Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'tayto': 401 (401) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
201 2017-12-23 15.26 GB Dunkirk.2017.PROPER.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
202 2017-12-21 8.66 GB Skyfall.2012.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.VAV.mkv
203 2017-12-11 14.25 GB American.Made.2017.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
204 2017-12-05 7.25 GB Spider Man.Homecoming.2017.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
205 2017-12-04 4.33 GB Kingsman.The.Golden.Circle.2017.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
206 2017-12-04 3.70 GB Kingsman.The.Golden.Circle.2017.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
207 2017-11-29 2.97 GB American.Assassin.2017.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 TayTO.mkv
208 2017-11-24 7.24 GB Logan.Lucky.2017.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
209 2017-11-21 3.21 GB The.Hitman's.BodyGuard.2017.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 TayTO.mkv
210 2017-11-20 13.99 GB Jungle.2017.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
211 2017-11-19 3.44 GB Jungle.2017.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
212 2017-11-15 13.99 GB Jungle.2017.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
213 2017-11-14 4.67 GB Valerian.and.the.City.of.a.Thousand.Planets.2017.ViE.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 TayTO.mkv
214 2017-11-14 18.21 GB The.Magnificent.Seven.2016.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
215 2017-11-09 3.04 GB Wind.River.2017.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
216 2017-11-09 3.52 GB Wind.River.2017.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
217 2017-11-08 13.69 GB Everest 2015 ViE 1080p BluRay DD EX x264 TayTO.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
218 2017-11-07 3.85 GB Atomic.Blonde.2017.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
219 2017-11-07 3.33 GB Atomic.Blonde.2017.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
220 2017-11-06 3.64 GB Basic.Instinct.1992.Unrated.Director's.Cut.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
221 2017-11-03 16.03 GB War for the Planet of the Apes 2017 1080p BluRay DTS ES x264 TayTO.mkv
222 2017-10-28 2.92 GB Jungle.2017.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
223 2017-10-27 5.70 GB The.Adventurers.2017.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
224 2017-10-24 5.70 GB The.Adventurers.2017.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
225 2017-10-23 2.98 GB The.Adventurers.2017.ViE.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 TayTO.mkv
226 2017-10-20 7.84 GB Ant Man 2015 ViE 720p BluRay DTS ES x264 TayTO.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
227 2017-10-12 7.25 GB Spider Man.Homecoming.2017.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
228 2017-10-12 8.07 GB Spider Man.Homecoming.2017.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
229 2017-10-09 3.48 GB Spider Man.Homecoming.2017.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
230 2017-10-03 5.43 GB [REC].4.Apocalypse.2014.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
/Phim tong hop
231 2017-09-27 2.94 GB Passengers.2016.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Passengers 2016/Passengers.2016.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Người Du Hành (2016) | Passengers kể về một sự cố đã xảy ra nơi phòng ngủ đông của một tàu du lịch vũ trụ tới một hành tinh xa xôi. Giữa hàng ngàn người đang chìm trong
232 2017-09-27 3.45 GB Passengers.2016.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Passengers 2016/Passengers.2016.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Người Du Hành (2016) | Passengers kể về một sự cố đã xảy ra nơi phòng ngủ đông của một tàu du lịch vũ trụ tới một hành tinh xa xôi. Giữa hàng ngàn người đang chìm
233 2017-09-27 12.37 GB Passengers.2016.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Passengers 2016/Passengers.2016.1080p.BluRay.DTS.x264-TayTO.mkv / Người Du Hành (2016) | Passengers kể về một sự cố đã xảy ra nơi phòng ngủ đông của một tàu du lịch vũ trụ tới một hành tinh xa xôi. Giữa hàng ngàn người đang chìm trong
234 2017-09-25 1.31 KB Masters.of...S01.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.nfo
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.nfo / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là ở bàn
235 2017-09-25 3.07 GB Masters.of...S01E12.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E12.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
236 2017-09-25 2.83 GB Masters.of...S01E11.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E11.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
237 2017-09-25 2.89 GB Masters.of...S01E10.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E10.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
238 2017-09-25 2.96 GB Masters.of...S01E09.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E09.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
239 2017-09-25 3.08 GB Masters.of...S01E08.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E08.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
240 2017-09-25 2.82 GB Masters.of...S01E07.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E07.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
241 2017-09-25 2.96 GB Masters.of...S01E06.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E06.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
242 2017-09-25 3.04 GB Masters.of...S01E05.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E05.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
243 2017-09-25 2.76 GB Masters.of...S01E03.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E03.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
244 2017-09-25 3.28 GB Masters.of...S01E01.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Masters of Sex S01 720p/Masters.of.Sex.S01E01.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv / Bậc Thầy Tình Dục: Phần 1 (2013–2016) | Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters ‘là
245 2017-09-23 3.88 GB Despicable.Me.3.2017.720p.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
246 2017-09-14 1.00 GB TayTO X Art.14.02.20.Susie.And.Angelica.Just.The.Three.Of.Us.1080p.mp4
247 2017-09-14 1.07 GB TayTO X Art.14.02.04.Jenna.And.Belle.Three.Way.Is.The.Best.Way.1080p.mp4
248 2017-09-09 4.42 GB Wonder.Woman.2017.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
249 2017-09-02 4.08 GB The Mummy.2017.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
250 2017-09-02 3.58 GB The Mummy.2017.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv

First | Prev | 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 | Next | Last