Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 421 422 423 424 425 ... 453 Show 8441 - 8460 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8441 2019-03-26 2.41 MB Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức kinh doanh...
(tailieu_phim_4share)
8442 2019-03-26 119.24 KB Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển...
(tailieu_phim_4share)
8443 2019-03-26 64.88 KB Tiêu thụ sản phẩm và các phương hướng biện pháp...
(tailieu_phim_4share)
8444 2019-03-26 90.61 KB Một số kiến nghị nhằm nầng cao hiệu quả thực...
(tailieu_phim_4share)
8445 2019-03-26 129.08 KB Cơ sở lý luận và thực tiễn về kháng nghị phúc...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
8446 2019-03-26 70.33 KB Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người...
(tailieu_phim_4share)
8447 2019-03-26 88.22 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNGI: VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH 
8448 2019-03-26 144.30 KB Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản...
(tailieu_phim_4share)
THỐNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.1. Những vấn đề chung về thu ngân sách nhà nước 1.1.1. Khái niệm về đặc điểm thu ngân
8449 2019-03-26 170.17 KB Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: LẠM PHÁT VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI MỤC TIÊU KIỂM 
8450 2019-03-26 479.50 KB Thực Trạng Tổ Chức Kế Toán Tài Sản Cố Định...
(tailieu_phim_4share)
8451 2019-03-26 2.93 MB Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Nghiên cứu ứng dụng...
(tailieu_phim_4share)
8452 2019-03-26 587.00 KB Xây dựng HTTT QL xuất nhập khẩu hàng tại Công ty...
(tailieu_phim_4share)
Quản lý xuất nhập hàng hóa là một trong các công tác hoạt động chính của công ty, hiện tại cần một hệ thống quản lý mới phù hợp hơn bởi vì hầu hết các chương trình quản lý được xây dựng trên môi trường ACCESS và Pocro nên vẫn còn nhiều hạn chế
8453 2019-03-26 2.54 MB THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH (ĐỘ TUỔI TỪ 25 50) ĐỐI...
(tailieu_phim_4share)
Với công trình nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra thái độ của thực khách đối với quán ăn sân vườn Dìn Ký. Cụ thể, sự cảm nhận của thực khách được biểu hiện bằng các hành động và các đánh giá. Xét về sự cảm nhận được biểu hiện bằng các hành động,
8454 2019-03-26 1.06 MB Tiểu luận "Mối quan hệ biện chứng giữa...
(tailieu_phim_4share)
Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước
8455 2019-03-26 132.00 KB Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển...
(tailieu_phim_4share)
8456 2019-03-26 9.10 MB Khóa luận tốt nghiệp Ký kết và thực hiện hợp...
(tailieu_phim_4share)
8457 2019-03-26 302.12 KB TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỐT SỢI THUỶ TINH GIA CƯỜNG...
(tailieu_phim_4share)
8458 2019-03-26 1.37 MB Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Kinh...
(tailieu_phim_4share)
8459 2019-03-26 241.03 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
(tailieu_phim_4share)
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
8460 2019-03-26 32.65 KB Biện pháp tăng cường khai thác các nguồn vốn cho...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I :

... 421 422 423 424 425 ... 453 Show 8441 - 8460 of 9055