Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2601 2019-03-26 40.95 KB Các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trên...
Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến toàn bộ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua chính sách này, Ngân hàng trung ương, Chính phủ chính sách thể đưa ra các biện pháp nhằm ổn định
2602 2019-03-26 48.99 KB Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của...
Nhìn lại15 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chúng ta không thể không tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước từ một nước nghèo, nhập siêu nay sản xuất không những đáp ứng được nhu cầu
2603 2019-03-26 57.15 KB Những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông...
I - Lý luận chung về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu nông sản xuất khẩu Việt Nam .
2604 2019-03-26 68.30 KB Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện môi...
Chương 1 : Một số vấn đề chung về môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4
2605 2019-03-26 78.39 KB Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng...
Chương I : Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
2606 2019-03-26 95.75 KB Phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp...
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 2
2607 2019-03-26 112.42 KB Rào cản phi thuế quan trong chính sách thương mại...
Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa đang diễn ra một cách hết sức mạnh mẽ. Nó tạo ra cho Việt Nam những cơ hội cũng như những thách thức lớn chưa từng có trong lịch sử. Việt Nam với phương châm: "Muốn làm bạn với tất
2608 2019-03-26 63.16 KB Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động Du lịch nước ta.docx
Sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người luôn gắn liền với quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Cùng với quá trình lao động sáng tạo ra của cải vật chất phục vụ cho đời sống hàng ngày thì nhu cầu về nghỉ ngơi giải trí cũng là một nhu cầu không
2609 2019-03-26 163.42 KB Phân tích chiến lược và một số giải pháp nhằm...
Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới kinh tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, giúp chúng ta đi tắt, đón đầu, tránh được nguy cơ tụt
2610 2019-03-26 73.88 KB Quản lý rác thải ở khu đô thị Thực trạng và giải pháp.docx
Trong những năm vừa qua, vấn đề nổi cộm trên thế giới là vấn đề môi trường, đã được nhân loại thấy rõ tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của nó đối với sự phát triển của con người.
2611 2019-03-26 76.24 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh...
Chương I. Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu … 3
2612 2019-03-26 183.02 KB Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài...
Chương 1: Lý luận chung về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 8
2613 2019-03-26 129.60 KB Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng...
Chương I Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài
2614 2019-03-26 45.93 KB Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút...
Bên cạnh vốn trong nước thì vốn đầu tư nước ngoài là nguồn vốn quan trọng với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhận thức được điều này, trong những năm gần đây thu hút đầu tư nước ngoài đã được các cấp lãnh đạo Cao Bằng quan tâm đặc biệt. Đầu tư
2615 2019-03-26 62.18 KB Giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Hà Tây.docx
Phần I: Cơ sở lý luận về chăn nuôi bò sữa 3
2616 2019-03-26 90.29 KB Giải pháp tăng cường thu hút và triển khai các dự...
Chương I. Những vấn đề cơ bản về thu hút và triển khai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 8
2617 2019-03-26 99.54 KB Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 2010.docx
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI,VỀ QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÀ QUY HOẠCH VÙNG CHUYÊN CANH 3
2618 2019-03-26 95.79 KB Bước đầu xây dựng mô hình các bước giải phóng...
Chương I: Lý luận về các vấn đề liên quan đến công tác GPMB 3
2619 2019-03-26 65.68 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản...
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨN TRONG DOANH NGHIỆP
2620 2019-03-26 98.71 KB Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản...
“ Chất lượng sản phẩm: sự sống còn của doanh nghiệp”.
2621 2019-03-26 90.60 KB Một số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động...
Chương 1: Thực trạng quản trị hoạt động mua vật tư của công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội( CEC Hà Nội ) 3
2622 2019-03-26 104.19 KB Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả...
Chương I: Đặc điểm và vai trò của đấu thầu xây dựng trong nền kinh tế thị trường 3
2623 2019-03-26 74.77 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
PHẦN I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 2
2624 2019-03-26 99.17 KB Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút đầu...
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU HÚT FDI
2625 2019-03-26 336.75 KB GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG PHÂN...
Đất nước ta hiện nay đã hoàn toàn khác so với 20 năm trước đây, nền kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, trẻ em được đến trường, mọi nhà đều có cơm ăn, áo mặc… Tất cả là nhờ có đường lối đổi mới của Đảng năm 1986. Đặc biệt
2626 2019-03-26 132.98 KB Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY EUROWINDOW VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 6
2627 2019-03-26 114.62 KB Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm...
Trong những năm qua cùng với sự phát triển vượt bậc của Viễn thông, lĩnh vực Bưu chính của VNPT cũng đã có những bước tiến đáng kể. Các dịch vụ Bưu chính đã, đang và sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội nói chung và góp phần đem lại doanh
2628 2019-03-26 110.66 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình lập...
Chương I: Một số lý luận cơ bản về công tác kế hoạch của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 8
2629 2019-03-26 95.50 KB Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 3
2630 2019-03-26 111.23 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3
2631 2019-03-26 86.84 KB Một số giải pháp nhằm tăng cường khai thác thị...
Chương I: Cơ sở lý luận và một số vấn đề liên quan đến đề tài 3
2632 2019-03-26 420.47 KB Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 4
2633 2019-03-26 74.79 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch...
Chương I 3
2634 2019-03-26 172.37 KB Các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường...
Chương 1: Sự cần thiết phải duy trì và mở rộng thị trường khách Pháp tại công ty du lịch Việt Nam tạiHà Nội ...... 4
2635 2019-03-26 115.04 KB Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh...
Sự phát triển của môi trường công nghệ thông tin ở nước ta cũng kéo theo nhu cầu sử dụng máy tính ở nước ta ngày càng cao, máy tinh không còn xa lạ với mọi người mọi nhà, máy tính lµ mt trong nh÷ng vật dụng không thể thiếu được trong thời đại hiện nay.
2636 2019-03-26 82.60 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Thẻ tín dụng...
Đối với các nước phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, tham gia vào nền kinh tế quốc tế và khu vực là việc phát triển tất yếu. Nhận thức được xu thế của thời đại, trong những năm qua, hệ thống NHVN luôn luôn đổi mới, vươn lên để đủ sức cạnh tranh
2637 2019-03-26 132.57 KB Một số giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng...
Các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý nhiều doanh nghiệp đã không ngừng vươn lên khắc phục khó khăn nghiệt ngã của cơ chế thị trường, đứng
2638 2019-03-26 18.85 MB Các giải pháp hạn chế tình trạng hành lý bất thường...
Thế giới của chúng ta đang vận động trong xu thế toàn cầu hoá, phát triển nền đại công nghiệp cùng với bước nhảy vọt của khoa học công nghệ, đời sống con người được cải thiện kéo theo nhu cầu của họ cũng nâng cao. Dấu hiệu là xuất hiện ngày càng nhiều
2639 2019-03-26 86.61 KB MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ...
Trong cơ chế thị trường nhiều đơn vị kinh tế quốc doanh do quen với phương pháp làm ăn cũ, không bắt kịp với phương thức làm ăn mới mà thị trường đòi hỏi, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạnh thua lỗ dẫn đến giải thể hoặc phá sản. Do đó, để thực hiện
2640 2019-03-26 53.22 KB Các giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất...
Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển . Để đạt được mục tiêu đó, cần có nỗ lực của Đảng, toàn dân, các cấp, các
2641 2019-03-26 6.80 MB Phân tích thị trường của bánh mềm Hải Châu.docx
Đã tham gia vào kinh doanh thì các công ty đều phải chấp nhận cạnh tranh bởi đó là quy luật phổ biến của kinh tế thị trường. Thông qua cạnh tranh, các công ty sẽ có động lực để phát triển và người được lợi cuối cùng là khách hàng. Có nhiều biện pháp để
2642 2019-03-26 94.71 KB Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu...
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP………………………………9
2643 2019-03-26 69.60 KB Giải pháp tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất...
CHƯƠNG 1: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1
2644 2019-03-26 70.78 KB GiảI pháp tăng lợi nhuận tại công ty xây dựng và vận tải Hùng Dũng.docx
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 3
2645 2019-03-26 56.77 KB Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu...
Như chúng ta đã biết, vốn là yếu tố đầu vào không thể thiếu đối với mỗi Doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn.
2646 2019-03-26 58.19 KB Những giải pháp Marketing cho hoạt động kinh doanh...
Chương I : Thị trường du lịch lữ hành và cơ sở lý luận về giải pháp Marketing 3
2647 2019-03-26 77.32 KB Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh...
Sau khi nền kinh tế thị trường chính thức được xác lập ở Việt Nam các doanh nghiệp đều gặp những khó khăn gay gắt chưa từng có, làm giảm sút lợi nhuận và có nguy cơ phá sản "hoạt động kém hiệu quả" là cụm từ quen thuộc đối với các doanh nghiệp. Đâu là
2648 2019-03-26 77.08 KB PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG. 5
2649 2019-03-26 65.68 KB Thực trạng tiêu thụ sản phẩm và biện pháp thúc...
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự giải quyết ba vấn đề trung tâm của nền kinh tế: sản xuất cài gỡ? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Trong bối cạnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt trên thị trường, tiêu thụ sản phẩm có vai
2650 2019-03-26 80.87 KB Những giải pháp marketing mix nhằm thúc đẩy hoạt...
Chương I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẶN VỀ MARKETING-MIX CỦA DOANH NGHIỆP SẢN SUẤT NHỰA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

First | Prev | 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 ... 219 | Next | Last