Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2801 2019-03-26 40.38 KB Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định...
I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
2802 2019-03-26 98.59 KB Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản...
“ Chất lượng sản phẩm: sự sống còn của doanh nghiệp”.
2803 2019-03-26 63.42 KB Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu tại trung...
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành các nghề khác như: công nghệ thông tin, dịch vụ, vật liệu mới thì xuất khẩu lao động là một trong những sự phát triển đang được nhà nước chú trọng và quan tâm. Xuất khẩu lao động là thể hiện sự di chuyển
2804 2019-03-26 28.20 KB TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ ẢH HƯỞNG CỦA...
Ấn Độ cổ đại là một vùng đất thuộc Nam Châu Á với đặc điểm khí hậu, đất đai đa dạng và khắc nghiệt cùng sự án ngữ của vòng cung dãy Hy – Mã - Lạp – Sơn kéo dài trên hai ngàn km. Đây là yếu tố địa lý có ảnh hưởng nhất định tới quá trình hình thành văn
2805 2019-03-26 27.36 KB Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong...
Chương1: Cở sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật 
2806 2019-03-26 22.02 KB GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.docx
Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong
2807 2019-03-26 71.61 KB Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng trong...
Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn chuyển từ kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước vì vậy nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh với tất cả các nước trong khu vực cũng như trên thế giới là công
2808 2019-03-26 15.72 KB Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích...
Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật luôn luôn xẩy ra mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa các yếu tố trong bản thân sự vật hay mâu thuẫn giữa các sự vật với nhau. Triết học Mác-Lênin đã chỉ ra, mâu thuẫn là một tất yếu khách quan, mang tính phổ
2809 2019-03-26 17.66 KB Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp...
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với
2810 2019-03-26 95.08 KB Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng...
CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 5
2811 2019-03-26 36.41 KB Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành...
Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất,
2812 2019-03-26 51.32 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất...
CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA CÔNG TY
2813 2019-03-26 18.84 KB Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt...
Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ
2814 2019-03-26 18.18 KB Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác...
Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế
2815 2019-03-26 19.94 KB Quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thực trạng và giải pháp.docx
Chương I: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội :
2816 2019-03-26 17.22 KB Một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường...
Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề
2817 2019-03-26 82.96 KB Những giải pháp mở rộng cho vay kinh tế hộ sản...
Chương I: Hộ gia đình và vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình
2818 2019-03-26 73.46 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH LỮ HÀNH 7
2819 2019-03-26 38.43 KB Nghiên cứu Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến...
Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công
2820 2019-03-26 123.17 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu...
CHƯƠNGI: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚ 5
2821 2019-03-26 117.37 KB Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm...
Trong những năm qua cùng với sự phát triển vượt bậc của Viễn thông, lĩnh vực Bưu chính của VNPT cũng đã có những bước tiến đáng kể. Các dịch vụ Bưu chính đã, đang và sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội nói chung và góp phần đem lại doanh
2822 2019-03-26 72.35 KB Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và...
Ngày nay các Ngân hàng thương mại đã trở thành một mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế thị trường, trong đó hoạt động tín dụng ngân hàng trở thành một nhân tố quan trọng, là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ để phát triển nền
2823 2019-03-26 106.49 KB Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và...
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DNNN 5
2824 2019-03-26 21.54 KB Giải pháp cho việc ứng dụng tốt hơn nữa tri thức vào đời sống xã hội.docx
Chương1 Lý luận chung
2825 2019-03-26 77.14 KB Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh...
Sau khi nền kinh tế thị trường chính thức được xác lập ở Việt Nam các doanh nghiệp đều gặp những khó khăn gay gắt chưa từng có, làm giảm sút lợi nhuận và có nguy cơ phá sản "hoạt động kém hiệu quả" là cụm từ quen thuộc đối với các doanh nghiệp. Đâu là
2826 2019-03-26 103.51 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi...
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM. 3
2827 2019-03-26 46.26 KB Hệ thống thông tin quang Thiết kế tuyến cáp quang Hà nội Hải phòng.docx
Yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định trong thông tin .Ai nắm được thông tin trước người đó sẽ có tất cả .Để tăng tốc độ truỳên tin và tăng lượng tin được truyền đi trong cùng một lần trên đường truyền hay dải thông tin (Bandwith), người ta đã đưa
2828 2019-03-26 548.40 KB Phương pháp dãy số thời gian và vận dụng phương...
Gia tăng dân số trên thế giới hiện nay là mối bận tâm của cả loài người . Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh càng nặng nề và nghiêm trọng, việc đảm bảo nhu cầu cho số dân ngày càng đông thật khó khăn. Tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh làm cho
2829 2019-03-26 20.89 KB Đấu tranh giai cấp.docx
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã
2830 2019-03-26 47.91 KB Tình hình và hướng giải quyết lao động dư thừa...
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần mà con người mong muốn. Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước.
2831 2019-03-26 19.96 KB Giải pháp ổn định kinh tế cho người sau cai nghiện.docx
Phần I: Cơ sở lý luận 2
2832 2019-03-26 736.50 KB Công ty nước giải khát Sài Gòn Tribeco.doc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TRIBECO MỤC LỤC I.GIỚI THIỆU CHUNG 3 1.Lịch sử hình thành và phát triển công
2833 2019-03-26 159.29 KB Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương khu vực Ba Đình.docx
Có thể nói cho vay tiêu dùng (CVTD) đang và sẽ đóng một vai trò chủ đạo trong các dịch vụ ngân hàng. Bởi vì cho vay tiêu dùng không chỉ là khoản mục mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng mà còn vì người tiêu dùng với trình độ dân trí và mức sống ngày càng
2834 2019-03-26 1.22 MB Báo cáo kiến tập vào nghề.doc
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNGI: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THANH 5 1.1:Sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty 5 1.1.1:Sự hình thành của công ty 5 1.1.2:Sự phát triển của công
2835 2019-03-26 177.00 KB Những thành tựu của nền kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay.doc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LỊCH SỬ c&d MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI
2836 2019-03-26 39.50 KB Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật.doc
Hợp đồng lắp rát thiết bị khoa học kỹ thuật. Hợp đồng giữa bên có thiết bị khoa học kỹ thuật đòi hỏi phải có chuyên gia với chuyên môn và trình độ cao tham gia lắp đặt thiết bị. Hợp đồng đầy đủ mọi điều khoản ràng buộc, quyền và nghĩa vụ giữa các bên,
2837 2019-03-26 52.00 KB Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh 2.doc
mẫu 2 hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh. Giữa bên mua và bên bán mà trong đó đối tượng của hợp đồng là người trong nước và người nước ngoài, được ràng buộc chặt chẽ trong các điều khoản của hợp đồng từ hình thức mua bán, bảo hiểm mua bán, điều
2838 2019-03-26 51.50 KB Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.doc
mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh. Giữa bên mua và bên bán mà trong đó đối tượng của hợp đồng là người trong nước và người nước ngoài, được ràng buộc chặt chẽ trong các điều khoản của hợp đồng từ hình thức mua bán, bảo hiểm mua bán, điều kiện
2839 2019-03-26 471.00 KB Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng...
LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết của đề tài. Thực hiện những cam kết quốc tế về lĩnh vực Ngân hàng trong hiệp định thương mại Việt - Mỹ và gia nhập WTO đã và đang đặt ra cho hệ thống NHTM Việt Nam những thách thức vô cùng to lớn. Trong
2840 2019-03-26 162.80 KB Thực trạng và giải pháp xuất nhập khẩu ở Việt Nam.pdf
2841 2019-03-26 274.50 KB Các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác...
Mục lục Lời nói đầu 3 Chương I: Giới thiệu chung về công ty giấy bao bì Phương Đông 4 1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 4 2-Chức năng nhiệm vụ của công ty. 7 3-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị
2842 2019-03-26 358.54 KB CHUYÊN ĐỀ "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC...
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 41 có ghi: "Quy định chế độ Giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học". Điều này xuất phát từ ý nghĩa to lớn của Giáo dục thể chất trong nhà trường. Phân môn thể dục cùng với các phân
2843 2019-03-26 221.50 KB Slide sứ mạng của giai cấp công nhân chương IV.ppt
2844 2019-03-26 1.17 MB Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Tổ Chức Hệ Thống...
2845 2019-03-26 932.50 KB Một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành chính sách lãi suất .doc
Kinh nghiệm thực tiễn của các nước qua nhiều thập kỷ và kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế học trên thế giới cho thấy chính sách lãi suất có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện kinh tế và tăng mức sống của xã hội. Thông qua chính sách
2846 2019-03-26 678.50 KB Một số giải pháp xây dựng trung tâm tín dụng tư nhân tại Việt Nam.doc
Một vấn đề tồn tại trong hầu hết các thị trường tài chính, làm giảm sự phát triển của hoạt động tín dụng nói riêng, nền kinh tế nói chung và là nguồn gốc của các cuộc khủng hoảng tài chính trong thời gian vừa qua đó là sự bất đối xứng thông tin giữa người
2847 2019-03-26 595.00 KB Thực trạng và giải pháp tăng cường đầu tư sang Lào.doc
Đầu tư nước ngoài là một xu thế khách quan do quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế đang diễn ra nhanh chóng với quy mô và tốc độ ngày càng lớn. Mở cửa để hội nhập với các nền kinh tế quốc tế , nhập khẩu vốn đồng thời xuất khẩu vốn ra nước ngoài để
2848 2019-03-26 130.67 KB Làm quen văn học lớp Lá Chú dê đen.pdf
- Giúp trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện - Giúp trẻ nhớ lại nội dung câu chuyện( diễn tiến hành động) Thông qua đó giúp trẻ hiểu sơ bộ nội dung câu chuyện - Giáo dục trẻ biết dũng cảm mạnh dạn, tự tin trong lời nói II. Chuẩn bị - Tranh truyện
2849 2019-03-26 225.50 KB Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh của...
2850 2019-03-26 116.85 KB Giáo án toán lớp 4 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( tt).pdf
-Biết cách chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số - Áp dụng để giải các bài toán có lời văn và tìm thành phần chưa biết. II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy A.Kiểm tra bài cũ: -Gv viết trên bảng các phép tính yêu cầu hs lần lượt lên

First | Prev | 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 ... 219 | Next | Last