Tìm kiếm : giai Thấy 10000 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 496 497 498 499 500 Show 9981 - 10000 of 10000

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
9981 2019-03-26 74.47 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất...
(tailieu_phim_4share)
Phần thứ nhất: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Bê Tông và Xây Dựng thịnh Liệt………3
9982 2019-03-26 68.02 KB Các giải pháp nhằm nâng cao khă năng huy động vốn...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Những vấn đề mang tính lí luận về Ngân hàng Thương mại về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng.
9983 2019-03-26 163.47 KB Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát...
(tailieu_phim_4share)
9984 2019-03-26 106.23 KB Nâng cao chất lượng tín dụng trung & dài hạn...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại NHTM
9985 2019-03-26 304.29 KB GIẢI PHÁP NÀO ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN...
(tailieu_phim_4share)
Khu vực ven biển và hải đảo nước ta tập trung phần lớn các đô thị, điểm dân cư nong thôn, khoảng 130 đô thị các loại trong tổng số 750 đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật với khoảng 90 cảng biển, 2/3 tổng số sân bay..của cả nước. Biến đổi
9986 2019-03-26 74.34 KB Một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở...
(tailieu_phim_4share)
Trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Du lịch đang là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước và
9987 2019-03-26 213.07 KB Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả...
(tailieu_phim_4share)
Trong nền kinh tế mở cửa hiện nay để đứng vững trên thị trường là một điều hết sức khó khăn ,nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO,điều đó đặt doanh nghiệp vào một tinh thế vô cùng khó khăn,đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn luôn đôi mới và hoàn thiện mình.
9988 2019-03-26 602.44 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc. Phần này là những lý luận chung về doanh nghiệp, về tầm quan trọng của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài sản lưu động cũng như nội
9989 2019-03-26 309.29 KB Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức...
(tailieu_phim_4share)
Bản thân phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt, song nó không phải là phương thức thanh toán tránh được rủi ro cho các bên tham gia một cách tuyệt đối. Thực tế cho thấy, các bên tham gia của Việt Nam bước vào thị trường thế giới đa phần
9990 2019-03-26 226.77 KB Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động...
(tailieu_phim_4share)
Bằng viện huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn để cho các doanh nghiệp vay, thực hiện tái đầu tư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là hoạt
9991 2019-03-26 193.70 KB Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân...
(tailieu_phim_4share)
Nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập đã mang đến cho các doanh nghiệp rất nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời nó cũng đặt cho các doanh nghiệp vào thế phải cạnh tranh khốc liệt không chỉ với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quốc gia mà còn cả với
9992 2019-03-26 195.03 KB Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng...
(tailieu_phim_4share)
Cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có vốn chúng ta mới có thể thực hiện được công
9993 2019-03-26 96.21 KB Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu phát...
(tailieu_phim_4share)
Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng trong tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế luôn được sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ : "tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách,
9994 2019-03-26 280.27 KB Thực trạng và giải pháp về đầu tư và sử dụng...
(tailieu_phim_4share)
Nông nghiệp là ngành sản xuất hiện chiếm trên 23% GDP trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Đối với nhiều địa phương giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tạo ra chiếm trên 50% GDP tính theo lãnh thổ. Lực lượng lao động trong nông nghiệp ở nước
9995 2019-03-26 69.29 KB Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất...
(tailieu_phim_4share)
Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tếtheo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá thiên về xuất khẩu. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, cùng với việc đẩy mạnh tiến trình vận động của nền kinh tế thế giới là toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại.
9996 2019-03-26 102.33 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng suất...
(tailieu_phim_4share)
Qua 5 năm học ở trường Đại học KTQD Thầy, Cô giáo đã giảng dạy, truyền đạt trang bị cho em những kiến thức cơ bản về lý luận, mục tiêu, công cụ. Vận dụng những quy luật, những nguyên tắc, những phương pháp quản lý kinh tế... Với phương châm: "Học đi đôi
9997 2019-03-26 176.38 KB Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơ cấu...
(tailieu_phim_4share)
Hiện nay, Việt Nam đã chính thức là thành viên của ASEAN, của tổ chức thương mại thế giới WTO và từ đầu năm 2005, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ cũng được thực thi. Xu thế hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế thế giới này đã và đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng
9998 2019-03-26 131.05 KB Một số giải pháp quản lý nhằm hoàn thiện công...
(tailieu_phim_4share)
Đứng trước quá trình hội nhập và phát triển, để có thể tồn tại và tạo sức cạnh tranh, các doanh nghiệp luôn phải lựa chọn cho mình những chiến lược phù hợp với điều kiện và đặc điểm sản xuất kinh doanh. Một trong những chiến lược mang tính quyết định,
9999 2019-03-26 65.61 KB Đồng tiền thanh toán và TGHĐ Những vấn đềđặt...
(tailieu_phim_4share)
Xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoáđang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. Nó là quy luật khách quan mà Việt Nam cần sớm nắm bắt vận dụng.Việc tham gia vào nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội,
10000 2019-03-26 569.45 KB Đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay...
(tailieu_phim_4share)
Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên một số tiêu thức nhất định. Việc phân loại cho vay có

... 496 497 498 499 500 Show 9981 - 10000 of 10000