Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 422 423 424 425 426 ... 453 Show 8461 - 8480 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8461 2019-03-26 90.61 KB Một số kiến nghị nhằm nầng cao hiệu quả thực...
(tailieu_phim_4share)
8462 2019-03-26 129.08 KB Cơ sở lý luận và thực tiễn về kháng nghị phúc...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
8463 2019-03-26 70.33 KB Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người...
(tailieu_phim_4share)
8464 2019-03-26 88.22 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNGI: VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH 
8465 2019-03-26 144.30 KB Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản...
(tailieu_phim_4share)
THỐNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.1. Những vấn đề chung về thu ngân sách nhà nước 1.1.1. Khái niệm về đặc điểm thu ngân
8466 2019-03-26 170.17 KB Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: LẠM PHÁT VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI MỤC TIÊU KIỂM 
8467 2019-03-26 479.50 KB Thực Trạng Tổ Chức Kế Toán Tài Sản Cố Định...
(tailieu_phim_4share)
8468 2019-03-26 2.93 MB Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Nghiên cứu ứng dụng...
(tailieu_phim_4share)
8469 2019-03-26 587.00 KB Xây dựng HTTT QL xuất nhập khẩu hàng tại Công ty...
(tailieu_phim_4share)
Quản lý xuất nhập hàng hóa là một trong các công tác hoạt động chính của công ty, hiện tại cần một hệ thống quản lý mới phù hợp hơn bởi vì hầu hết các chương trình quản lý được xây dựng trên môi trường ACCESS và Pocro nên vẫn còn nhiều hạn chế
8470 2019-03-26 2.54 MB THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH (ĐỘ TUỔI TỪ 25 50) ĐỐI...
(tailieu_phim_4share)
Với công trình nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra thái độ của thực khách đối với quán ăn sân vườn Dìn Ký. Cụ thể, sự cảm nhận của thực khách được biểu hiện bằng các hành động và các đánh giá. Xét về sự cảm nhận được biểu hiện bằng các hành động,
8471 2019-03-26 1.06 MB Tiểu luận "Mối quan hệ biện chứng giữa...
(tailieu_phim_4share)
Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước
8472 2019-03-26 132.00 KB Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển...
(tailieu_phim_4share)
8473 2019-03-26 9.10 MB Khóa luận tốt nghiệp Ký kết và thực hiện hợp...
(tailieu_phim_4share)
8474 2019-03-26 302.12 KB TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỐT SỢI THUỶ TINH GIA CƯỜNG...
(tailieu_phim_4share)
8475 2019-03-26 1.37 MB Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Kinh...
(tailieu_phim_4share)
8476 2019-03-26 241.03 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
(tailieu_phim_4share)
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
8477 2019-03-26 32.65 KB Biện pháp tăng cường khai thác các nguồn vốn cho...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I :
8478 2019-03-26 87.15 KB Những giải pháp nâng cao khả năng khai thác bảo hiểm...
(tailieu_phim_4share)
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn định và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích
8479 2019-03-26 121.13 KB Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực...
(tailieu_phim_4share)
Sau khi Luật đầu tư nước ngoài được ban hành vào tháng 12 năm 1987 cùng với việc áp dụng hàng loạt các chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ cho một nền kinh tế mở, 40 quốc gia và hàng trăm các tập đoàn, công ty nước ngoài đã đầu tư và đang tìm
8480 2019-03-26 92.76 KB Thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước...
(tailieu_phim_4share)
Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở

... 422 423 424 425 426 ... 453 Show 8461 - 8480 of 9055