Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 421 422 423 424 425 ... 453 Show 8441 - 8460 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8441 2019-03-26 123.73 KB Thực trạng kiểm toán báo cáo kết quả hoạt dộng...
(tailieu_phim_4share)
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bước đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi không ngừng trong từng quốc gia trong từng khu vực trên thế giới.
8442 2019-03-26 232.71 KB Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện...
(tailieu_phim_4share)
Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế nước ta đang ngày một phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp trong nước đang đứng trước nhiều thời cơ cũng như những thách thức mới. Giữa các doanh nghiệp đã và đang có sự cạnh tranh gay gắt về mọi mặt để tồn tại và
8443 2019-03-26 364.78 KB Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử...
(tailieu_phim_4share)
Ngày nay trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển và phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp. Do đó
8444 2019-03-26 120.50 KB Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả của...
(tailieu_phim_4share)
8445 2019-03-26 599.50 KB Một Số Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Tiêu...
(tailieu_phim_4share)
8446 2019-03-26 39.94 KB Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế...
(tailieu_phim_4share)
Các công nghệ hiện có và các phương pháp được sử dụng để thúc đẩy thông tin gọi là quản lý tri thức. Còn thông tin lại được hiểu là những tri thức mới làm giàu kho tàng nhận thức cho người nhận tin. Nó được thụ cảm và đánh giá là có ích cho người
8447 2019-03-26 125.70 KB Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển...
(tailieu_phim_4share)
Nước ta là một nước nông nghiệp, với gần 80% dân số sống ở nông thôn. Nông thôn nước ta trải rộng suốt từ các vùng cao biên giới qua các vùng cao nguyên đến các đồng bằng châu thổ của các dòng sông lớn và ven biển. Nông thôn là địa bàn kinh tế - x• hội
8448 2019-03-26 357.61 KB Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại...
(tailieu_phim_4share)
Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta có : "Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu …", thế nhưng thực tế đất nước ta luôn nghèo và được xếp vào vị trí của những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
8449 2019-03-26 200.66 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác vốn...
(tailieu_phim_4share)
Đề tài nghiên cứu tác động của nghiệp vụ khai thác vốn đối với hạot động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng nông nghiệp Láng Hạ nói riêng, mối quan hệ của nghiệp vụ này với sự phát triển của nền kinh tế, từ đó rút ra những
8450 2019-03-26 164.37 KB Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả...
(tailieu_phim_4share)
Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường dù là hình thức sở hữu nào ( Doanh nghiệp Nhà Nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác x•, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,... ) thì đều có các mục
8451 2019-03-26 241.03 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
(tailieu_phim_4share)
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
8452 2019-03-26 32.65 KB Biện pháp tăng cường khai thác các nguồn vốn cho...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I :
8453 2019-03-26 420.50 KB Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín...
(tailieu_phim_4share)
Thanh toán quốc tế là chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại, nó hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển ngoại thương của một nước và ngân hàng thương mại được nhà nước cho phép làm công tác thanh toán này. Do vậy các giao dịch thanh
8454 2019-03-26 132.00 KB Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển...
(tailieu_phim_4share)
8455 2019-03-26 9.10 MB Khóa luận tốt nghiệp Ký kết và thực hiện hợp...
(tailieu_phim_4share)
8456 2019-03-26 1.06 MB Tiểu luận "Mối quan hệ biện chứng giữa...
(tailieu_phim_4share)
Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước
8457 2019-03-26 2.54 MB THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH (ĐỘ TUỔI TỪ 25 50) ĐỐI...
(tailieu_phim_4share)
Với công trình nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra thái độ của thực khách đối với quán ăn sân vườn Dìn Ký. Cụ thể, sự cảm nhận của thực khách được biểu hiện bằng các hành động và các đánh giá. Xét về sự cảm nhận được biểu hiện bằng các hành động,
8458 2019-03-26 600.22 KB HIỆN TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN TỚI GIẢM PHÁT THẢI CO2 4
8459 2019-03-26 61.84 KB Những giải pháp vượt qua hàng rào phi thuế quan đối...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA EU VÀ MỸ 4
8460 2019-03-26 85.29 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN...
(tailieu_phim_4share)
Việt Nam là nước đang phát triển, đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, đặt ra rất nhiều thách thức cho nền kinh tế trong hiện tại cũng như trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh

... 421 422 423 424 425 ... 453 Show 8441 - 8460 of 9055