Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'anh': 17152 (17152) , thời gian tìm:

First | Prev | 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 344 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
201 2019-03-26 14.56 KB Cấu trúc chung của một câu trong tiếng anh.docx
Tài liệu Cấu trúc chung của một câu trong tiếng anh bao gồm các kiến thức về cấu trúc câu trong tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng
202 2019-03-26 14.72 KB Hồi kết Kỳ án ánh trăng .docx
Kỳ ánh ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ được độc giả và các nhà phê bình Trung Quốc đánh giá là "một cuồn tiểu thuyết kinh dị đáng mất thời gian để đọc. Tội ác trừng phạt; thực và ảo, nỗi lo lắng mơ hồ về một thế giới bất trắc trong tương lai v.v."
203 2019-03-26 14.80 KB Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của...
Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững
204 2019-03-26 15.01 KB Phrasal verbs 15.docx
  Phrasal verbs 15 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 15 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao 
205 2019-03-26 15.02 KB Cụm từ tiếng Anh thông dụng.docx
A: According to …. :Theo….. As far as I know,….. : Theo như tôi được biết,.. B: Be of my age : Cỡ tuổi tôi Beat it : Đi chỗ khác chơi Big mouth: Nhiều chuyện
206 2019-03-26 15.15 KB Anh Thơ.docx
207 2018-11-27 15.20 KB đuôi công ty anh doc (1).docx
208 2018-04-10 15.35 KB Các từ vựng tiếng anh ngân hàng thương mại hay gặp.docx
209 2019-03-26 15.37 KB Test tiếng anh 1.pdf
  Test tiếng anh 1 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Test tiếng anh 1 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng môn tiếng anh đạt hiệu
210 2019-03-26 15.39 KB Lời nói phụ họa.docx
  Tài liệu Lời nói phụ họa  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Lời nói phụ họa  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Lời nói phụ họa  cũng sẽ giúp
211 2019-03-26 15.53 KB Pháp luật tư sản đã trở thành một phương tiện...
Cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh, Pháp, Hoa kì … và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đời nhà nước tư sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phương
212 2019-03-26 15.57 KB Remarks of Bill Gates.docx
  Remarks of Bill Gates củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Remarks of Bill Gates sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng môn tiếng anh
213 2019-03-26 15.64 KB Những dạng động từ dễ nhầm lẫn.docx
  Tài liệu Những dạng động từ dễ nhầm lẫn  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Những dạng động từ dễ nhầm lẫn  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Những dạng động từ dễ
214 2019-03-26 15.67 KB Sử dụng V ing to Verb.docx
  Tài liệu Sử dụng V-ing to-Verb  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Sử dụng V-ing to-Verb  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Sử dụng V-ing to-Verb  cũng sẽ giúp
215 2019-03-26 15.67 KB Bản sắc văn hóa Việt Nam.docx
Từ xa xưa đối với Việt Nam, văn hóa không chỉ là một nhân tố trong phát triển mà còn là một điều kiện quyết định sự sống còn của cả dân tộc. Hàng ngàn năm qua, lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của đấu tranh chống sự tàn bạo của thiên nhiên và sự tàn
216 2019-03-26 15.67 KB Phrasal verbs 1.docx
  Phrasal verbs 1 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 1 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
217 2019-03-26 16.07 KB Chương 26 Kỳ án ánh trăng.docx
Kỳ ánh ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ được độc giả và các nhà phê bình Trung Quốc đánh giá là "một cuồn tiểu thuyết kinh dị đáng mất thời gian để đọc. Tội ác trừng phạt; thực và ảo, nỗi lo lắng mơ hồ về một thế giới bất trắc trong tương lai v.v."
218 2019-03-26 16.50 KB Câu phủ định.docx
Tài liệu Câu phủ định cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về câu phủ định trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Câu phủ định cũng sẽ giúp các bạn ôn thi tiếng
219 2019-04-29 16.58 KB HD TUAN ANH.rar
220 2019-03-26 16.62 KB SO SÁNH (Comparisons) .docx
SO SÁNH (Comparisons) . tài liệu về SO SÁNH (Comparisons)  trong tiếng anh sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản về so sánh, qua đó ôn thi đạt hiệu quả cao nhất  
221 2019-03-26 16.67 KB Câu điều kiện conditions.docx
Câu điều kiện- conditions. tài liệu về câu điều kiện- conditions sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng cao về câu điều kiện trong tiếng anh, giúp các bạn ôn thi hiệu
222 2019-03-26 16.99 KB Giới từ prepositions.docx
Giới từ- prepositions. tài liệu về Giới từ- prepositions trong tiếng anh sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng cao về giới từ, qua đó giúp các bạn ôn thi hiệu quả  
223 2019-03-26 17.02 KB Mệnh đề clauses.docx
Mệnh đề- clauses. tài liệu về mệnh đề- clauses trong tiếng anh sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng cao về mệnh đề, qua đó giúp các bạn ôn thi hiệu quả  
224 2019-03-26 17.03 KB Phrasal verbs 19.docx
  Phrasal verbs 19 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 19 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
225 2019-03-26 17.19 KB Động từ verbs.docx
Động từ- verbs. tài liệu về Động từ- verbs trong tiếng anh sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng cao về động từ, qua đó ôn thi đạt hiệu quả cao nhật  
226 2019-03-26 17.34 KB Duyên Anh.docx
227 2019-03-26 17.37 KB Bí quyết trở thành một người học thông minh.docx
Bí quyết trở thành một người học thông minh Đây là một tài liệu mình vừa đọc được, thấy khá hữu ích, liền share cho các bạn luôn nè: Đăng ký tham gia các lớp ngoại ngữ là cách học tiếng Anh phổ biến nhất hiện nay. Nhiều người
228 2019-03-26 17.39 KB Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại.docx
Tài liệu Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Cách dùng một số trợ động từ hình thái
229 2017-01-10 17.46 KB NGUYEN ANH TU.docx
230 2019-03-26 17.49 KB Chuyển vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp.docx
Tài liệu về Chuyển vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về cách chuyển vị trí tân ngữ trong câu trực tiếp và
231 2019-03-26 17.57 KB thuyet trinh anh van.docx
232 2019-03-26 17.64 KB Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em.docx
233 2019-03-26 17.70 KB Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc...
Hồ Chí Minh, một vĩ nhân, vị lãnh tụ, người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hùng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của các
234 2019-03-26 17.71 KB Câu trực tiếp gián tiếp.docx
Câu trực tiếp- gián tiếp. tài liệu về câu trực tiếp- direct speech và câu gián tiếp- indirect speech sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản và nâng cao về câu trực tiếp,
235 2019-03-26 17.80 KB Phrasal verbs 6.docx
  Phrasal verbs 6 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 6 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
236 2019-03-26 17.96 KB Phương pháp học tốt tiếng Anh.docx
Có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh. Tùy theo cách học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp riêng phù hợp và hiệu quả. Dưới đây tôi xin chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của riêng mình sau một số năm đi học và giảng dạy cũng như
237 2019-03-26 18.15 KB Câu giả định.docx
Tài liệu Câu giả định bao gồm các kiến thức cơ bản và nâng cao về câu giả định trong tiếng anh. đồng thời tài liệu Câu giả định cũng sẽ giúp các bạn ôn thi tiếng anh đạt
238 2019-03-26 18.19 KB Để Học Tốt Tiếng Anh .docx
239 2019-03-26 18.48 KB Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong bóng đá.docx
240 2019-03-26 18.52 KB Một số cấu trúc cầu khiến.docx
  Tài liệu Một số cấu trúc cầu khiến  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Một số cấu trúc cầu khiến  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Một số cấu trúc
241 2019-03-26 18.54 KB Câu phức hợp và đại từ quan hệ.docx
Tài liệu Câu phức hợp và đại từ quan hệ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Câu phức hợp và đại từ quan hệ trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Câu phức
242 2019-03-26 18.70 KB Đại từ.docx
  Tài liệu Đại từ  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Đại từ  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Đại từ  cũng sẽ giúp các bạn ôn thi tiếng anh
243 2019-03-26 18.79 KB Tù lóng tiếng Anh.docx
Come to think of it->Nghĩ kỹ thì Can't help it->Không thể nào làm khác hơn Come on->Thôi mà,Lẹ lên, gắng lên, cố lên Can't hardly->Khó mà, khó có thể Cool it->Đừng nóng Come off it->Đừng sạo
244 2019-03-26 18.85 KB Cấu trúc câu tiếng Anh.docx
Cấu trúc câu tiếng Anh
245 2019-03-26 18.93 KB Phrasal verbs 2.docx
  Phrasal verbs 2 củng cố cho bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao về phrasal verbs trong tiếng anh. tài liệu Phrasal verbs 2 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng tiếng anh đạt hiệu quả cao
246 2019-03-26 19.11 KB de kiem tr anh 9 ma tran tiet 13.docx
247 2015-05-22 19.11 KB daredevil first season vietnamese 1097605.zip
/000 phim/Daredevil/daredevil-first-season_vietnamese-1097605.zip / Hiệp Sĩ Mù 1 (2015) | Một series mới về siêu anh hùng của Marvels: Matt Murdock là một anh chàng mù nhưng bù lại có các giác quan khác vượt trội hơn hẳn người thường. Hằng ngày, anh phải
248 2019-03-26 19.14 KB ngoan anh yêu em.docx
249 2019-03-26 19.25 KB Chủ động Bị động.docx
Chủ động- Bị động. tài liệu về chủ động- active và bị động- passive trong tiếng anh sẽ giúp các bạn có kiến thức cơ bản, cái nhìn tổng quan và ôn thi hiệu quả  
250 2019-03-26 19.25 KB Câu hỏi.docx
Tài liệu Câu hỏi sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về câu hỏi trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Câu hỏi cũng sẽ giúp các bạn ôn thi tiếng anh đạt hiệu

First | Prev | 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 344 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X