Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(2006)': 1485 (1485) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 30 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2019-03-26 52.97 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...
Qua bảng phân tích số liệu, ta thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty nhìn chung thường thay đổi qua các năm. Năm 2005 và năm 2006 hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty còn tương đối cao nhưng năm. , cụ thể là năm 2005 thì cứ 1 đồng vốn bỏ
252 2019-03-26 63.19 KB Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống...
Hoạt động huy động vốn - Mở tài khoản miễn phí cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong nước bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. - Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. - Phát hành kỳ phiếu,
253 2019-03-26 52.47 KB Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy.docx
Công tác tổ chức cán bộ và mạng lưới - Trong năm 2006 chi nhánh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực nguồn nhân lực: + Đào tạo và đào tạo lại bằng nhiều hình thức. Tự đào tạo, gửi đi học tập tại Trung ương và các chi nhánh BIDV trên
254 2019-03-26 6.08 MB Wiley IEEE Press Mobile Wireless and Sensor Networks Technology...
255 2019-03-26 7.96 MB Wiley Cognitive Radio Architecture The Engineering Foundations of Radio XML Sep 2006.pdf
256 2019-03-26 18.30 MB Wiley Interscience Mobile Database Systems Jun 2006.pdf
257 2019-03-26 10.81 MB Manning Publications ASP Net 2 0 Web Parts in Action Building Dynamic Web Portals Oct 2006.pdf
Xây dựng Portal với Web Part sử dụng ASP.NET 2.0
258 2019-03-26 18.32 MB Beginning CSS Web Development From Novice to Professional (2006).pdf
259 2019-03-26 12.54 MB Apress Pro CSS Techniques 2006.pdf
260 2019-03-26 16.31 MB (Sams) Teach Yourself Web Publishing with HTML & CSS 5th Edition (2006).pdf
261 2019-03-26 13.56 MB (Wrox) CSS Instant Results (2006).pdf
262 2019-03-26 13.90 MB Foundations Of Atlas Rapid Ajax Development With ASP NET 2 0 (2006).pdf
263 2019-03-26 3.88 MB Beginning Ajax With PHP From Novice To Professional (2006).pdf
264 2019-03-26 15.37 MB Beginning Google Maps Applications With PHP And Ajax From Novice To Professional (2006).pdf
265 2019-03-26 9.07 MB Beginning XML With DOM And Ajax From Novice To Professional (2006).pdf
266 2019-03-26 6.93 MB Beginning Ajax With ASP NET (2006).pdf
267 2019-03-26 5.58 MB AJAX And PHP Building Responsive Web Applications (2006).pdf
268 2019-03-26 7.98 MB Ajax In Action (2006).pdf
269 2019-03-26 15.20 MB Ajax Patterns And Best Practices (2006).pdf
270 2019-03-26 13.66 MB Syngress Configuring Juniper Networks Netscreen and SSG Firewalls Nov 2006.pdf
271 2019-03-26 4.87 MB Tiểu luận "Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán".doc
Trong một vài năm trở lại đây Việt Nam đã có được nhiều thuận lợi trên con đường hội nhập quốc tế, đặc biệt từ khi gia nhập WTO nền kinh tế càng có bước phát triển mạnh mẽ, biểu hiện điển hình là sự sôi nổi của thị trường chứng khoán trong năm 2006 và
272 2019-03-26 157.27 KB Kế toán giao dịch.pdf
Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế (WTO) ngày 7/11/2006, là kết quả tất yếu sau nhiều nỗ lực cải cách hành chính, chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ và sự phát triển của thị trường chứng khoán của Việt Nam.
273 2019-03-26 68.46 KB Quy trình phát triển dự án kinh doanh bất động sản.pdf
Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi (Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006).
274 2019-03-26 166.95 KB Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản và vai trò của sàn bất động sản.pdf
Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản Thực ra khái niệm về sàn giao dịch bất động sản mới được thừa nhận qua Luật kinh doanh bất động sản năm 2006. Để hiểu được ý nghĩa, mục đích và vai trò của sàn giao dịch bất động, nhà nước đang xây dựng mô hình sàn
275 2019-03-26 107.89 KB Một số giải pháp đẩy mạnh công tác cứu trợ...
Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng phân tích các vấn đề thực trạng của chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách CTĐX kết hợp với số liệu và thông tin của ngành Lao động - Thương binh - Xã hội. Đề tài được chia làm 3 chương:
276 2019-03-26 262.41 KB Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức...
Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương II: Thực trang tiêu thụ của Công ty thức ăn chăn nuôi TNHH TM VIC ở Việt Nam Giai Đoạn 2001 - 2005
277 2019-03-26 173.00 KB Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển...
Chuyên đề gồm 3 phần chính : Chương I : Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế quốc dân Chương II : Tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2001 -2005 và nhiệm vụ kế hoạch 2006 - 2010 Chương III : Các
278 2019-03-26 336.50 KB Một số giải pháp huy động vốn cho kế hoạch đầu...
Nội dung của chuyên đề thực tập gồm ba chương ; Chương 1 : Lý luận chung về vốn đầu tư sản xuất và các hình thức huy động. Chương 2 : Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển sản xuất ở Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.
279 2019-03-26 165.79 KB Nâng cao chất lượng chương trình du lịch dành cho...
Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quản lý chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng chương trình du lịch Nội địa ( tập trung vào yếu tố con người và dịch vụ ) tại Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai. Pham vị nghiên cứu: Số liệu thị
280 2019-03-26 10.45 MB microsoft press inside microsoft sql server 2005 t sql querying apr 2006.pdf
281 2019-03-26 116.57 KB Điểm tựa tin cậy của người lao động ngày càng lớn mạnh.pdf
Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong 2 năm 2007 và 2008 trình Quốc hội, số người tham gia BHXH ngày càng tăng, từ 6,7 triệu người năm 2006, 8,1 triệu người năm 2007 lên 8,7 triệu người năm 2008. Công
282 2019-03-26 491.19 KB Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008.pdf
Tình hình kinh tế xã hội Việt nam 06 tháng đầu năm 2008 tiếp tục tăng trưởng theo tốc độ điều chỉnh giảm để kiềm chế lạm phát, tạo thế tăng trưởng bền vững, duy chỉ có thị trường tài chính, ngân hàng, chứng khoán, ngoại tệ, giá cả đã có nhiều biến động
283 2019-03-26 739.17 KB Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam 2006.pdf
Năm 2006, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch Quốc hội đã đề ra. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 8,17% . Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệch, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp vẫn có bước phát
284 2019-03-26 345.27 KB Thị trường bảo hiểm kỹ thuật 2007.pdf
Thị trường bảo hiểm kỹ thuật thế giới từ đầu năm 2007 đã phát triển theo chiều hướng thuận lợi hơn cho người mua bảo hiểm do không có nhiều vụ tổn thất thảm họa nghiêm trọng trong năm 2006
285 2019-03-26 308.79 KB Thị trường bảo hiểm hàng hóa 2007.pdf
Theo số liệu thống kê ngày 31/12, GDP của Việt Nam năm 2007 ước tăng 8,48% so với 2006. Tốc độ tăng trưởng này được ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đánh giá đứng vào hàng các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực
286 2019-03-26 448.63 KB Bảo hiểm và lòng tin.pdf
Thị trường bảo hiểm, dù là đang tăng trưởng mạnh hay đã ổn định, luôn phải dựa vào lòng tin của khách hàng để phát triển. Lòng tin ấy phải chăng đang bị thử thách? Sút giảm niềm tin Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2005-2006 là thời điểm thị trường bảo hiểm
287 2019-03-26 15.69 KB Danh sách lớp 12i khóa 2003 2006 trường THPH Văn Giang.docx
288 2019-03-26 23.19 MB Manning SQL Server 2005 Reporting Services in Action Nov 2006.pdf
Sử dụng dịch vụ SQL Reporting của SQL Server 2005 bằng các bài hướng dẫn từng bước một
289 2019-03-26 160.94 KB BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN.pdf
ong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện Đoàn và Đảng Uỷ Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, việc thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên khoá II nhiệm kỳ 2006-2008 đã đạt những kết quả tốt
290 2019-03-26 4.59 MB LINQ to Objects Using C# 4.0.pdf
Product Description Your Complete Example-Rich Guide to Using and Extending LINQ to Objects and PLINQ Using LINQ to Objects, .NET developers can write queries over object collections with the same deep functionality that
291 2019-03-26 238.50 KB Luat bao hiem xa hoi 2006.doc
292 2019-03-26 17.80 MB Wrox Ivor Hortons Beginning Visual C Plus Plus 2005 Feb 2006.pdf
293 2019-03-26 2.18 MB MNC và mối tương quan với các quốc gia liên quan.pdf
Australia là một môi trường pháp lý minh bạch và hiệu quả nhất trên thế giới. Thông qua cải cách chủ động, Australia đã thực hiện một cam kết mạnh mẽ để cung cấp cho các doanh nghiệp điều kiện thích hợp cho sự phát triển và đầu tư. Trong năm 2006, OECD
294 2019-03-26 396.36 KB Roller Chain Connect Disconnect July 2006.pdf
295 2019-03-26 24.35 MB Beginning Ubuntu Linux From Novice To Professional (2006).pdf
296 2019-03-26 937.15 KB EnglishCaoHoc 2006.pdf
297 2019-03-26 27.30 MB Medical Terminology The Language of Health Care 2006.pdf
298 2019-03-26 2.47 MB Nghiên cứu xử lý nước ép rác tại trạm trung chuyển.doc
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNGNGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC ÉP RÁCTẠI TRẠM TRUNG CHUYỂNGVHD: ThS. NGUYEÃN THÒ THANH PHÖÔÏNGSVTH : NGUYEÃN PHAÏM KHÖÔNG DUYMSSV: 90100445BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNGGVHD: ThS.
299 2019-03-26 722.00 KB Tìm hiểu về công tác kế hoạch và đầu tư của tỉnh Gia Lai.doc
MỤC LỤCMỤC LỤC 1LỜI MỞ ĐẦU 3PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI. 5I. Quá trình hình thành và phát triển. 5II. Chức năng và nhiệm vụ. 6II.1. Chức năng. 6II.2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 7II.3. Đặc điểm tổ chức và quản lý. 12· Sơ
300 2019-03-26 33.50 KB bc THONG KE KY LUAT 2006 2012.doc

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 30 | Next | Last