Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2101 2019-03-26 90.96 KB Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính...
Chương I. Lýluận chung về tín dụng Ngân hàng và chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn
2102 2019-03-26 91.03 KB CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ...
2103 2019-03-26 91.12 KB Hoạt động của Công ty TNHH May Nam Sơn.docx
Công ty TNHH May Nam Sơn được thành lập vào ngày 27/09/1993 theo giấy phép đăng ký do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 29/09/1993. Trụ sở chính của Công ty TNHH May Nam Sơn tại Kim Âu- Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội. Trải qua hơn 13 năm
2104 2019-03-26 91.27 KB Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt...
Chương I: Hoạt động cho thuê tại các công ty cho thuê tài chính--------------------6
2105 2019-03-26 91.28 KB Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường...
Con người - với tư cách là một thực thể xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có những cơ sở vật chất nhất định. Ngay từ thời kỳ sơ khai của xã hội loài người, ý thức về xã hội, về cộng đồng người còn hạn chế nhưng người nguyên thuỷ đã biết chiếm
2106 2019-03-26 91.29 KB Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt...
Chương I: Hoạt động cho thuê tại các công ty cho thuê tài chính--------------------6
2107 2019-03-26 91.30 KB Những giải pháp chủ yếu sử dụng vốn hỗ trợ...
2108 2019-03-26 91.30 KB Những giải pháp chủ yếu sử dụng vốn hỗ trợ...
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ODA TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
2109 2019-03-26 91.34 KB Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị tr­­ờng...
Xuất khẩu hàng hoá là một hoạt động quan trọng trong th¬¬ơng mại quốc tế không những đem lại nguồn ngoại tệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của n¬ớc ta mà còn là một trong những hoạt động tất yếu của quá trình quốc tế hoá, hội nhập
2110 2019-03-26 91.35 KB Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất...
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, nước ta đ• thu được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt như: chính trị, kinh tế x• hội đến văn hoá, giáo dục… Mà đặc biệt là việc nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao đ• làm đòn bảy cho sự phát triển của toàn x• hội. Điều
2111 2019-03-26 91.37 KB ĐỊNH HƯỚNGVÀ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU NHẰM...
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC 3
2112 2019-03-26 91.43 KB Thực trạng tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp...
Chương I: Lý luận chung về Bảo hiểm xã hội và chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 7
2113 2019-03-26 91.45 KB Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất.docx
Đô thị hoá với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội của các quốc gia, các đô thị đóng vai trò như những hạt nhân quan trọng. Các hoạt
2114 2019-03-26 91.47 KB Tình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ...
Trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý điều hành tỉ giá là một nội dung quan trọng mà ngân hàng nhà nước phải quan tâm để nhằm mục đích ổn định tỉ giá và để đạt được mục tiêu cuối cùng là giữ vững giá trị đồng tiền quốc gia.
2115 2019-03-26 91.49 KB Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng...
Nước ta là một nước nông nghiệp mà theo ông cha ta đã nói: " nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống", trong đó nước là yếu tố quan trọng hành đầu vì vậy hệ thống thuỷ lợi đối với nước ta là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, tình hình thời tiết
2116 2019-03-26 91.54 KB Phương pháp trả lương tại Công ty TNHH điện tử Phương Đông.docx
Nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Nền kinh tế thoát khỏi trạng thái trì trệ, suy thoái, bước sang giai đoạn tăng trưởng
2117 2019-03-26 91.60 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược...
CHƯƠNG I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI _ CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 3 2
2118 2019-03-26 91.60 KB Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ và...
Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi đất nước bắt đầu đổi mới, chuyển sang cơ chế thị trường. Trong khoảng thời gian đó, nền kinh tế nước ta đã không ngừng phấn đấu để từng bước hội nhập vào cộng đồng khu vực và vào cộng đồng quốc tế, xem đây là yêu cầu
2119 2019-03-26 91.60 KB Công đoàn trong việc nâng cao ý thức chính trị của...
2120 2019-03-26 91.70 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập...
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU
2121 2019-03-26 91.70 KB Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng...
Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 2
2122 2019-03-26 91.75 KB Quá trình xâm nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỈNH SƠN LA, QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP ĐẠO TIN LÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU. 5
2123 2019-03-26 91.75 KB Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.docx
Nếu coi nền kinh tế là một cơ thể thống nhất ,thì mỗi doanh nghiệp sẽ là một tế bào của nền kinh tế.Vì vậy sự phát triển hay tụt hậu của các doanh nghiệp có thể làm cho nền kinh tế phát triển hay yếu kém.Do vai trò hết sức quan trọng đó nên viêc tìm ra
2124 2019-03-26 91.83 KB Đảng bộ miền Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục...
Trong quá trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển nền giáo dục cách mạng. Sự nghiệp giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với sự nghiệp gải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa
2125 2019-03-26 91.84 KB Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất...
2126 2019-03-26 91.84 KB Giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.docx
Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn
2127 2019-03-26 91.97 KB Hoàn thiện các giải pháp Marketing tại công ty cổ...
Trong nền kinh tế thị trường, muốn thành cụng trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải cú các hoạt động cú hiệu quả. Trong đó hoạt động phân phối nổi lờn như
2128 2019-03-26 91.97 KB NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THẦN...
Với một thực tế là vấn đề tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta tuy đã được quan tâm nhiều trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ thời kỳ “đổi mới”, song qua 10 năm đổi mới, người ta lại thấy có hiện tượng phân hoá nhanh, một bộ phận
2129 2019-03-26 92.00 KB Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng...
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...  Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực
2130 2019-03-26 92.00 KB Cách tiếp cận về nội dung và phương pháp tính lạm...
Theo cách tiếp cận của học thuyết Trọng tiền giải thích "lạm phát" là một hiện tượng thuộc về tiền tệ, biểu thị thông qua phương trình: M x V = P x Q.
2131 2019-03-26 92.05 KB Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh.docx
Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển đều vì mục tiêu lợi nhuận. Do đó, bất kì hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng phải giải quyết một cách tốt nhất đầu vào và đầu ra của hoạt động đó. Mặt khác, trong xu hướng hội nhập
2132 2019-03-26 92.07 KB Data structures Algorithms Tut&Sol 6.pdf
Bài tập và giải cấu trúc dữ liệu giải thuật phần 6
2133 2019-03-26 92.10 KB Nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội với vấn...
Bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động. Ngay từ khi thành lập Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chế
2134 2019-03-26 92.13 KB Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...
Đất nước đang bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hóa theo định hướng XHCN, thì những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chiếm một vị trí hết sức quan trọng, nhất là đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Điện tử - điện dân
2135 2019-03-26 92.22 KB Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...
Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), cơ chế quản lý kinh tế nước ta có sự biển đổi sâu sắc, Nhà nước đã chuyển đổi cơ chế từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
2136 2019-03-26 92.27 KB Thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển...
Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc theo định
2137 2019-03-26 92.32 KB Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh...
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển đã kéo theo các phương thức thanh toán phát triển, phương thức này là sự kế thừa và phát triển của phương thức trước đó. Khắc phục những nhược điểm của phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng
2138 2019-03-26 92.34 KB Nhật ký sổ cái.pdf
Nhật ký sổ cái Bộ, Sở: … Đơn vị: … (Ban hành theo quy định số: 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) NHẬT KÝ - SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký
2139 2019-03-26 92.50 KB Đề thi và gợi ý bài giải môn Toán ĐH CĐ năm 2011.doc
Đây là đề thi và gợi ý bài giải môn Toán ĐH - CĐ năm 2011 gửi đến các bạn độc giả tham khảo.
2140 2019-03-26 92.52 KB Đề tài về kiểm toán dự án mà cụ thể là giai...
Chương I: Tổng quan về Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT
2141 2017-10-18 92.54 KB Discovery.Channel.How.the.Universe.Works.S01E03.Galaxies.720p.HDTV.x264 DHD.srt
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[Discovery] How.the.Universe.Works/Discovery.Channel.How.the.Universe.Works.S01E03.Galaxies.720p.HDTV.x264-DHD.srt / Vũ Trụ Hoạt Động Như Thế Nào (2010–) | Chương trình mang lại câu chuyện bí ẩn nhất chưa bao giờ được giải đáp, đó
2142 2019-03-26 92.76 KB Thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước...
Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
2143 2019-03-26 92.79 KB Thực trạng và giải pháp về thực phẩm nước ta hiện nay.docx
1. Chất lượng thực phẩm 1.1. Thực phẩm Thực phẩm là sản phẩm phổ biến nhất liên quan đến hoạt động sống của con người. Hỗu hết các đồ ăn, thức uống mà con người sử dụng đều có thể gọi là thực phẩm tuy nhiên những đồ ăn, đò uống đó
2144 2019-03-26 92.80 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam đang trên đà hội nhập cùng các tổ chức kinh tế thế giới người ta thấy rằng sự tồn tại của một thị trường Bảo hiểm lành mạnh là một yếu tố cấu thành cơ bản cho bất cứ nền kinh tế thành công nào. Nắm bắt được tầm quan
2145 2019-03-26 92.80 KB Data Structures & Algorithms Lab&Sol 1.pdf
Bài tập và giải cấu trúc dữ liệu giải thuật Lab 1
2146 2019-03-26 92.81 KB Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ...
Chương I. Lý luận về chiến lược và các giải pháp Marketing hỗn hợp trong kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 3
2147 2019-03-26 92.85 KB Cơ sở phương pháp đường chéo và các bài toán mở rộng.pdf
Cơ sở phương pháp đường chéo và các bài toán mở rộng Đường chéo tự nó đã chứng minh được là 1 trong những công cụ giải quyết bài toán hóa trắc nghiệm hữu
2148 2019-03-26 92.97 KB Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty HTKD Vinatex OJ.docx
Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý, đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Nền sản xuất ngày càng cao đã làm cho kế toán trở thành môn khoa học, một công cụ không thể thiếu được trong
2149 2018-02-10 93.00 KB Giải trình sự cố HPG155 HPG043 HPG043C.doc
2150 2019-03-26 93.00 KB Xây dựng chiến lược để lựa chọn.doc
Quy trình hình thành một chiến lược tổng quát 1. Giai đoạn nhập vào Chú ý ma trân các chương trước (Chương 1 đến chương 5) , nhà quản trị xác định tính chất chủ quan của

First | Prev | 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 ... 219 | Next | Last