Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10940 (10940) , thời gian tìm:

First | Prev | 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2451 2019-03-26 736.50 KB Công ty nước giải khát Sài Gòn Tribeco.doc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TRIBECO MỤC LỤC I.GIỚI THIỆU CHUNG 3 1.Lịch sử hình thành và phát triển công
2452 2019-03-26 387.00 KB Công ty Vinamilk Bài quản trị chiến lược.doc
Nhiều công ty và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty và doanh nghiệp nhỏ và vừa họ thường bị cuốn theo vòng xoáy của công việc phát sinh hằng ngày (sản xuất, bán hàng, tìm kiếm khách hàng, giao hàng,thu tiền,…) hầu hết những công việc này được
2453 2019-03-26 187.78 KB Công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm...
Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xã hội đã được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn có mặt
2454 2019-03-26 56.59 KB Công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm...
Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xã hội đã được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn có mặt
2455 2019-03-26 56.71 KB Công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm...
Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ
2456 2019-03-26 137.91 KB Công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm...
Chính sách bảo hiểm xa hội đa được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xa hội đa được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xa hội (BHXH) luôn có mặt
2457 2019-03-26 100.78 KB Công tác giải phóng mặt bằng tuyến phố Tây Sơn...
Trong vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, bộ mặt đô thị nước ta cũng có nhiều thay đổi đáng kể. Hàng loạt những khu đô thị mới qui mô hiện đại đã ra đời, các khu đô thị cũ được cải tạo nâng cấp và phát triển ngày càng mở rộng.
2458 2019-03-26 208.51 KB Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng...
Để đưa ra được một định nghĩa về ngân hàng thương mại, người ta thường phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính và đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích và đối tượng hoạt động.Với mỗi quốc gia khác nhau, hình thành
2459 2019-03-26 118.07 KB Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Long Minh.docx
Sự đổi mới sâu sắc và toàn diện cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được tiếp tục đổi mới - đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo sự ổn định của môi trường kinh tế. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển
2460 2019-03-26 292.40 KB Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx
Trong cơ chế thị trường, xu thế hội nhập với môi tr¬ường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải vững mạnh về mọi nguồn lực trong đó nguồn lực con người đóng vai trò quyết định.
2461 2019-03-26 367.70 KB Công tác kế toán của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hùng Thảo .docx
Trong công cuộc đổi mới quản lý kinh tế ở nước ta ( từ cơ chế quản lý tập chung bao cấp sang cơ chế thị trường) nhiều chính sách, chế độ về tài chính, kế toán đã được Nhà nước quan tâm sửa đổi bổ sung, nhằm phù hợp với yêu cầu quản lý và phù hợp với các
2462 2019-03-26 301.00 KB Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả...
Ngày nay thị trường là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường. Các doanh nghiệp cùng một lúc phải chịu sự chi phối của các quy luật thị trường như quy luật cung, cầu, quy luật cạnh tranh …
2463 2019-03-26 161.82 KB Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế...
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác lập dự án đầu tư, em chọn đề tài : "Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC. Nghiên cứu trường hợp dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế Nội
2464 2019-03-26 93.17 KB Công tác lập dự án đầu tư “Nhà máy bia Việt...
Việt Nam đang thực hiện phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Các nhà hoạch định chiến lược, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đang có những biến chuyển đáng kể trong việc đổi mới tư duy, đổi mới cách nhìn nhận về các dự án
2465 2019-03-26 106.49 KB Công tác phát triển Đảng viên trong các doanh nghiệp...
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2466 2019-03-26 215.85 KB Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải pháp.docx
Bên cạnh những mặt đạt được, BHXH Việt Nam cũng còn rất nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục cả về nội dung chính sách, tổ chức quản lí hoạt động. Đây là những đòi hỏi cấp thiết cần được nghiên cứu để góp phần hoàn thiện chính sách và tổ chức quản lí
2467 2019-03-26 77.09 KB Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải pháp.docx
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH 3
2468 2019-03-26 77.09 KB Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải pháp.docx
Chương I: Lí luận chung về BHXH và quản lí tài chính BHXH 3
2469 2019-03-26 77.09 KB Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải pháp.docx
2470 2019-03-26 32.32 KB Công tác quản lý và giải quyết văn bản QLNN của UBND xã Đức Trạch.docx
I: Một số vấn đề chung về công tác quản lý và giải quyết văn bản quản lý nhà nước 3
2471 2019-03-26 313.00 KB Công tác soạn thảo và quản lý văn bản tại văn...
PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP 1. Mục đích của đợt thực tập ………………………………………………………. 01 2. Nội dung thực tập ................................................................................................... 01 3.
2472 2019-03-26 110.12 KB Công tác thẩm định dự án đầu tư tại phòng giao...
Quy trình thẩm định dự án đầu tư được tiến hành dựa trên Quy trình nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng VPBank 3.1.Bước 1: Tiếp xúc với khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ: Nhân viên phòng A/O doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp hoặc
2473 2019-03-26 516.76 KB Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung...
NHĐT&PT VN có văn bản hướng dẫn thẩm định, song đó là văn bản hướng dẫn chung cho toàn ngành và cho mỗi loại dự án. Hiện tại, công tác thẩm định tại Chi nhánh Thăng Long chưa được thực hiện thống nhất bởi chưa có các chuẩn mực chung bám sát tại các
2474 2019-03-26 142.21 KB Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối...
khi nền kinh tế phát triển thì vai trò của các ngân hàng là rất quan trọng để đảm bảo cho hoạt động lưu thông tiền tệ được thông suốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu về vốn cho nền kinh tế nói chung và cho hoạt động đầu tư nói riêng. Đối với NHTM, nghiệp vụ
2475 2019-03-26 288.53 KB Công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tại...
Việc thẩm định dự án đầu tư một cách có khoa học để ra quyết định cấp vốn chính xác sẽ tác động trực tiếp đến kết quả họat động kinh doanh và uy tín của Ngân hàng MHB. Do vậy , ngân hàng áp dụng đa dạng nhiều phương pháp thẩm định dự án, kết hợp với kinh
2476 2019-03-26 114.59 KB Công tác truy tìm vật chứng của Cơ quan Cảnh sát...
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước. Mặc dù tình hình an ninh - trật tự luôn đảm bảo ổn định, kinh tế - xã hội phát triển. Tuy vậy trong những năm gần đây, hàng năm vẫn phát hiện khoảng 6.000 đến 7.000 vụ phạm pháp hình
2477 2019-03-26 290.16 KB công tác trả lương tại Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO.docx
Đứng trước xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để có thể tham gia chính thức vào các tổ chức kinh tế như: Liên kết khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Điều này
2478 2019-03-26 88.02 KB Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà...
Nội dung đề tài bao gồm ba chương: Chương I: Giới thiệu chung về doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn
2479 2019-03-26 110.92 KB Công tác tạo việc làm cho người lao động trên địa...
Đối với quốc gia, thất nghiệp thiếu việc làm là một sự lãng phí tài nguyên sinh lực. Đối với gia đình và xã hội, thất nghiệp và thiếu việc làm làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp và nóng bỏng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sự phát triển
2480 2019-03-26 184.68 KB Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành...
Đối với các doanh nghiệp mà nhiệm vụ kinh doanh chính là sản xuất ra sản phẩm để cung cấp cho xã hội thì việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chủ yếu thông qua chi phí và tính giá thành. Chi phí là giai đoạn khởi đầu của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông
2481 2019-03-26 633.50 KB Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản...
Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền lương chưa có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền lương bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức như tiền lương không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào cơ chế phân phối
2482 2019-03-26 177.10 KB Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Lạng...
CHƯƠNG I - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI VIỄN THÔNG LẠNG SƠN 2
2483 2019-03-26 751.14 KB Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Lạng...
Lạng Sơn là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của Tổ quốc, điểm đầu của con đường huyết mạch ( quốc lộ 1A) nối Việt Nam với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và từ đó đến với các nước châu Âu. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế và vô cùng quan trọng...
2484 2019-03-26 115.44 KB Công tác vận động nông dân của các Đảng bộ xã...
Chương 1: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ TỈNH VĨNH PHÚC- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2485 2019-03-26 77.45 KB Công tác vận động thanh niên vùng Công giáo tập...
Chương 1: THANH NIÊN CÔNG GIÁO VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN VÙNG CÔNG GIÁO TẬP TRUNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN Ở THANH HÓA HIỆN NAY
2486 2019-03-26 700.39 KB Công tác vận động thanh niên vùng Công giáo tập...
LUẬN VĂN - Công tác vận động thanh niên vùng Công giáo tập trung của tổ chức cơ sở Đoàn ở Thanh Hóa hiện nay - thực trạng và giải pháp
2487 2019-03-26 98.26 KB Công tác xoá đói giảm nghèo của huyện Nghi Xuân.docx
Trong xu thế của quá trình đổi mới và hội nhập hiện nay hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh. Bên cạnh những mặt tích cực, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo ra sự phân cực xã hội, phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng
2488 2019-03-26 309.12 KB công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...
Thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta thời gian qua đã cho thấy, trong điều kiện nên kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức, đã có một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn
2489 2019-03-26 103.35 KB Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở...
Chương 1: công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện chính trị và Hành chính Quốc gia nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào - những vấn đề về lý luận và thực tiễn 
2490 2019-03-26 61.00 KB Công tác “hậu tuyển dụng”.doc
Sau khi đã bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức cho đợt tuyển dụng, cuối cùng bạn đã có trong tay những nhân viên mới đầy tiềm năng – và bạn hy vọng rằng đây sẽ là
2491 2015-07-20 985.06 MB Công Tố Án Danh E01.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh/Công Tố Án Danh E01.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi màn
2492 2015-07-28 985.06 MB Công Tố Án Danh E01.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh(1)/Công Tố Án Danh E01.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi
2493 2015-07-20 992.72 MB Công Tố Án Danh E02.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh/Công Tố Án Danh E02.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi màn
2494 2015-07-28 992.72 MB Công Tố Án Danh E02.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh(1)/Công Tố Án Danh E02.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi
2495 2015-07-20 1,000.31 MB Công Tố Án Danh E03.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh/Công Tố Án Danh E03.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi màn
2496 2015-07-28 1,000.31 MB Công Tố Án Danh E03.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh(1)/Công Tố Án Danh E03.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi
2497 2015-07-20 996.72 MB Công Tố Án Danh E04.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh/Công Tố Án Danh E04.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi màn
2498 2015-07-28 996.72 MB Công Tố Án Danh E04.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh(1)/Công Tố Án Danh E04.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi
2499 2015-07-20 983.73 MB Công Tố Án Danh E05.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh/Công Tố Án Danh E05.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi màn
2500 2015-07-28 983.73 MB Công Tố Án Danh E05.720p.mkv
/000 phim/Công Tố Án Danh(1)/Công Tố Án Danh E05.720p.mkv / [VNLT] Mặt Nạ Công Tố Viên (2015–) | Bộ phim xoay quanh Ha Dae Cheol, ban ngày anh là một công tố viên ngay thẳng, cố gắng giải quyết tốt mọi việc và trừng trị những kẻ tội phạm đích đáng. Khi

First | Prev | 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 ... 219 | Next | Last