Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 422 423 424 425 426 ... 453 Show 8461 - 8480 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8461 2019-03-26 587.00 KB Xây dựng HTTT QL xuất nhập khẩu hàng tại Công ty...
(tailieu_phim_4share)
Quản lý xuất nhập hàng hóa là một trong các công tác hoạt động chính của công ty, hiện tại cần một hệ thống quản lý mới phù hợp hơn bởi vì hầu hết các chương trình quản lý được xây dựng trên môi trường ACCESS và Pocro nên vẫn còn nhiều hạn chế
8462 2019-03-26 2.54 MB THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH (ĐỘ TUỔI TỪ 25 50) ĐỐI...
(tailieu_phim_4share)
Với công trình nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra thái độ của thực khách đối với quán ăn sân vườn Dìn Ký. Cụ thể, sự cảm nhận của thực khách được biểu hiện bằng các hành động và các đánh giá. Xét về sự cảm nhận được biểu hiện bằng các hành động,
8463 2019-03-26 24.29 KB Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng...
(tailieu_phim_4share)
Qua 15 năm đổi mới thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược ổn định đất nước 10 năm ( 1991-2000) dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng và toàn dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được những thành tựu
8464 2019-03-26 20.58 KB Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định...
(tailieu_phim_4share)
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối để phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó việc phát triển nền kinh tế hàng hoá là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu,
8465 2019-03-26 180.82 KB ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỰC HIỆN CHÍNH...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: LẠM PHÁT VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI MỤC TIÊU KIỂM SOÁT LẠM PHÁT
8466 2019-03-26 107.04 KB Bồi thường thiệt hại trong trường hợp sức khỏe...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG LUẬT DÂN SỰ 5
8467 2019-03-26 20.70 KB Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định...
(tailieu_phim_4share)
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối để phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó việc phát triển nền kinh tế hàng hoá là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu,
8468 2019-03-26 102.01 KB ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN- HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY CHỈ KHÂU HÀ NỘI
8469 2019-03-26 50.77 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN 1
8470 2019-03-26 100.34 KB Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND xã đáp...
(tailieu_phim_4share)
Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đổi mới hệ thống chính trị phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những vấn đề cơ bản và cấp thiết. Ngay từ khi khởi xướng
8471 2019-03-26 70.82 KB Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
8472 2019-03-26 29.45 KB Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các...
(tailieu_phim_4share)
Như chúng ta vẫn biết, vốn là tiền để cho sự tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô và hiệu quả của vốn đầu tư. Nếu không kể việc đầu tư từ ngân sách hoặc đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp thì việc khai thác và chuyển dịch các
8473 2019-03-26 71.21 KB THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG...
(tailieu_phim_4share)
Mỗi quốc gia tồn tại và phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động TMQT. Giữa các quốc gia, sự trao đổi của TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh
8474 2019-03-26 87.15 KB Những giải pháp nâng cao khả năng khai thác bảo hiểm...
(tailieu_phim_4share)
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn định và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích
8475 2019-03-26 241.03 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
(tailieu_phim_4share)
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
8476 2019-03-26 32.65 KB Biện pháp tăng cường khai thác các nguồn vốn cho...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I :
8477 2019-03-26 2.48 MB Luận văn thạc sỹ khoa học địa lý "Nghiên...
(tailieu_phim_4share)
Khái quát về hình dạng và kích thước Trái Đất và hệ quả. Hệ mặt trời: Là 1 tập đoàn thiên thể, đã được hình thành cách đây 6 7 tỉ năm, từ 1 khối lớn khí và bụi. Mặt Trời là thiên thể lớn nhất được hình thành ở trung tâm, nơi có mật độ vật chất cao nhất.
8478 2019-03-26 30.66 KB THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT...
(tailieu_phim_4share)
Công ty XNK tổng hợp I là đơn vị kinh doanh tổng hợp nên có danh mục mặt hàng đa dạng, bao gồm: hàng may mặc, nông sản, xe gắn máy, phân bón... các mặt hàng xuất khẩu bao gồm: may mặc, nông sản, thiếc, gỗ,.. và nhập khẩu các mặ hàng như: phân bón, linh
8479 2019-03-26 92.76 KB Thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước...
(tailieu_phim_4share)
Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
8480 2019-03-26 73.47 KB THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7

... 422 423 424 425 426 ... 453 Show 8461 - 8480 of 9055