Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 420 421 422 423 424 ... 453 Show 8421 - 8440 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8421 2019-03-26 118.46 KB Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả...
(tailieu_phim_4share)
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của toàn nhân loại, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang từng ngày, từng giờ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành đổi mới nền kinh tế đất nước, nhằm nhanh chóng phát triển kinh
8422 2019-03-26 101.69 KB Tăng cường quản lý chi ngân sách cho giáo duc đào...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ HOÀN THIỆN CƠ CHế CHO QUẢN Lí CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN, HUYỆN CHO GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 5
8423 2019-03-26 61.84 KB Những giải pháp vượt qua hàng rào phi thuế quan đối...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA EU VÀ MỸ 4
8424 2019-03-26 124.39 KB Thực trạng hoạt động nhập khẩu ô tô của Công...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Ô TÔ HÀ NỘI 4
8425 2019-03-26 36.79 KB Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I : NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT
8426 2019-03-26 30.52 KB Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
(tailieu_phim_4share)
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Quá trình đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm qua đã có nhiều thất thoát, lãng phí. Để tiếp tục tăng
8427 2019-03-26 600.22 KB HIỆN TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN TỚI GIẢM PHÁT THẢI CO2 4
8428 2019-03-26 71.21 KB THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG...
(tailieu_phim_4share)
Mỗi quốc gia tồn tại và phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động TMQT. Giữa các quốc gia, sự trao đổi của TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh
8429 2019-03-26 132.00 KB Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển...
(tailieu_phim_4share)
8430 2019-03-26 302.12 KB TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỐT SỢI THUỶ TINH GIA CƯỜNG...
(tailieu_phim_4share)
8431 2019-03-26 9.10 MB Khóa luận tốt nghiệp Ký kết và thực hiện hợp...
(tailieu_phim_4share)
8432 2019-03-26 53.86 KB Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng...
(tailieu_phim_4share)
Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những kĩ thuật nghiệp vụ rất quan trọng và có nhiều khó khăn phức tạp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng luôn phát sinh những rủi ro mới mà các nhà quản
8433 2019-03-26 44.81 KB Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về đánh giá vai trò, vị trí, nhiệm vụ của thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
8434 2019-03-26 144.41 KB Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản...
(tailieu_phim_4share)
8435 2019-03-26 170.28 KB Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong...
(tailieu_phim_4share)
8436 2019-03-26 88.90 KB Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hệ...
(tailieu_phim_4share)
Hiện nay, ở nước ta, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường trở lên gay gắt thì sự đứng vững và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thương trường là rất khó khăn. Sự cần thiết phải vận dụng Marketing ở Việt Nam - kể cả
8437 2019-03-26 67.18 KB Vận dụng Marketing mix trong hoạt động kinh doanh...
(tailieu_phim_4share)
Hệ thống kinh tế xã hội Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc kể từ khi đường lối đổi mới được xác định vào cuối năm 1986. Từ cuối năm 1989 công cuộc đổi mới được đẩy mạnh. Những thay đổi diễn ra ngày một rõ nét đưa Việt Nam
8438 2019-03-26 725.05 KB Hãy để trẻ tự do vui chơi – ngại gì vết bẩn...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER - THƯƠNG HIỆU OMO VÀ 
8439 2019-03-26 107.86 KB Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả...
(tailieu_phim_4share)
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của toàn nhân loại, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang từng ngày, từng giờ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành đổi mới nền kinh tế đất nước, nhằm nhanh chóng phát triển kinh
8440 2019-03-26 85.29 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN...
(tailieu_phim_4share)
Việt Nam là nước đang phát triển, đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, đặt ra rất nhiều thách thức cho nền kinh tế trong hiện tại cũng như trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh

... 420 421 422 423 424 ... 453 Show 8421 - 8440 of 9055