35.90 KB Tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ chuẩn bị cho hội nhâp WTO, nền kinh tế đang rất sôi động, phát triển để tiến kịp với sự hội nhập này. Ngoài sự chỉ đạo của Nhà Nước, Chính Phủ, các cấp thì sự phát triển của doanh nghiệp - một thành viên có kinh tế chiếm
8069 2019-03-26 101.96 KB Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thánh toán quốc...
(tailieu_phim_4share)
I. Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư
8070 2019-03-26 54.21 KB Thực trạng và giải pháp huy động vốn đầu tư...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Khái quát chung về đầu tư và vấn đề huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí Việt Nam. 2
8071 2019-03-26 176.38 KB Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu...
(tailieu_phim_4share)
Nằm trên địa bàn tỉnh tỉnh Phú Thọ công ty bảo hiểm Phú Thọ là doanh nghiệp Nhà nước duy nhất kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Trong những năm gần đây, Công ty phải đương đầu với sức ép cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ cạnh tranh như công ty bảo hiểm
8072 2019-03-26 304.36 KB Hoàn thiện chính sách huy động vốn tại Chi nhánh...
(tailieu_phim_4share)
Đối với Chi nhánh Láng Hạ, trong thời gian qua đã huy động được lượng vốn đáng kể, với quy mô và cơ cấu đa dạng hợp lý, đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn, trong đó có sự tài trợ cho các dự án dài hạn, quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn lâu.
8073 2019-03-26 946.08 KB Phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp...
(tailieu_phim_4share)
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng Công Thương nghiệp tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng nói chung, hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng nói riêng Ngân
8074 2019-03-26 207.92 KB Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đưa ra những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp . Tính đúng , tính đúng chi phí sản xuất và gía thành là tiền đề để hạch toán kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh chính
8075 2019-03-26 218.46 KB Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Như chúng ta đ• biết hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế, của nền kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh sao cho sản
8076 2019-03-26 556.00 KB Phân tích hoạt động huy động vốn và sử dụng...
(tailieu_phim_4share)
8077 2019-03-26 181.14 KB Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của...
(tailieu_phim_4share)
Trong mấy năm gần đây, kinh tế Việt Nam luôn có sự tăng trưởng cao và đi kèm với nó là nền kinh tế nước ta luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Chính vì thế việc đảm bảo nguồn năng lượng cho nền kinh tế đang là một vấn đề nan giải đối với
8078 2019-03-26 91.30 KB Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 
8079 2019-03-26 79.93 KB Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Các vấn đề chung về chế độ tài chính kế toán
8080 2019-03-26 199.76 KB Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá...
(tailieu_phim_4share)
Xây dựng cơ bản là quá trình đổi mới và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định của nền kinh tế quốc dân thuộc các lĩnh vực sản xuất vật chất và phi vật chất. Ngành công nghiệp xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. ở nước ta công nghiệp

... 402 403 404 405 406 ... 453 Show 8061 - 8080 of 9051