Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2651 2019-03-26 465.71 KB LUẬN VĂN CAO HỌC NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN THÀNH...
Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của ngành dệt may Việt Nam Ngành công nghiệp dệt may là một trong những ngành công nghiệp có truyền thống lâu đời của nước ta. Từ khi ra đời, trải qua hơn 4 thập niên, ngành công nghiệp dệt may đã không ngừng
2652 2019-03-26 142.98 KB Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt...
Chương 1: Cơ sở lí luận về quản trị nhân lực trong khách sạn ………………
2653 2019-03-26 68.18 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản...
Thực tiễn cho thấy, sự phát triển kinh tế-xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người. Hơn bất cứ nguồn lực nào khác, con người luôn chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã
2654 2019-03-26 48.62 KB Các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực.docx
Phần I : Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và hội nhập kinh tế 3
2655 2019-03-26 30.66 KB THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT...
Công ty XNK tổng hợp I là đơn vị kinh doanh tổng hợp nên có danh mục mặt hàng đa dạng, bao gồm: hàng may mặc, nông sản, xe gắn máy, phân bón... các mặt hàng xuất khẩu bao gồm: may mặc, nông sản, thiếc, gỗ,.. và nhập khẩu các mặ hàng như: phân bón, linh
2656 2019-03-26 55.35 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT...
Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động chủ yếu trên thị trường Hà Nội, Công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội chưa kinh doanh hết những mặt hàng đã đăng ký . Công ty mới chỉ kinh doanh xuất nhập khẩu những mặt hàng như may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ,
2657 2019-03-26 79.51 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lực...
CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 3
2658 2019-03-26 108.51 KB Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989 2003.docx
Chơng I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2003
2659 2019-03-26 116.37 KB Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt...
Đặc trưng quan trọng của tình hình thế giới ngày nay là xu hướng quốc tế hoá. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát trển, mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều phải tham ra vào sự phân công lao động quốc tế. Ngày nay, không một dân tộc nào có thể phát triển đất nước
2660 2019-03-26 61.04 KB Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro...
Là một nước đang phát triển, xuất phát điểm với một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đảng và nhà nước ta đã đề ra những chính sách để từng bước cải thiện nền kinh tế nước nhà và tiến tới một xã hội văn minh phồn thịnh hơn- xã hội XHCH. Hệ thống ngân hàng
2661 2019-03-26 56.46 KB Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động...
Trong xu thế hội nhập quốc tế về ngân hàng ngày nay, thách thức và thời cơ luôn đan xen lẫn nhau. Để có thể vượt qua các thách thức, khó khăn của quá trình hội nhập, các ngân hàng thương mại đang chủ động từng bước tái cơ cấu, mở rộng qui mô hoạt động,
2662 2019-03-26 376.88 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập...
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ VAI TRÒ VỦA QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU LINH KIỆN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỤC VỤ CHO THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC. 4
2663 2019-03-26 92.76 KB Thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước...
Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
2664 2019-03-26 91.70 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập...
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU
2665 2019-03-26 86.51 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
Phần I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh 3
2666 2019-03-26 128.56 KB Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè tại Tổng Công...
CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ XUẤT KHẨU CHÈ-----------3
2667 2019-03-26 121.54 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO...
CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG KHÔNG.
2668 2019-03-26 201.93 KB Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống xúc tiến...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VILEXIM 7
2669 2019-03-26 141.35 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất...
Chương 1: lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu hàng may mặc 1
2670 2019-03-26 69.44 KB Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất...
Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam đang thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu kết hợp song song với chiến lược thay thế nhập khẩu. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong đại hội lần thứ VII của Đảng cộng
2671 2019-03-26 102.69 KB Thị trường chè xuất khẩu của Tổng công ty chè...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 3
2672 2019-03-26 35.31 KB Những giải pháp nhằm nâng cao chất lương hoạt động...
Trong cơ chế thị trường nước ta hiện nay, các doanh nghiệp thương mại nhà nước đang đứng trước những thách thức to lớn. Đó là phải gánh trên vai một khối lương lao động quá lớn kồng kềnh do cơ chế cũ để lại . Hơn nữa đội ngũ lao động này nhìn chung tỏ
2673 2019-03-26 323.86 KB Luận văn thạc sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương 1.pdf
Tôi xin cam đoan : Luận văn “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày
2674 2019-03-26 35.93 KB Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty...
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây cung đã tăng so với cùng kỳ, và tổng cầu chỉ tăng thấp, làm cho giá cả và sức mua giảm, khiến cho một số lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng chậm. Điều đó đòi hỏi phải có các giải pháp đúng, mang tính chất khả thi
2675 2019-03-26 41.37 KB Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích...
Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển thì vấn đề mà các doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu đó là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, các doanh nghiệp phải
2676 2019-03-26 1.28 MB Tài liệu cao học Nghiên cứu Marketing Chương 8.pdf
Nội dung chương này bàn đến bao gồm: Thế nào là giả thuyết nghiên cứu Các loại sai lầm khi thực hiện kiểm định giả thuyết Các bước giải quyết một bài toán kiểm định Các phương pháp kiểm định tham số Các phương pháp kiểm định phi tham số. MÔ HÌNH LỰA CHỌN
2677 2019-03-26 94.24 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Marketing...
Phần I : Cơ sở lý luận chung về Marketing và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh.
2678 2019-03-26 274.35 KB Tài liệu cao học Nghiên cứu Marketing Chương 9.pdf
CHƯƠNG CHÍN 9 Nội dung chính của chương này gồm: Vai trò của bản báo cáo nghiên cứu Các chức năng của bản báo cáo nghiên cứu Các loại báo cáo kết quả Tổ chức bộ phận nghiên cứu marketing. Công tác nghiên cứu kỹ thuật kết thúc bằng sự giải thích những
2679 2019-03-26 753.62 KB Tài liệu cao học Nghiên cứu Marketing Chương 7.pdf
Chương này đề cập đến các nội dung chính sau: Chuẩn bị dữ liệu để xử lý Các phương pháp và nguyên tắc mã hoá dữ liệu Một số vấn đề liên quan đến xử lý và diễn giải dữ liệu Bảng phân phối tần suất và bảng so sánh Ước lượng tham số Ứng dụng tin học vào
2680 2019-03-26 70.68 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố...
Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động
2681 2019-03-26 97.29 KB Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết...
Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng
2682 2019-03-26 78.12 KB Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích...
Trong các lĩnh vực nói chung và trong sản xuất kinh doanh nói riêng con người có vị trí vô cùng quan trọng. Quan tâm, chăm lo tới người lao động là một vấn đề được nhiều nhà quản lý chú trọng, nó là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động. Việc chi trả
2683 2019-03-26 107.12 KB Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành...
Chương I. Những vấn đề chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong giai đoạn hiện nay. 1
2684 2019-03-26 29.46 KB KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU.docx
Sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ chính của các doanh nghiệp sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
2685 2019-03-26 87.65 KB Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng...
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, tạo lên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là một bộ phận của vốn cố định thể hiện dưới hình thái tư liệu lao động hay các khoản chi phí đã
2686 2019-03-26 25.38 KB Một số giải pháp tài chính để bảo toàn và nâng...
Doanh nghiệp là những chủ thể kinh doanh độc lập, và tự chịu trách nhiệm về tài chính và kết quả kinh doanh của mình. Tuy nhiên muốn tiến hành kinh doanh doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và đầu tư tài sản lưu động. Trong
2687 2019-03-26 19.86 KB Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất...
Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Từ một đất nước, ngoại thương chỉ nghiêng về nhập khẩu, Việt Nam đã và đang từng bước vươn lên tạo chỗ
2688 2019-03-26 22.07 KB CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI.docx
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc như: chống lụt tại đê quoai Thanh Trì, cứu sập, giải quyết hậu quả ở kho lương thực Vĩnh Tuy, khu phố Khâm Thiên...., san lấp hố bom, sửa chữa,
2689 2019-03-26 20.46 KB Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Sài Gòn.docx
Nghị quyết 45/CP của Chính Phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã khẳng định “Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước với quan điểm như vậy một trong những nhiệm vụ cụ thể mà nghị
2690 2019-03-26 260.69 KB Luận văn thạc sỹ MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ NÂNG CAO...
Để nâng cao chất lượng nghiên cứu cho các loại luận văn của sinh viên và công việc hướng dẫn của giảng viên, các trường đại học cần có những qui định cụ thể về nội dung và yêu cầu về hàm lượng khoa học của chúng. Bài viết này có mục đích giới thiệu nội
2691 2019-03-26 90.48 KB Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích...
Tiền lương (tiền công) là thù lao lao động, thể hiện hao phí lao động đã bỏ ra về thể lực và trí lực của người lao động. Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc thanh toán chi trả tiền lương cho công nhân viên mang một ý nghĩa quan trọng: Nó đảm bảo nhu cầu
2692 2019-03-26 54.22 KB Thuế giá trị gia tăng và các giải pháp hoàn thiện...
I. Một số vấn đề cơ bản về thuế trị giá gia tăng
2693 2019-03-26 95.04 KB Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
2694 2019-03-26 39.54 KB Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính ở công ty Hải Âu.docx
Nền kinh tế ngày càng phát triển thì những nhu cầu về cuộc sống ngày càng đa dạng, hoàn thiện chất lượng cuộc sống, sự chuyên môn hoá sâu sắc lao động trong xã hội cùng với thu nhập và trình độ nhận thức ngày càng tăng lên đã tạo ra nhu cầu to lớn về
2695 2019-03-26 96.62 KB Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động...
Phần I: Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ và vai trò của nó đối với việc mở rộng thị trường 3
2696 2019-03-26 333.38 KB Luận văn thạc sỹ Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án Chương 5.pdf
Cơ Sở Tích Hợp Do mỗi phương pháp riêng lẽ không thể giải quyết tốt tất cả các vấn đề của dự án, sự kết hợp hai phương pháp sẽ nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Mội phương pháp có những đặc điểm và thế mạnh riêng (được phân tích và so sánh trong Chương
2697 2019-03-26 300.32 KB Luận văn thạc sỹ Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án Chương 6.pdf
Mục Tiêu và Phạm Vi Của Việc Thử Nghiệm và Đánh Giá Đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình tích hợp Đánh giá hiệu quả của các mô hình mô phỏng liên tụca”hông phải là mục tiêu của đề tài, do các mô hình này đã được xây dựng và kiểm chứng. Trọng tâm của
2698 2019-03-26 62.28 KB Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của...
Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.Trong suốt
2699 2019-03-26 88.52 KB Thực trạng hiệu quả quản lý nhà nước của chính...
Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng và có tác động rất lớn đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển, do đó công tác quản
2700 2019-03-26 17.55 KB Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.docx
Trong khoảng từ năm 1989, nền kinh tế Việt Nam thực sự bước vào cảI cách nhằm chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trương có sự đIều tiết của nhà nước.

First | Prev | 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 ... 219 | Next | Last