Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2551 2019-03-26 48.41 KB Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển...
Kể từ khi Amstrong- người đầu tiên bước chân lên mặt trăng (1969), “một bước chân của tôi nhưng là cả một bước tiến vĩ đại của loài người”, đã đánh dấu một thời kỳ phát triển như vũ bão của nền khoa học công nghệ trên thế giới. Ngày nay, trong bối cảnh
2552 2019-03-26 38.93 KB THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU TƯ BẢN VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
2553 2019-03-26 54.84 KB Tình hình đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt nam Thực...
Phần I. Lí luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
2554 2019-03-26 84.49 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2
2555 2019-03-26 741.91 KB Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công...
Thép là vật tư chiến lược không thể thiếu của ngành công nghiệp, xây dựng và quốc phòng, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngành thép được xác định là ngành công nghiệp được
2556 2019-03-26 100.96 KB Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 123.docx
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU 3
2557 2019-03-26 83.21 KB Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3
2558 2019-03-26 38.06 KB Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các khu công...
Chương I. Thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 2
2559 2019-03-26 4.23 MB Hệ Thống Thông Tin Địa Lý.pdf
Kỹ thuật "Thông tin Địa lý" (Geograpgic Information System) đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển hơn một thập niên qua, đây là một dạng ứng dụng công nghệ tin học (Information Technology) nhằm mô tả thế giới thực (Real world) mà loài
2560 2019-03-26 81.67 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý...
Chương I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Quản lý Nhà nước về FDI và lĩnh vực Dệt May
2561 2019-03-26 1.54 MB ĐẦU TƯ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO...
CHƯƠNG I: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở CÁC QUỐC GIA 6
2562 2019-03-26 182.07 KB Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại...
CHƯƠNGI: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2563 2019-03-26 81.78 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ...
Chương I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Quản lý Nhà nước về FDI và lĩnh vực Dệt May
2564 2019-03-26 134.89 KB Công nghệ tái chế dầu thải.pdf
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Trung tâm Hóa học ứng dụng Liên bang Nga đã nghiên cứu tái chế dầu thải tại một xưởng thực nghiệm có công suất 1000 tấn nguyên liệu/ năm. Một công nghệ xử lý dầu thải đã được đề xuất. Nhưng quy trình một giai đoạn
2565 2019-03-26 174.11 KB Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả...
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung 2
2566 2019-03-26 112.74 KB Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 4
2567 2019-03-26 228.88 KB Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu...
Chương I : Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản 2
2568 2019-03-26 89.69 KB Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh...
Phần I: Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
2569 2019-03-26 137.47 KB Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc ...
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Bộ Kế hoạch đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài 4
2570 2019-03-26 377.82 KB Giải pháp thu hút FDI sạch cho sự phát triển bền...
Chương 1: Những vấn đề lý luận về FDI sạch trong phát triển kinh tế của các quốc gia 2
2571 2019-03-26 177.10 KB Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Lạng...
CHƯƠNG I - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI VIỄN THÔNG LẠNG SƠN 2
2572 2019-03-26 200.30 KB Đầu tư trực tiếp của hoa kỳ vào việt nam – thực trạng và giải pháp.docx
Chương I: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
2573 2019-03-26 183.20 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm...
CHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 5
2574 2019-03-26 111.19 KB Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Quản...
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ DỰ ÁN TẠI BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC. 6
2575 2019-03-26 164.27 KB Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tham...
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRONG 10 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY 3
2576 2019-03-26 59.30 KB Giải pháp trong việc thu hút và quản lý nguồn vốn...
I. Cơ sở lý luận chung 2
2577 2019-03-26 148.30 KB Luận giải các vấn đề cơ bản và thực tiễn về...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2
2578 2019-03-26 157.75 KB Đầu tư phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện...
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 - 2009 2
2579 2019-03-26 137.64 KB Đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà...
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 2
2580 2019-03-26 149.45 KB Đầu tư phát triển tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư...
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG GIAI ĐOẠN 2007 - 2009 3
2581 2019-03-26 169.16 KB Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc...
CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC. 6
2582 2019-03-26 91.70 KB Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng...
Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 2
2583 2019-03-26 78.30 KB Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp.docx
Chương I. Cơ sở lý luận của thị trường bất động sản ..... 1
2584 2019-03-26 78.18 KB Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 3
2585 2019-03-26 35.30 KB Các giải pháp kiềm chế lạm phá.docx
I. Lý thuyết……… 2
2586 2019-03-26 35.73 KB Thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc làm.docx
Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế xã hội tồn tại ở nhiều thời kì , nhiều xã hội . Thất nghiệp là vấn đề trung tâm của các xã hội hiện đại . Tỷ lệ thất nghiệp cao nó trực tiếp hay gián tiếp tác động tới mọi mặt đời sống xã hội .
2587 2019-03-26 31.42 KB Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay.docx
Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà không trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa nên con đường đi của chúng ta còn rất dài.Hiện nay , Việt Nam đang trải qua thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Phân phối thu nhập trong thời kì này là một vấn đề vô cùng quan
2588 2019-03-26 40.79 KB Giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa...
I/ Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - những vấn đề lý luận chung
2589 2019-03-26 23.05 KB Lạm phát ở Việt Nam và những giải pháp cơ bản...
Chương 1. Khái quát chung về lạm phát
2590 2019-03-26 27.99 KB Chính sách tiền tệ Tự do hóa lãi suất ở Việt Nam hiện nay.docx
Gắn liền với công cuộc đổi mới và mở cửa ở nước ta, có nhiều yêu cầu phải mở giải quyết cùng một lúc: Vừa ổn định, vừa phát triển kinh tế trong nước, vừa mở rộng giao lưu quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài ...Nhu cầu mở rộng lượng tiền cung
2591 2019-03-26 23.04 KB Lạm phát nguyên nhân và giải pháp.docx
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA LẠM PHÁT
2592 2019-03-26 37.53 KB Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng...
Phần 1: Những hiểu biết chung về lạm phát và ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế.
2593 2019-03-26 24.10 KB CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN ĐỔI CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH...
CHƯƠNG I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
2594 2019-03-26 18.21 KB THỰC TIỄN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI...
I. Định nghĩa, phân loại, tác động của lạm phát. 3
2595 2019-03-26 14.23 KB VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.docx
Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang hoạt động theo cơ chế thị trường, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng Việt Nam đã được đổi mới sâu sắc và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích
2596 2019-03-26 47.39 KB Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn...
Việt Nam-Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách đổi mới, đa dạng hoá quan hệ ngoại giao và kinh tế, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới, chúng ta đã giành được những kết quả đáng khích lệ trong chương trình ổn định hoá nền kinh tế tạo tiền đề đẩy
2597 2019-03-26 60.02 KB Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính...
PHẦN I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2
2598 2019-03-26 55.93 KB Chính sách lãi suất và tác động của chính sách...
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 04
2599 2019-03-26 30.46 KB Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả...
Ngân hàng -môt ngành kinh tế tổng hợp , có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân , đuợc coi là “ mạch máu lưu thông của cơ thể “.
2600 2019-03-26 40.36 KB TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI MỐI QUAN HỆ VỚI CÁN CÂN THANH...
Đất nước ta hiện nay, đang trong giai đoạn phát triển kinh tế và thúc đẩy hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, việc hoạch định một chính sách tỷ giá hối đoái với những giải pháp hữu hiệu để sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái một cách phù hợp với

First | Prev | 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 ... 219 | Next | Last