Tìm kiếm : khi Thấy 9051 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 404 405 406 407 408 ... 453 Show 8101 - 8120 of 9051

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8101 2019-03-26 265.28 KB Cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm...
(tailieu_phim_4share)
Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương thức thanh toán. Trong xuất khẩu luồng tiền tệ dịch chuyển từ nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu và có một luồng hàng hoá dịch chuyển theo hướng
8102 2019-03-26 177.20 KB Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
(tailieu_phim_4share)
Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng không tí những mặt khó khăn thắc mắc với doanh nghiệp. Vì vậy muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh
8103 2019-03-26 340.28 KB Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị...
(tailieu_phim_4share)
Sắp bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của nền khoa học kĩ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng hoà nhập hơn vào xu thế tiến bộ đó của thế giới, với những bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trang bị cho cơ sở vật chất của
8104 2019-03-26 207.92 KB Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đưa ra những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp . Tính đúng , tính đúng chi phí sản xuất và gía thành là tiền đề để hạch toán kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh chính
8105 2019-03-26 218.46 KB Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...
(tailieu_phim_4share)
Như chúng ta đ• biết hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế, của nền kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh sao cho sản
8106 2019-03-26 304.36 KB Hoàn thiện chính sách huy động vốn tại Chi nhánh...
(tailieu_phim_4share)
Đối với Chi nhánh Láng Hạ, trong thời gian qua đã huy động được lượng vốn đáng kể, với quy mô và cơ cấu đa dạng hợp lý, đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn, trong đó có sự tài trợ cho các dự án dài hạn, quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn lâu.
8107 2019-03-26 358.00 KB Giải Pháp Tăng Cường Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh...
(tailieu_phim_4share)
8108 2019-03-26 946.08 KB Phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp...
(tailieu_phim_4share)
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng Công Thương nghiệp tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng nói chung, hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng nói riêng Ngân
8109 2019-03-26 1.49 MB Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng tại Ngân Hàng...
(tailieu_phim_4share)
Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, khách hàng là nhân tố quyết định sự tồn tại của ngân hàng. Ngân hàng nào dành được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng, ngân hàng đó sẽ thắng lợi và phát triển. Chiến lược kinh doanh
8110 2019-03-26 157.96 KB Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ 
8111 2019-03-26 157.05 KB Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính...
(tailieu_phim_4share)
8112 2019-03-26 107.50 KB Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ - ĐIỀU TRA VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT KHỞI TỐ - ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
8113 2019-03-26 70.25 KB Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu...
(tailieu_phim_4share)
8114 2019-03-26 134.53 KB Hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường...
(tailieu_phim_4share)
8115 2019-03-26 133.65 KB KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
8116 2019-03-26 46.89 KB HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
8117 2019-03-26 88.22 KB Hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT đối với các...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOÀN THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GTGT 3
8118 2019-03-26 48.99 KB Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của...
(tailieu_phim_4share)
Nhìn lại15 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chúng ta không thể không tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước từ một nước nghèo, nhập siêu nay sản xuất không những đáp ứng được nhu cầu
8119 2019-03-26 95.50 KB Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 3
8120 2019-03-26 86.08 KB Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
(tailieu_phim_4share)
Bước vào những năm đầu của thế kỷ 21, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các quốc gia thể hiện rõ chỗ đứng của mình trên trường quốc tế . Mỗi quốc gia đều không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi mặt đặc biệt trong lĩnh vực

... 404 405 406 407 408 ... 453 Show 8101 - 8120 of 9051