Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10940 (10940) , thời gian tìm:

First | Prev | 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2551 2019-03-26 107.89 KB Một số giải pháp đẩy mạnh công tác cứu trợ...
Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng phân tích các vấn đề thực trạng của chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách CTĐX kết hợp với số liệu và thông tin của ngành Lao động - Thương binh - Xã hội. Đề tài được chia làm 3 chương:
2552 2019-03-26 108.00 KB SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN TỐT CÁCH GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN – LỚP 5
2553 2019-03-26 108.00 KB Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong...
Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Trong hoạt động kinh tế, mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung - cầu, tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xi nghiệp, từng công ty
2554 2019-03-26 108.03 KB Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình.docx
LỜI NÓI ĐẦU 1
2555 2019-03-26 108.20 KB PHÂN TÍCH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM...
PHẦN I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 3
2556 2019-03-26 108.24 KB Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu...
2557 2019-03-26 108.24 KB Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực...
2558 2019-03-26 108.24 KB Kế hoạch lao động – việc làm thời kỳ 2006 –...
PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 2
2559 2019-03-26 108.25 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu...
Ở các doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khi sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ tức là nó được người tiêu dùng chấp nhận. Sức tiêu
2560 2019-03-26 108.37 KB Công nghiệp hoá hiện đại hoá.Thực trạng và giải...
Nước ta đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa cao, quan hệ sản xuất mới chưa hoàn thiện. Vì vậy, công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) là một xu hướng khách quan,
2561 2019-03-26 108.51 KB Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989 2003.docx
Chơng I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2003
2562 2019-03-26 108.52 KB Thực trạng nguồn lao động ở nước ta hiện nay.docx
Một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có lao động - vốn nhân tạo; thiết bị, nguyên liệu - đầu vào sản xuất; đất đai và các nguồn tài nguyên khác - nguồn lực tự nhiên. Trong đó nguồn lực lao động có vai trò rất quan trọng nhiều
2563 2019-03-26 108.61 KB Phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường...
2564 2019-03-26 108.64 KB Đóng góp ý kiến cộng đồng đối với báo cáo đánh...
Đóng góp ý kiến cộng đồng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình
2565 2019-03-26 108.72 KB Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương...
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, mà đỉnh cao là trở thành thành viên của WTO, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu toàn ngành, thực hiện mục tiêu theo phương châm kinh doanh chất lượng - tăng trưởng - bền vững, hiệu quả và
2566 2019-03-26 108.77 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
2567 2019-03-26 108.79 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
2568 2019-03-26 108.79 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
Chương 1: TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA NÓ
2569 2019-03-26 108.81 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ...
Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, nền kinh tế hộ sản xuất chiếm vị trí vô cùng quan trọng, để mở rộng quy mô và đổi mới trang thiết bị cũng như tham gia vào các quan hệ kinh tế khác, thì hộ sản xuất đều cần vốn và tín dụng Ngân hàng chính là nguồn cung
2570 2019-03-26 108.85 KB Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường...
2571 2019-03-26 108.86 KB Giải pháp mở rộng tín dụng ở Ngân hàng nông nghiệp...
Chương 1: TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 
2572 2019-03-26 108.86 KB Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường...
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU
2573 2019-03-26 108.88 KB Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi...
Cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có Viện kiểm sát (VKS) là một đòi hỏi có tính cấp bách của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Viện kiểm
2574 2019-03-26 108.93 KB Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh.pdf
Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
2575 2019-03-26 108.97 KB Giải pháp mở rộng tín dụng ở Ngân hàng nông nghiệp...
Sau gần hai mươi năm thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế đất nước, tỉnh Quảng Nam đến nay đã có những bước phát triển căn bản trên tất cả các mặt về đời sống, kinh tế - xã hội, v.v... Từ năm 2000 đến năm 2005: Tốc độ tăng
2576 2019-03-26 109.06 KB Chi phí kinh doanh và các biện pháp hạ thấp chi phí...
Hoạt động kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là mua và bán hàng hoá nhằm thu lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội khác của doanh nghiệp. Để thực hiện các mục tiêu của mình doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định.
2577 2019-03-26 109.12 KB THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HƯU...
CHƯƠNG I : CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ TRONG HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH 3
2578 2019-03-26 109.12 KB Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với...
Việc thực hiện thương mại Việt Mỹ và những cam kết khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO buộc các thành phần kinh tế nước ta phải chấp nhận cạnh tranh bình đẳng theo luật chơi chung do cộng đồng quốc tế quy định. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh của
2579 2019-03-26 109.17 KB chuyên đề đại số tổ hợp 2.pdf
       Chương II HOÁN VỊ 1. Giai thừa Với số nguyên dương n, ta định nghĩa n giai thừa, kí hiệu n!, là tích các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n. n! = 1.2.3…(n – 2)
2580 2019-03-26 109.18 KB Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng...
Nền kinh tế thế giới là một nền kinh tế chứa nhiều yếu tố phức tạp. Nó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển kinh tế các nước tham gia. Khi gia nhập nền kinh tế đó mỗi nước đều có con đường đi riêng cho nền kinh tế của nước mình và con đường Việt
2581 2019-03-26 109.21 KB Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo quân dân tiến công...
Chương 1: ĐẢNG BỘ TỈNH MỸ THO LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ ĐỂ TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY (1973-1974)
2582 2019-03-26 109.24 KB Các dạng kết cấu của bài báo.pdf
  Kết cấu kim tự tháp ngược được coi là kết  cấu hiện đại và phù hợp với tin, điều đó khỏi  phải bàn. Nhưng với các bài viết chuyên sâu - tạm gọi chung như thế cho các
2583 2019-03-26 109.26 KB giáo án thi giáo viên giỏi cấp huyện.pdf
giáo án thi giáo viên giỏi cấp huyện I: Mục đích yêu cầu   - Trẻ thuộc lời, hát đúng giai điệu theo lời bài hát “Đàn gà con” - Trẻ chú ý nghe
2584 2015-12-15 109.28 KB Heist.2015.BluRay.720p.DTS.x264 MTeam.srt
/000 phim/Heist/Heist.2015.BluRay.720p.DTS.x264-MTeam.srt / Băng Cướp Sòng Bạc (2015) | HEIST – BĂNG CƯỚP SÓNG BẠC – bộ phim hành động, kịch tính đã ra mắt vào ngày 13/11/2015 đánh dấu sự trở lại của “bố già” Robert De Niro với hình tượng gangster cực
2585 2015-12-15 109.28 KB Heist.2015.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 MTeam.srt
/000 phim/Heist/Heist.2015.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x264-MTeam.srt / Băng Cướp Sòng Bạc (2015) | HEIST – BĂNG CƯỚP SÓNG BẠC – bộ phim hành động, kịch tính đã ra mắt vào ngày 13/11/2015 đánh dấu sự trở lại của “bố già” Robert De Niro với hình tượng gangster
2586 2015-12-15 109.28 KB Heist.2015.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 MTeam.srt
/000 phim/Heist/Heist.2015.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-MTeam.srt / Băng Cướp Sòng Bạc (2015) | HEIST – BĂNG CƯỚP SÓNG BẠC – bộ phim hành động, kịch tính đã ra mắt vào ngày 13/11/2015 đánh dấu sự trở lại của “bố già” Robert De Niro với hình tượng gangster
2587 2015-12-15 109.28 KB Heist 2015 1080p NLD Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.srt
/000 phim/Heist/Heist 2015 1080p NLD Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1.srt / Băng Cướp Sòng Bạc (2015) | HEIST – BĂNG CƯỚP SÓNG BẠC – bộ phim hành động, kịch tính đã ra mắt vào ngày 13/11/2015 đánh dấu sự trở lại của “bố già” Robert De Niro với hình tượng gangster
2588 2019-03-26 109.37 KB Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu...
kinh doanh chè
2589 2019-03-26 109.44 KB Thực trạng và giải pháp về bảo vệ môi trường du lịch.docx
Du lịch ngày nay đã trở thành một ngành kinh tế phát triển nhanh và chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia. Việt Nam là một nước được biết đến với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng được thế giới công nhận là di sản văn hoá thế
2590 2019-03-26 109.48 KB Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty may Thăng Long.docx
Phần I: Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm 3
2591 2019-03-26 109.49 KB Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.docx
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra những yêu cầu to lớn đối với công tác quản lý Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội, trong đó quản lý nhà nước về đất đai là một nội dung quan trọng nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh trong
2592 2019-03-26 109.49 KB Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước...
" Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong xu thế hội nhập kinh tế từ nay đến năm 2010".
2593 2019-03-26 109.58 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới và phát triển, nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với sự tham gia nhiều thành phần kinh tế là sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp. Vì vậy đòi hỏi các doanh
2594 2019-03-26 109.70 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động...
Chương I : Lý luận về quản lý nguồn nhân lực và hệ thống ISO 1
2595 2019-03-26 109.86 KB Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn hiện nay.docx
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 
2596 2019-03-26 110.00 KB Làm gì khi khách hàng xúc phạm bạn.doc
Đây chỉ là một trong nhiều tình huống khó khăn trong công việc buộc bạn phải vận dụng mọi sự sáng tạo và nhạy bén để giải quyết cho êm đẹp, không làm tổn hại tới hình ảnh
2597 2019-03-26 110.06 KB Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lãnh đạo phong trào đấu...
Một trong những bài học cơ bản được đúc kết từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975) là kết hợp đúng đắn giữa xây dựng lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Nói đến lực lượng chính trị
2598 2019-03-26 110.09 KB Doanh nghiệp ưu tiên gì trong đầu tư.pdf
Một bài toàn thật đơn giản cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp là: hiệu quả - kết quả - chi phí. Trước sự biến động của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn để tìm cách giải bài toán đơn giản trên?
2599 2019-03-26 110.09 KB Thực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy...
Ngày nay, khi nước ta đang cố gắng tập trung sức lực để vượt qua những khó khăn của một nền kinh tế nhỏ bé, lạc hậu, vươn lên phát triển tới nền kinh tế công nghiệp hiện đại, hơn lúc nào hết hoạt động kinh tế đối ngoại, giao lưu buôn bán trao đổi với
2600 2019-03-26 110.12 KB Hội thảo video trên mạng internet – giải pháp mới cho doanh nghiệp.pdf
Ngày nay cách sử dụng video và âm thanh streaming sống trong doanh nghiệp phổ biến là qua hội thảo video. Hội thảo video qua mạng internet là một công nghệ hấp dẫn. Các ứng dụng là vô

First | Prev | 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 ... 219 | Next | Last