Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'the': 48810 (48810) , thời gian tìm:

First | Prev | 410 411 412 413 414 [415] 416 417 418 419 420 ... 977 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
20701 2019-03-26 101.00 KB Kế sách kinh doanh Đổi áo ăn tiệc.doc
Quạ Đen nổi tiếng là thông thái trong các loài vật. Chả thế mà con người còn in cả sách ca tụng trí thông minh của nó, kể chuyện nó biết nhặt sỏi thả vào lọ để lấy
20702 2019-03-26 133.50 KB Kế sách kinh doanh Thắng giặc phải bắt tướng.doc
Kế sách "Thắng giặc phải bắt tướng" là kế sách thứ tư trong nhóm kế sách "Tư tưởng kinh doanh" 1. Câu chuyện xuất xứ Mèo mướp có tài bắt chuột rất thiện nghệ, vì
20703 2019-03-26 303.00 KB Kế sách Kinh Doanh.doc
Trong thực tế cuộc sống, khi xã hội biến động luôn này sinh các yếu tố khác thường. Người nào biết bình tĩnh phân tích tình hình sẽ phát hiện ra các cơ hội mà
20704 2019-03-26 395.50 KB Kế Sách Kinh Doanh.doc
Bản năng loài vịt sinh ra đã biết bơi. Chỉ cần xuống nước là vịt có thể bơi ngay được. Thế mà vịt con Út Bông ở xóm Chài lại bản tính rụt rè sợ nước, không dám xuống
20705 2019-03-26 303.00 KB Kế sách kinh doanh.doc
Bản năng loài vịt sinh ra đã biết bơi. Chỉ cần xuống nước là vịt có thể bơi ngay được. Thế mà vịt con Út Bông ở xóm Chài lại bản tính rụt rè sợ nước, không dám xuống
20706 2019-03-26 328.50 KB Kế sách kinh doanh.doc
Trong cuộc sống, có rất nhiều người không tự nhận ra và phát huy tốt khả năng của mình. Có thể họ thiếu tự tin, có thể vì hoàn cảnh hay một nguyên nhân nào đó khiến
20707 2019-03-26 424.85 KB Kế sách Kinh Doanh.pdf
Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là
20708 2019-03-26 1.62 MB Kế sách làm giàu trong kinh doanh.pdf
Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứug xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ
20709 2019-03-26 241.03 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
20710 2019-03-26 240.72 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
20711 2019-03-26 92.97 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty HTKD Vinatex OJ.docx
Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý, đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Nền sản xuất ngày càng cao đã làm cho kế toán trở thành môn khoa học, một công cụ không thể thiếu được trong
20712 2019-03-26 214.76 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.docx
Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ không thể không tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế đó. Đất nước ta cũng đang chuyển mình cùng với sự phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Việt Nam đã và đang tham gia
20713 2019-03-26 208.73 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.docx
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
20714 2019-03-26 284.11 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh...
Hiện nay nền kinh tế nước ta đang từng bước đổi mới và phát triển để theo kịp các nước trên thế giới. Điều này đòi hỏi các nhà làm kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải từng bước đổi mới cơ chế quản lý. Vai trò của công tác kế toán trong cơ
20715 2019-03-26 299.33 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh...
Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua và bán hàng
20716 2019-03-26 135.63 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh...
Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T' hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua và bán hàng
20717 2019-03-26 240.31 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Việt Nox.docx
Với bất cứ doanh nghiệp nào không kể đến loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh thì bán hàng là một giai đoạn quan trọng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa, là giai đoạn chuyển hoá vốn của doanh
20718 2019-03-26 284.50 KB Kế toán bán hàng.docx
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại LATHUSO cùng với sự cố gắng của bản thân em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: "Kế toán bán hàng". Để có được kết quả này trong quá trình thực tập vừa qua em đã nhận
20719 2019-03-26 47.32 KB Kế toán bất động sản đầu tư.docx
Để tồn tại và phát triển thích ứng với một nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn phải tìm cách đối phó với những cạnh tranh khốc liệt từ phía các doanh nghiệp khác, nhất là khi nền kinh tế thị trường Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với
20720 2019-03-26 146.66 KB Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing ABC) .pdf
Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity-Based Costing - ABC) Kế toán chi phí theo phương pháp truyền thống dựa trên các tiêu thức phân bổ gián tiếp trong trường hợp doanh nghiệp
20721 2019-03-26 164.36 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Như vậy một doanh
20722 2019-03-26 254.81 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Trong cơ chế thị trường hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải có sức cạnh tranh, mà công cụ sắc bén của nó chính là kết quả sản xuất kinh doanh. Cùng với xu thế phát triển chung của đất nước, ngành giao thông, xây dựng và sửa chữa
20723 2019-03-26 165.50 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Chủ trương gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO đã đem lại khởi đầu mới cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với vận hội mới là những thách thức mới. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần
20724 2019-03-26 224.73 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
20725 2019-03-26 119.83 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, Việt Nam đã và đang xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản l‎ý của Nhà nước.Trong quá trình chuyển đổi ấy đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để vươn
20726 2019-03-26 246.70 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Nền kinh tế Việt Nam từ sau Đại hội VI của Đảng đã có những chuyển biến quan trọng, đặc biệt là việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần, hoạt động có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo
20727 2019-03-26 312.27 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Đất nước đã và đang trong thời kỳ đổi mới phát triển toàn diện về mọi mặt kinh tế chính trị xã hội. Cùng với sự lãnh đạo tài chính của Đảng và nhà nước ta, từ khi thực hiện đường lối chính sách nhiều thành phần nền kinh tế của nước ta đã được phát triển
20728 2019-03-26 199.04 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Thông tin bưu điện đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống con người và xã hội. Xã hội càng phát triển, nhu cầu thông tin bưu điện càng cao. Đối với Việt Nam, quá trình phát triển thông tin bưu điện gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
20729 2019-03-26 222.23 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất có vị trí hết sức quan trọng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế, góp phần không nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta,
20730 2019-03-26 161.10 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.docx
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, hiện nay khối lượng đầu tư hàng năm vào nước ta tăng rất nhanh, kéo theo đó ngày càng xuất hiện nhiều Công ty xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế với nguồn vốn đầu tư phong phú; đồng thời tính cạnh tranh
20731 2019-03-26 75.98 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.docx
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, hiện nay khối lượng đầu tư hàng năm vào nước ta tăng rất nhanh, kéo theo đó ngày càng xuất hiện nhiều Công ty xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế với nguồn vốn đầu tư phong phú; đồng thời tính cạnh tranh
20732 2019-03-26 247.80 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang có những bước phát triển rõ rệt. Nước ta là nước có nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tồn tại và phát triển được, nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn,
20733 2019-03-26 274.25 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.docx
Phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của một đất nước.Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến tích cực. Song song với nó là sự thay đổi và hoàn thiện hệ thống kế toán đây là một bộ phận không thể thiếu của quản
20734 2019-03-26 118.45 KB Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.docx
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất
20735 2019-03-26 540.00 KB Kế Toán Các Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Và Phân Tích...
Bên cạnh việc tạo lập vốn thì công tác kế toán ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp số liệu, phản ánh rỏ nét tình hình huy động vốn ( thể hiện trên các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm…), tình hình sử dụng vốn
20736 2019-03-26 1.43 MB Kế toán doanh nghiệp I.pdf
Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn mới Khoa
20737 2019-03-26 36.77 KB Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay.docx
Ngày nay các thông tin kế toán có vai trò ngày càng quan trọng. Những nhà đầu tư, những nhà quản lý,nhà kinh tế, chủ ngân hàng,và những người quản lý nhà nước điều dựa vào các thông tin kế toán để đưa ra các quyết định định hướng hoạt động kinh doanh
20738 2019-03-26 355.50 KB Kế toán hoạt động thương mại tại công ty TNHH DP HẢI LONG.doc
Trong những năm gần đây , cùng với sự phát triển của kinh tế và sự đổi mới của cơ chế quản lý tài chính, đã tạo sự ổn định môi trường kinh doanh với một hệ thống pháp luật hữu hiệu.Quá trình đổi mới đi lên thế kỷ 21 của Việt Nam, vấn đề cốt lỏi nằm ở
20739 2019-03-26 239.59 KB Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
Xu thế quốc tế hoá và hội nhập kinh tế trên phạm vi toàn cầu là xu thế có tính quy luật tất yếu. Trước tác động của nó nhiều doanh nghiệp ra đời và suy vong. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường tạo ra môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt
20740 2019-03-26 90.37 KB Kế toán hạch toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
Qua hơn 10 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta có những biến chuyển to lớn. Cùng đi lên với đất nước sự quản lý kinh tế nói chung và ngành hạch toán kế toán tài chính nói riêng đã ngày càng hoàn thiện hơn để bắt nhịp với nền kinh tế nhiều thành phần. Có
20741 2019-03-26 543.00 KB Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả...
Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội, nền sản xuất xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý nền kinh tế của nhà nước...
20742 2019-03-26 710.14 KB Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả...
Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội, nền sản xuất xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý nền kinh tế của nhà nước...
20743 2019-03-26 66.38 KB Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích...
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hách toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công
20744 2019-03-26 35.52 KB Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích...
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hách toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công
20745 2019-03-26 3.25 MB Kế toán mua hàng.ppt
•Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng
20746 2019-03-26 67.84 KB Kế toán nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá...
Hiện nay, trong xu thế quốc tế hoá và hợp tác hoá đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia đều trở thành một mắt xích của nền kinh tế thế giới. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, nhập khẩu đựơc thừa nhận là hoạt động cơ bản của kinh tế đối ngoại,
20747 2019-03-26 87.71 KB Kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán.docx
Trong nền kinh tế quốc dõn, doanh nghiệp thương mại cú vai trũ to lớn. Nú gắn sản xuất với tiờu dựng, đỏp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đời sống xó hội, thỳc đẩy sản xuất và cỏc lĩnh vực khỏc của nền kinh tế phỏt triển, gúp phần hỡnh thành cơ cấu kinh
20748 2019-03-26 151.74 KB kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.docx
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lí thuyết về chuyên đề ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập vào thực tế, nhằm củng cố vận dụng những lí thuyết về chuyên ngành kế toán đã học đưa vào sản xuất, vừa nâng
20749 2019-03-26 100.35 KB Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.docx
Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau
20750 2019-03-26 100.20 KB Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.docx
Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau

First | Prev | 410 411 412 413 414 [415] 416 417 418 419 420 ... 977 | Next | Last