Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 4497 (4497) , thời gian tìm:

First | Prev | 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 90 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
201 2020-06-23 18.07 GB An American Tail 1986 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.mkv
202 2020-06-23 52.46 GB Gandhi 1982 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD 7.1 AViATOR DISC 2.iso
203 2020-06-23 54.79 GB Gandhi 1982 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD 7.1 AViATOR DISC 1.iso
204 2020-06-22 59.73 GB Mechanic Resurrection 2016 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 COASTER.iso
205 2020-06-22 57.05 GB Jerry Maguire 1996 2160p UHD Blu ray Remux HEVC Atmos AYA.mkv
206 2020-06-21 21.67 GB Sniper Assassins End 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
207 2020-06-21 19.63 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
208 2020-06-21 58.67 GB Dr Strangelove 1964 2160p UHD Blu ray HEVC DTS HD MA 5.1 AViATOR.iso
209 2020-06-21 35.11 GB Dr. Strangelove 1964 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS HD MA 5.1 AYA3CT.mkv
210 2020-06-21 23.05 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5 1 AvoHD.iso
211 2020-06-21 19.64 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
212 2020-06-19 91.94 GB Akira 1988 2160p JPN UHD Blu ray HEVC TrueHD 5.1 JRP.iso
213 2020-06-18 19.65 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.mkv
214 2020-06-18 23.05 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.iso
215 2020-06-18 20.84 GB Romeo Juliet 1996 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.mkv
216 2020-06-18 33.05 GB Final Destination 5 2011 ViE 2D3D Blu ray Remux 1080p AVC DTS HD MA 5.1.iso
217 2020-06-17 37.43 GB Sonic The Hedgehog 2020 TW Blu ray 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 GMB.iso
218 2020-06-16 36.35 GB The Personal History of David Copperfield 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 OCULAR.iso
219 2020-06-16 30.47 GB The Personal History of David Copperfield 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
220 2020-06-15 20.63 GB 2046 2004 KOR 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PTer.iso
221 2020-06-15 17.88 GB Happy Together 1997 KOR 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PTer.iso
222 2020-06-15 18.73 GB Fallen Angels 1995 KOR 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PTer.iso
223 2020-06-15 18.00 GB Chungking Express 1994 KOR 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PTer.iso
224 2020-06-12 22.45 GB Sniper Assassins End 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 RELiGiOUS.iso
225 2020-06-12 18.99 GB Sniper Assassins End 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
226 2020-06-12 18.13 GB The Bow 2005 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.mkv
227 2020-06-12 20.10 GB Prince of Persia The Sands of Time 2010 Blu ray Remux 1080p AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
228 2020-06-11 22.90 GB How Long Will I Love U 2018 Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
229 2020-06-11 19.81 GB How Long Will I Love U 2018 Blu ray 1080p REMUX AVC TrueHD 5.1 AYA.mkv
230 2020-06-10 7.66 GB Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes 2010 Blu ray 1080p VC 1 DD5.1 HDCLUB.m2ts
231 2020-06-10 17.92 GB The Voyeur 1993 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 NoGroup.m2ts
232 2020-06-10 13.26 GB The Mighty Peking Man (1977) 1080p Blu ray AVC DD 2.0.m2ts
233 2020-06-10 29.60 GB The Kung Fu Cult Master 1993 KOR Blu ray 1080P AVC DTS HD MA 5.1 doraemon.iso
234 2020-06-10 78.92 KB The Illusionist 2006 1080p TWN Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.srt
235 2020-06-10 25.04 GB Gundala 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
236 2020-06-09 24.93 GB Little.Forest.2018.Blu ray.Remux.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1. OurBits.mkv
237 2020-06-09 42.14 GB House of Flying Daggers 2004 HKG 1080p Blu ray AVC LPCM 5.1 PTer.iso
238 2020-06-09 25.04 GB Gundala 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
239 2020-06-09 34.42 GB Terminator 1 1984 Blu ray CEE 1080p AVC DTS HD MA 5.1(1).iso
240 2020-06-09 57.03 GB Tomb Raider 2018 TW UHD Blu Ray 2160p HEVC Atmos TrueHD7.1 TTG.iso
241 2020-06-08 18.03 GB The Romancing Star II (1988) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
242 2020-06-08 21.62 GB The Romancing Star (1987) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
243 2020-06-06 14.01 GB The Cut Throats 1969 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 1.0 HDT.mkv
244 2020-06-05 34.35 GB Badmaash Company 2010 Blu ray 1080p REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.mkv
245 2020-06-04 22.10 GB Mulan 2009 HKG 2 Disc Special Edition Blu ray 1080P AVC DTS HD MA 5.1 doraemon.iso
246 2020-06-04 6.99 GB Muzi.v.nadeji.2011.VIE.720p.Blu ray.x264 DON.mkv
247 2020-06-04 37.72 GB Fifty Shades Darker 2017 ViE 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 NetBD.ISO
248 2020-06-04 28.04 GB Fifty Shades Freed 2018 ViE UNRATED 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 NetBD.iso
249 2020-06-04 85.36 GB Fifty Shades Freed 2018 Unveiled Edition HK UHD Blu ray 2160p HEVC DTSX 7.1 TTG.iso
250 2020-06-03 18.15 GB Wasabi 2001 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1.iso

First | Prev | 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 90 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X